Ministerin ajatus on mennyt laukoille, perustuslaillisuudesta viis!


Liikenne- ja viestintäministeri Berner haluaa ehkä piankin yhtiöittää Eduskunnankin. Todella villejä ovat hänen suunnitelmansa kokeilu, jossa saariston ”liikennepalveluja” aloitettaisiin kehittämään, koska nykyinen valtiovetoinen malli on joustamaton ja kallis. Huhtikuussa 2017 alkavassa kokeilussa Saaristomerellä olevia yhteyksiä avataan kilpailulle ja ne pyritään järjestämään yksityisten yritysten voimin. Tämä ei ole mahdollista, mikäli valtio tarjoaa palveluita ilmaiseksi, kuten tällä hetkellä. Kokeilun on määrä kestää vuoden 2018 loppuun.

 

Turussa tai lähialueeen telakoilla työssä käyvät ihmiset ovat kauhuissaan. Suunnitellut maksut ovat pöyristyttäviä enkä kehtaa niitä tässä edes esitellä. Taas ministeri hutkii ja vasta sitten aletaan miettiä toimenpiteen vaikutuksia ja perustuslaillisuutta. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin toteaa, että ”Saariston asukkaat muodostavat maantieteellisen asuinalueensa takia ihmisryhmän, joka nauttii suojaa syrjintää vastaan ryhmänä ja lisäksi tähän ryhmään kuulumisensa perusteella yksilöinä.
”Yhteysalusliikenteen muuttaminen maksulliseksi olisi vastoin perustuslain 6 §:n, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja yhdenvertaisuuslain 8 § syrjintäkieltoja. Kyse olisi saariston pysyvien asukkaiden osalta välitön syrjintä perustuen heidän asuinpaikkaansa ja perusoikeutena turvattuun oikeuteen valita asuinpaikkansa.”

 

Liikennevirastokaan ei usko, että maksuttomuuden poistaminen lisäisi markkinaehtoista liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriön mallissa yhdeksi saariston palveluoperaattorin asiakkaista on merkitty Posti. Postin mukaan yhteysalusliikenne on yritykselle tärkeää postilain toteutumisen kannalta. Posti on jaettava viitenä arkipäivänä viikossa saaristoalueille, vaikka se ei onnistuisi edes yhteysaluksia käyttäen. Naantalin kaupunki toteaa lausunnossaan, että se pitää epätodennäköisenä, että alueelle syntyisi markkinaehtoisia liikennepalveluja. Jopa kokoomuslainen valtionvarainministeri Petteri Orpo epäilee saaristoliikenteen maksuja. Hänen mielestään pitää olla erittäin hyvät perusteet, jotta maksut voitaisiin asettaa.

 

Voimassa olevan saaristolain mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut. Palveluiden tulee olla mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Nykyisin yhteysalusliikenne on maksutonta vakituisille asukkaille ja suureksi osaksi muillekin.

Ovatko valtasuhteet ja hallituksen ministereitten linjavedot sen kaltaisia, Keskusta ajaa Kokoomuksen oikealta ohi. Ei olisi vielä muutama vuosikymmen sitten uskonut, että alkiolaisuus on tämän kaltaista politiikkaa. Santeri Alkio oli kauppias ja nuorsuomalainen, joka katsoi, ettei kaupungeissa oteta huomioon riittävästi maaseudun asiaa, minkä vuoksi perustettiin Maalaisliitto vuonna 1906. Hän varmaan kääntyy haudassaan huomatessaan, minkälaiseksi Keskustapuolueen politiikka on muuttunut 110 vuodessa.

 

Maalla asuvien kannattaisi perustaa uusi puolue ja valita tunnuslaulu, joka alkaisi seuraavilla sanoilla, ” Työmiehet, kyntäjät ja kaikki, maalaisten joukko nälkäinen. Maa meidän on ja olla täytyy, vaan ei laiskain lurjusten.”

 

Esa Kanerva