Hatanpään sairaalan itsenäinen asema on uhattuna
                                                                                                                                       13.1.2017

Keväällä 2016 asetettiin projektiryhmä selvittämään erikoissairaanhoidon järjestämistä Pirkanmaalla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää Tampereen yliopistollista sairaalaa sekä Valkeakosken ja Vammalan sairaaloita. Hatanpään sairaala huolehtii Tampereen kaupungin erikoissairaanhoidosta ja erillissopimuksilla joidenkin kuntien erikoissairaanhoidon palveluista. Hatanpään sairaala on toiminut osana Tampereen kaupungin organisaatiota.

Viime vuoden syksynä valmistuneessa väliraportissa esitetään Taysin ja Hatanpään sairaalan hallinnollista yhdistämistä. Mahdollisesti jo tämän vuoden tammikuun aikana tehdään päätökset, joissa Hatanpään sairaalan leikkaustoiminta ja osa sisätautien hoidosta yhdistyisivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Neurologiasta ja erityisesti yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjasta se taas ei ole kiinnostunut. Tällöin hyväksi havaittu Hatanpään ”hengen” mukainen toimintatapa pirstaloituisi ja sairaalasta tulisi suoraan sanoen torso- tai tynkämallinen piensairaala.

Taustalla vaikuttaa hallituksen tekemä vuoden alusta voimaan tulleen päivystysasetuksen muutos. Se edellyttää päivystykseltä niin suuria hoidollisia valmiuksia sairaaloilta, että esimerkiksi Hatanpään sairaala ei voi niitä toteuttaa ilman suuria kustannuksia. Asetus lienee osa hallitusstrategiaa, jolla pyyhkäistään kaikki Suomen pienet sairaalat kartalta pois. Näin tehdään tilaa markkinaehtoiselle toiminnalle.

Kaikista käsittämättömintä on se, että asetus ei koske yksityissairaaloita. Jos siellä leikattu potilas tarvitsee äkillistä hoitoa päivystysaikaan, siirretään hänet julkiselle puolelle Taysiin ja yhteiskunta maksaa viulut. Eikö tämä ole kermankuorintaa?

Hatanpään henkilökunta taas toivoisi, että Hatanpään sairaala liitettäisiin omana autonomisena yksikkönään kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiriin. Silloin toiminta, yhteistyö ja henkilökunta säilyisivät entisellään. Pääluottamusmiehenä olen huolestunut yt-menettelykierteestä, mihin tällä ratkaisulla joudutaan. Ensiksi käytäisiin yhteistoimintamenettely PSHP:n kanssa ja sitten vielä mahdollisesti Maakunnan kanssa heti perään ennen vuoden 2019 alkua.

Miten käy kymmenillä miljoonilla saneerattujen ja uudisrakennettujen kiinteistöjen? Ostaako sairaanhoitopiiri tasearvoltaan n. 50 miljoonaa euroa maksavat kiinteistöt vai tehdäänkö pitkä vuokrasopimus. Tampere omistaa sairaanhoitopiiriä n. 45 prosentin osuudella eli lähes puolella. Kaupan syntyessä tamperelaiset ostaisivat suurelta osin itseltään Hatanpään kiinteistöt sairaanhoitopiirille ja maksaisivat kiinteistöt toiseen kertaan. Tämä ei ole oikeudenmukaista tai järkeen käypää tamperelaisille veronmaksajille.

Esa Kanerva
 .