Lusikka kiehuvaan keskustan liikennesoppaan
                                                                                                                               12.1.2017

Ettei sanottaisi aina jälkiviisaaksi, kirjoitin jo viime vuoden lokakuussa ennen tunnelin avaamista jotenkin näin:” Jokainen ymmärtää, mitä tästä puikkoilusta seuraa. Tätä reittiä käyttää päivittäin tuhansia autoilijoita. Mikäli liittymää Naistenlahteen ei rakennetta, on erityisesti Satakunnansillan tukkeutuminen todennäköistä. Sillan molemmissa päissä on lyhyet kaistat kääntyville. Kun näissä ajoneuvojen määrä ylittää 5 kpl, on koko silta tukossa. Tätä tapahtuu jo tänä päivänä ja vielä enemmän, jos keskustaan tuleva liikenne ohjataan Hämeenpuiston sijasta Lapintielle ja edelleen Satakunnankadun kautta Hämeenpuistoon. Satakunnan sillan tukkeutuminen estää kokonaan hälytysajoneuvojen läpiajon tällaisessa ruuhkatilanteessa. Erkkilän ja Lapintien sillat kuormittuvat ja ahtautuvat. Tilanne muuttuu täysin hallitsemattomaksi aamun ja illan ruuhkissa.”

Asia on tapahtunut juuri näin. Kaupunginhallitus on joutunut reagoimaan ja tiedotti asiasta eilen. Se oli tehnyt päätöksiä, joissa tilanteen helpottamiseksi yhtenä toimenpiteenä Hämeenkadun itäpää palautetaan kaiken ajoneuvoliikenteen käyttöön määräajaksi ensi kesäkuun alkuun saakka. Aiempi määräaikainen kokeilu joukko- ja kevyen liikenteen katuna päättyi vuoden vaihteessa. Myös raitiotien rakentamisen aloitusta Hämeenkadulla ja Asematunnelissa siirretään kesäkuuhun.

Apulaispormestari Pekka Salmi toteaa, että ” Hämeenkadun määräaikaisen avaamisen toivotaan helpottavan hieman keskustan liikennettä, koska se lisää nykytilanteeseen verrattuna reittivaihtoehtoja. Ratkaisuun liittyy toki myös haasteita. Avaamiseen päädyttiin saadun palautteen perusteella. Palautetta kuunnellaan ja haetaan edelleen ratkaisuja, jotta liikenne sujuisi olosuhteet huomioiden mahdollisimman hyvin keskustassa,” apulaispormestari Pekka Salmi toteaa.

Hämeenkatu muuttuu hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti lähivuosina koko matkaltaan joukkoliikenne- ja kävelykaduksi, jossa on myös pyöräväylä. Raitiotie kulkee Hämeenkadun kautta.

Keskustan liikennemäärien arvioidaan vähenevän kesäkuussa muun muassa bussien siirtyessä kesäaikatauluihin. Rantatunneliin liittyvän Naistenlahden eritasoliittymän valmistuminen kokonaisuudessaan elokuussa tuo syksyksi uusia reittejä ajoneuvoille, jolloin Kekkosentien käyttö helpottuu itä-länsi suuntaiselle liikenteelle.

Kaupungin tiedotteessa todetaan, että ”Myös Ratapihankadulle tehdään keväällä parannuksia, jotka tuovat lisää sujuvuutta etelä - pohjois -suuntaiselle liikenteelle. Merkittävin parannus on uuden tilapäisen katuyhteyden rakentaminen Vellamonkadun ja Väinölänkadun välille, jolloin nykyiset tiukat käännökset Väinölänkadun liittymissä poistuvat. Rantatunneliin liittyviin rakenteisiin kuuluva Naistenlahden eritasoliittymä valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa 2017.”

Naistenlahden liittymän kautta syntyy taas reitti Kekkosentieltä ja uudelta Näsijärven rannassa kulkevalta Kekkosenkadun osuudelta Tampellan alueelle sekä pääsy idän suunnasta rampin kautta Ratapihankadulle. Nyt Ratapihankadulle pääsee vain ajettaessa Rantatunnelista lännen suunnasta.

Edelleen suositellaan, että idän suunnasta tullessa keskustan länsiosiin tulevat autoilijat ajaisivat ensin tunnelin läpi, ja tulisivat keskustaan Onkiniemen liittymän kautta. Keskustaan pääsee nyt sitä kautta sujuvasti Sepänkadun ja Mustalahdenkadun liittymästä lännen suunnasta.”

Myös lännen suunnasta tuleville autoilijoille suositellaan, että ruuhkien välttämiseksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää Rantatunnelia ja Ratapihankadun yhteyttä etelään kaupungin suuntaan.

Apulaispormestari Pekka Salmi kirjoittaa blogissaan näin. ”Kun mietitään, miksi tähän tilanteeseen on jouduttu, on syytä miettiä tunnelipäätöstä. Itse olisin jättänyt tekemättä koko tunnelin. Mutta julkisuudessa käyttämissäni puheenvuoroissa toin kuitenkin esiin, että jos tunneli tehdään, pitää Näsikallion eritasoliittymä rakentaa. Ilman sitä keskustan saavutettavuus kärsii. Virkamiehet esittivät aikanaan, että liittymä lisättäisiin tunnelihankkeeseen, mutta silloinen valtakoalitio XL jätti liittymän pois hankkeesta. Nyt sitä olisi tarvittu. Keskustassa ei ollut ruuhkia ennen tunnelin avaamista.”

Tähän mielipiteeseen on helppo yhtyä!

Esa Kanerva