Pekka Ahosen mielipide eläkkeistä


                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             30.5.2018


Eläkeläinen Pekka Ahosen mielipide eläkeläisen toimeentulosta

Eläkelaki tuli voimaan 1.7.1962. Laissa määriteltiin eläkkeille prosenttimääräinen taso. Kuntien ja valtion eläkeläisille luvattiin 63 prosentin taso ja yksityisen palveluksessa olleille 60 prosenttia.

Eläkkeiden piti seurata ko. alan palkkoja.

Lipposen hallituksen aikana tehtiin eläkkeisiin määräaikainen jäädytys.

Viimeinen eläkkeiden korotus oli suuruudeltaan 0,55 % kun sitä vastoin esimerkiksi kansanedustajien korotus oli 3 prosenttia kahdessa vuodessa. Kansanedustajien korotukset maksetaan valtion varoista kun eläkeläisten korotukset maksavat eläkelaitokset. Työeläkeyhtiöitten varat ovat huikeat 200 miljardia euroa. Rahat ovat eläkeläisten. Valtio käyttää työeläkeyhtiöitten hallussa olevia ja eläkeläisten omistamia varoja Suomen AAA-luottoluokituksen ja EMU-kriteerien vakuutena.

Eläkeläisten rahat ovat EU-luokituksen ja alhaisten korkojen vuoksi panttina.

Mikäli eläkkeet nousisivat, rahat eivät menisi säästöön, vaan kulutukseen. Valtio saisi verotuloja ja myös alv-tulot lisääntyisivät.

Mikäli toisen rahaa luovutetaan pantiksi, lain mukaan pitää kysyä rahan omistajien mielipide ja hyväksyntä asiaan.

Pelkät rahoitusomaisuuden korot olisivat riittäneet eläkkeitten korjaamiseen eikä pääomiin olisi tarvinnut kajota.

Maamme ehkä suurimpia ongelmia on 260.000 työtöntä, joista ehkä 100.000 jää pysyvästi vaille ansiotuloja. Heillä on siis äärimmäisen pienet eläkekertymät.

Meillä on myös runsas joukko pätkätyöläisiä, joille karttuu vähän eläkettä. Tähän ongelmaan ei ole paneuduttu lainkaan. Nämä ihmiset joutuvat hakemaan toimeentulotukea.

Vetoan, että korjaatte eläkkeet kuntoon ja asianmukaiselle, lain määrittämälle tasolle. Meitä on runsas joukko eläkeläisiä, jotka tekivät uransa markka-aikana ja markka-aikana heidän eläkkeensä olivat kohtuullisia. Nyt euroaikana eläkkeet ovat muuntuneet erittäin pieniksi!

Pekka Ahosen luvalla julkaisi Esa Kanerva
Eurooppa parka!


  

                                                                                                                         26.5.2018

Yhdysvalloissa on presidentti valittu demokraattisessa prosessissa kulloisenkin valtaelitiin mieltymysten mukaan. Kun on tarvittu sotapresidentti, sellainen on valittu ja tarvittaessa on haettu esiin myös rauhanpresidentti. Nyt eletään Donald Trumpin aikaa. Hän muuttaa maailmaa joka suhteessa. Vanhat ystävyyssuhteet eivät ole voimassa ja Euroopan vanha manner on jäämässä Kiinan ja Yhdysvaltain taloudellisissa riidoissa reuna-alueeksi tai väliin.

Amerikan nykyhetken poliittisiin strategisiin valintoihin kuuluu näköjään epävarmuuden lietsominen. Mikään taho tai valtio ei päivälleen voi tietää, mikä on jenkkien sen hetkinen kanta. Vertauksena käytän yksilötason esimerkkiä. En tiedä ikävämpää ihmistä, joka hetken aamulla voi olla tyytyväinen ja tovin perästä pettynyt.

Kysymys on pokeripelistä ja joka hetki on viimeisen jaon asetelmasta. Amerikka eristäytyy ja haastaa Eurooppaa, koska Kiina on näköjään liian vahva riitapukariksi murskaavan velkasuhteen johdosta. Euroopan pitäisi olla paljon tiiviimpi taloudellisesti ja poliittisesti, jotta siitä olisi vastaamaan haasteisiin. Viimeisin isku eurooppalaisten kasvoille oli isojen amerikkalaisten sisällöntuottajien päätös sulkea verkkosivustonsa Euroopan tietosuoja-asetukseen vedoten.

Eurooppa on pahassa puristuksessa. Paitsi että Eurooppaa koettelee Brexit, se on eripurainen talouden hoidon suuntaviivoista. Kreikka on oma lukunsa ja viimeisenä muistutuksena tulee Italia, jonka uusi hallitus alkaa jakaa rahaa kansalle kuin viljelijä sontaa pellolle. Sen linja on alentaa veroja ja samalla alentaa eläkeikää sekä jakaa kansalaispalkaa. Miten toteuttaa yhteisvastuullista eurooppalaista pankkiunionia tällaisten kavereiden kanssa?

Vanhalla mantereella on eletty rauhan vuosia II maailmansodan jälkeen. Voi olla, että yhdistettynä Venäjän arvaamattomuus, jenkkien sotapolitiikka ja Kiinan taloudellinen aggressiivisuus huomaamme Euroopassa jonakin päivänä olevamme pirstalainen, kolonialistien valloittama, saastuttavaa teollisuutta harjoittava pikkuvaltioitten tilkkutäkki ja sen rinnalla maatalousyhteiskunta, jossa siirtotyöläiset tekevät työt. Mantereen vanhusten kohtaloa en uskalla edes pohtia. Voi voitettuja, sanoi Brennus aikoinaan valloitettuaan Rooman.

Esa Kanerva

Verot valtion maksettaviksi
                                                                                                                        19.5.2018

Italiassa ollaan pistämässä pystyyn kansan kulutusjuhlia. Populistipuolueet saivat kasaan hallitusohjelman, joka vaikuttaa ikiliikkujalta. Sen pääviesti on laskea veroja ja lisätä kansalaisten etuja. Mitä matematiikkaa ja algoritmeja Pohjoisen liitto ja Viiden tähden liike oikein käyttävät? Saisiko niitä lainata Suomeenkin? Tämä on kuitenkin liian hyvää ollakseen totta. Uuden hallituksen on pakko laskea sen varaan, että kyllä muu Eurooppa maksaa viulut sitten, kun ollaan konkurssikypsiä. Sillä velanottoon strategian täytyy perustua. Hallitusohjelman toteuttamisen on laskettu maksavan jopa 126 miljardia euroa. Arvion on tehnyt Kansainvälinen valuuttarahasto. Kyllä suomalaistenkin tulisi nyt vakavasti katsella italialaisten menoa ja arvioida mihin johtaa populistipuolueiden valtaan pääsy. Kyllä valtion saattaminen velkojien holhoukseen on helppoa, mutta juhlien jälkeen tulee krapula ja kansan vyön kiristys.

Mitä tuo mainittu hallitusohjelma pitää sisällään? Ainakin utopian siitä, että järjestettävät kulutusjuhlat aikaansaavat lumipalloefektin ja dynaamisilla vaikutuksillaan pistää kansantalouden pyörät pyörimään. Olen aina uskonut siihen, että työnteko on ainoa tie tuottaa lisäarvoa itselle ja kansantaloudelle. Kaikille kuitenkin luvataan ohjelmassa kansalaispalkka, jonka suuruus on 780 euroa kuukaudessa. Mistä nämä rahat revitään, kun veroastetta ollaan laskemassa 15 prosentin tasaveroon sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

Italian kansalla on jo ennestään velkaa 340 miljardia euroa. Kaiken huippu oli röyhkeä aikomus vaatia, että Italian velkoja olisi mitätöitäväksi 250 miljardilla eurolla. Herää kysymys, miksi italialaiset olisivat jossakin erityisasemassa ja erilaisessa sopimussuhteessa kuin muut velalliset.

Ohjelman herkkupaloja on eläkeiän laskeminen tilanteessa, jossa kaikki muut eurooppalaiset maat pyrkivät sitä nostamaan. Italialaisille on luvattu perua aiemmin päätetty eläkeiän nosto 67 vuoteen. Eläkkeelle pääsisi vastaisuudessa 41 vuoden työuran jälkeen. Ovatkohan saapasmaan eläkerahastot todella niin vahvassa kunnossa, että uudistus on mahdollista toteuttaa ottamatta lisää velkaa?

Populistipuolueitten johtajien puheet viittaavat siihen, että EU:n määrittelemä budjetin alijäämäkatto ei näytä tavoittelemisen arvoiselta asialta. Eikö tämä kuulosta maailman lopun meiningiltä? Kun EU:n yhtenäisyyttä olisi tarve lisätä, nämä italialaiset puoluepamput haluavat livetä Venäjän vastaisista sanktioista ja lyödä kiilaa yhteiseen rintamaan.

Maahanmuuttajat joutuvat viranomaisten hampaisiin. Italia vaatii turvapaikkojen jakamista tasan kaikkien jäsenmaiden kesken. Romanileirit on purettava ja maahan tarvitaan lisää maahanmuuttajien pidätyskeskuksia. Ei hyvältä tai rakentavalta keskustelulta näytä! Hallitusohjelman tekijät sentään jättivät sivuun vaatimuksen EU-erosta. Sinänsä loogista, koska kulutusbileet loppuvat aikanaan ja tarvitaan laskun maksaja.

Euroopan Unioni tarvitsisi tiiviimpää taloudellista yhteistyötä pärjätäkseen globaalissa kilpailussa Amerikan ja Kiinan välissä. Tuntuu kyllä aika karmaisevalta, että Italian kaltaisten kumppanien kanssa olisi sovittava vaikka yhteisistä velkojen takausvastuista. Puistattaa ajatuskin. Toivottavasti komissio löytää keinot italialaisten kuriin pistämiseksi tai sitten markkinat toimisivat ripeästi ja viheltäisivät pelin poikki. Ja että suomalaiset uskoisivat sen, että populistit pettävät aina!

Esa KanervaKöyhyyden ennaltaehkäisyssä olisi syytä onnistua
                                                                                                                                   13.5.2018

Pormestari nimitti viime vuoden syksyllä työryhmän selvittämään köyhyyden ennaltaehkäisyä. Kaupunki tarvitsee köyhyysohjelman, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä köyhien ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työryhmän työn tuloksia odotellessa, on syytä pohtia, minkälaisessa ahdingossa tamperelaiset vähävaraiset elävät.

Tuhannet tamperelaiset joutuvat turvautumaan mm. seurakunnan ruoka-apuun. Vuonna seurakunnan diakoniatyö jakoi 2017 vähävaraisille 22000 ruokakassia. RuokaNyssen asiakkaaksi pääsevät pääsääntöisesti pienituloiset, kriisiavun tarpeessa olevat henkilöt ja perheet. Ilman tätä apua tämä väestönosa olisi hädässä ja nälässä.

Nykyinen hallitus on leikannut kovimmin ihmisiltä, joiden toimeentulo on entuudestaan niukkaa, eli työttömiltä, eläkeläisiltä, paljon sairastavilta sekä opiskelijoilta. Tämän lisäksi ahdinkoa lisäävät kaupungin omat säästötoimet. Maksujen nostoja kohdennettaessa on toki luvattu huomioida työttömien ja vähävaraisten maksukyky.

Köyhyystyöryhmän erityisessä tarkastelussa tulisi olla lapset, nuoret ja yksinasuvat. Miten kaupunki voisi auttaa heitä selviämään paremmin elämässä ja arjessa. Kasaan paineita työryhmälle. On löydyttävä keinot lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa lisääviin toimenpiteisiin. Köyhyys ei saa ratkaista sitä, mille uralle nuorten elämä lähtee menemään. Vain yhtenä esimerkkinä koulukirjojen hankinta ei voi olla esteenä koulutukselliseen tasa-arvoon. Yksinasuvat ja erityisesti iäkkäät naiset ovat tilastojen mukaan yliedustettuina toimeentuloturvan saajina. Työryhmä voisi miettiä heidän tukemistaan vaikka kaupungin asuntopolitiikan avulla. 

Työn alla olevan köyhyysohjelman tulisi sisältää selkeät toimintalinjaukset, tavoitteet sekä toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi Tampereella. Toivoa pitää, että tekeillä oleva ohjelma antaa konkreettiset työkalut tilanteen korjaamiseksi. Ja että valtuusto myös toteuttaa ne. Hyvinvointi kuuluu kaupungissamme kaikille.                                                                                  


Esa Kanerva

Lipponen vieraili Tampereella
                                                                                                                                   8.5.2018


Entinen pääministeri Paavo Lipponen käväisi Tampereella ja luennoi Wanhojen Tovereitten tilaisuudessa maanantaina. Alustus oli mielestäni niin hyvä ja tulevaisuutta syväluotaava, että minun on pakko muistinvaraisesti kertoa lukijoilleni siitä pääkohtia. Painotan, että teksti on minun tulkintaani eikä välttämättä vastaa sata prosenttisen tarkasti Lipposen alustusta.

Ensiksi Lipponen kertoi käsityksensä Kiinan ja Jenkkien nokkapokasta. Amerikassa on vallalla käsitys, että nyt on sen viimeinen hetki ottaa mittaa Kiinasta. Hetken perästä Kiina on liian vahva taloudellisesti ja sotilaallisesti. Kukaan ei voi ennustaa, mitä tästä koitoksesta seuraa, mikäli täyteen kauppasotaan joudutaan. Eurooppa on pahassa puristuksessa. Paitsi että Eurooppaa koettelee Brexit, se on eripurainen. On uhka, että maanosa jää kahden suuren puristukseen. Tällä hetkellä maailman talous on noususuhdanteessa ja selvitään jotenkuten. Entä miten käy seuraavan laman olosuhteissa? Huonosti, ellei euroa pistetä kuntoon ja sen arvoa saada nousuun. Se edellyttää tiiviimpää taloudellista yhteistyötä, pankkiunionia, yhteistä talletussuojaa ja rahallista panostusta. Nämä ovat jäsenvaltiolle hankalia vaihtoehtoja ja päätöksiä. Suomen pitäisi olla aktiivisesti mukana edistämässä taloudellista integraatiota. Lipponen korosti pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä näitä isoja päätöksiä tehtäessä. Eri asia on, jos Eurooppa ja Amerikka pystyisivät liittoutumaan, mutta se ei näytä todennäköiseltä. Avainasemassa on Saksa ja sen uusi hallitus. Kuinka se pystyy tekemään yhteistyötä Ranskan kanssa ja kokoamaan rivit. Yleisesti Suomen ei pitäisi olla ongelmien aiheuttaja, vaan ongelmien ratkaisija. Pitää olla niissä pöydissä, joissa isot asiat ratkaistaan.

Yhteisen puolustuksen kehittäminen ei tarkoita euroarmeijaa. Jäsenmaitten tulisi kuitenkin uhrata omaan puolustukseensa vähintään 2 % BKT:stä. Maailman tilanne on epävarma ja on järkevää investoida etukäteen. Nato voisi olla yksi vaihtoehto. Lipponen kuvaa Venäjän tilannetta sekavana, mutta Putin pitää yllä vakautta. Putinin korvaaja saattaisi olla vielä kovemman ja jyrkemmän linjan edustaja. Putin on parempi vaihtoehto kuin oligarkkien, paikallisten satraappien tai mafian valta. Suomen pitää muistaa realiteetit. Venäjän kansa tukee esimerkiksi Krimin valloitusta ja kokee sen oikeutetuksi. Pakotteet sen johdosta ovat ikäviä, mutta niistä on päätetty maailmanlaajuisesti yhteisesti ja piste. Toinen maailmansota eli Suuri isänmaallinen sota on venäläisille pyhä asia ja sitä tulee kunnioittaa toisasiana. Lipponen on myös huolestunut Venäjän yksipuolisesta nykytaloudesta. Jotakin olisi tehtävä pian. Baltteja hän muistutti varovaisuuden periaatteesta ja Venäjän näykkiminen ei ole järkevää.                                                                                                                    

Pohjoinen ulottuvuus on yhteistyötä neljän tasavertaisen kumppanin, Euroopan unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä. Lipponen kertoi tehneensä EU:n komissiolle selvityksen aiheesta. Arktinen yhteistyö tuo paljon mahdollisuuksia mm. luonnonvarojen hyväksikäyttöön, mutta myös ympäristö- ja turvallisuusjännitteitä.

Luonnonsuojelukysymykset ovat Lipposen sydäntä lähellä. Erityisen huolestunut hän oli ”mustasta hiilestä”, jonka avulla monet eurooppalaiset voimalat käyvät. Niiden modernisoinnissa olisi kysymys kuitenkin ”vain” satojen miljoonien eurojen hintalapusta. Presidentti Trumpille on turha puhua Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta mustan hiilen ongelmat hän ymmärtää.

Presidentti Niinistön ulkopolitiikan hoitoa Lipponen kehui. Suomella on hyvin ahdas liikkumavara maailman ongelmien ratkaisukysymyksissä. Ensiksi on kysyttävä Merkeliltä ja sitten soitettava Putinille. Kun tämän liikkumavaran käyttää taitavasti, se antaa kuitenkin aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa globaaleihin kriiseihin.

Suomen tie- ja rautatieyhteydet on saatava kuntoon. Hankkeisiin pitäisi sisältyä myös tunneliyhteys Helsingistä Tallinnaan samoin kuin Jäämeren rata Kirkniemeen. Suomeen tulisi luoda sellaiset kulkuyhteydet maailmankaupalle, että se voisi toimia Euroopan solmukohtana Venäjälle, Kiinaan ja Kauko-Itään.

Harva poliitikko pystyy tulevaisuuden analysointiin uskottavasti ja perustellen. Lipponen taitaa olla Suomen viimeisin pääministeri, jolla oli kykyä uida samoissa vesissä maailman mahtavien kanssa ja nähdä suunta, mitä kohti maata olisi vietävä. Suositeltavaa olisi, että jokainen poliitikko katsoisi nenänsä eteen eikä omaan napaansa.

Esa KanervaHuipulla tuulee
                                                                                                                     5.5.2018

Tämän vuoden helmikuun alusta Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen irtisanoutui 10 vuoden uran jälkeen. Nyt liikelaitoksen suunnittelupäällikkö, toimitusjohtajan varahenkilö,  Heidi Rauhamäki on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen elokuun alusta. Hän on työskennellyt laitoksessa 17 vuotta.

Tampereen veden määräaikaisena toimitusjohtajana aloitti 8.2. Keskusjätepuhdistamon kakkosmies diplomi-insinööri Petri Jokela. Perehdytysaikaa hänellä ei juuri ollut, mutta hän on rivakasti aloittanut työt ja päässyt hyvin asioista perille.

Liikelaitoksen toiminnassa on ollut toki hankaluuksia. Kaupinojan vedenottamosta on tarkoitus tehdä Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle. Vedenottamo ei toimi saneerauksen runsaan kahden vuoden myöhästymisen jälkeenkään täydellä teholla. Ongelmia on ollut vedentuotantoprosesseissa. Urakoitsijoiden kanssa on ollut pitkin matkaa kiistaa toteutuksesta ja vastuista.

Kaupinojan valmistuminen ja riittävä veden tuotanto on tärkeää, koska Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle tarvitaan mitat täyttävä toinen puhdistamo Ruskon saneerauksen ajaksi. Korjausurakka on odotettavissa muutaman vuoden sisällä. Vanhassa laitoksessa on aina riskinsä, vaikka se tällä hetkellä pelaa loistavasti.

Vesihuoltoa parhaimmillaan on myös Sulkavuoreen rakennettava Keskuspuhdistamo. Kolmensadan miljoonan hanke on vuosisadan ympäristöteko. Tampereen Vedelle se tuottaa myös kustannuksia, joihin on varauduttava. Vesihän tulee olemaan myös Keskuspuhdistamon suurin asiakas. Liikelaitoksen talous tulee olemaan tiukalla tulevat vuodet.

Kaupunki laajenee moneen suuntaan. Vesijohtoja ja viemäriputkia pitää rakentaa uusille alueille ja se maksaa. Rahaa asiakkailta investointien maksamiseen on odotettavissa vasta vuosien päästä. Tampereen Vesi investoi pyöreästi parikymmentä miljoonaa joka vuosi uuteen infraan.

Nurmin uuden jäteveden pumppaamon valmistumisen myöhästyminen hankaloitti mm. Lintukallion alueen asukkaiden arkielämää etenkin viime vuonna. Tarastenjärven jätelaitoksen poikkeuksellisen suurten suotovesimäärien pumppaaminen Viinikanlahden puhdistamolle tuotti ongelmia. Samalla sen alueen asukkaille koitui hajuhaittoja ja epämukavuutta. Nyt ongelma on ohitettu ja asiat saatu kuntoon joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Niihinkin haetaan ratkaisuja ja ne korjataan, jos syytä on.

Ratikkahanke on osittain myös Tampereen Veden rakentamista. Uusia putkilinjoja pitää rakentaa ja vanhoja siirtää. Saneerauksesta syntyy myös kustannuksia, koska tilalle asennetaan uutta tavaraa ja vanhasta ei ratikka-allianssi tietystikään maksa täyttä hintaa.

Uusi toimitusjohtaja valitaan kesäkuussa. Valinnan tekee Tampereen Veden johtokunta. Kuka hän lienee, helpolla hän ei tule pääsemään! Tämän tiedon annan hakijoille varoituksena etukäteen.

Esa KanervaVasemmistoliitto jäi koalition ulkopuolelle                                                                                                                            3.5.2018

Hyvät lukijat!


Terveiset lyhyeltä lomalta!


Alla on valtuustoryhmien tiedote vasemmistoliiton lähdöstä pormestarikoalitiosta.  Eilen kerroin tämän päivän valtuustoseminaarista. Luin kutsun huolimattomasti. Se pidetään kesäkuun 4. päivä eikä tänään. Palataan palautteeseen seminaarin jälkeen.Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jättäytyi pois pormestarikoalitiosta

Tampereen kaupunginvaltuuston Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättäytynyt ulos pormestarikoalitiosta. Koalitioon ovat kuuluneet valtuustokauden alusta lähtien kaikki muut valtuustossa edustettuna olevat ryhmät paitsi Vaihtoehto Tampereelle. Sillä on kaupunginvaltuustossa yksi valtuutettu.

Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa on todettu, että Tampereen kaupungin talouden tasapainottaminen on yksi keskeisimmistä valtuustokauden ja pormestariohjelman asioista.

Kaupunginvaltuusto käsitteli yhdessä valmisteltua ja neuvoteltua talouden tasapainottamisohjelmaa maanantaina 23. huhtikuuta 2018. Päätöksenteon yhteydessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä äänesti esitettyä ohjelmaa vastaan.

Pormestarikoalition jatkossa muodostavat valtuustoryhmät toteavat, että näillä eriävillä äänestyspäätöksillään Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jättäytyi pormestarikoalition ulkopuolelle.

Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyneet puolueet katsovat, ettei pisteiden keruu tai "rusinoiden poiminen pullasta" vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja muiden puolueiden kustannuksella ole sen enempää suotavaa kuin sopivaakaan.

Samalla todettiin, että niin kauan, kun ryhmä on pormestarikoalition ulkopuolella käsitellään keskeiset kaupungin poliittiset linjaukset ensin koalition sisällä. Myöskin avautuvat luottamushenkilöpaikat päätetään ja täytetään ensisijaisesti koalition toimesta, mikäli suhteellinen vaali antaa siihen mahdollisuuden.

Lauri Lyly
Pormestari

Ilkka Sasi
Kokoomuksen KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän pj

Atanas Aleksovski
SDP:n valtuustoryhmän pj

Jaakko Stenhäll
Vihreän valtuustoryhmän pj

Jouni Ovaska
Keskustan valtuustoryhmän pj

Lassi Kaleva
Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj

Lasse Oksanen
Tampereen Puolesta valtuustoryhmän pj

Tiina Elovaara

Sinisten valtuustoryhmän pj