Sähköalelle olisi tarvetta!

                                                                                                                                        24.11.2022

Tampereen kaupunginvaltuutetut kauhistelivat jopa valtakunnan tv-uutisissa sähkön hintaa. Kuluttajan kannalta ei tässä nyt ihmettelyt auta. Tarvitsisi tehdä tilanteelle jotakin. Avaimet asian ratkaisemiseksi ovat viime kädessä valtuustolla. Tampereen kaupungin Sähkölaitos on kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Olisi se nyt aivan ainutlaatuisen erikoinen tilanne, että omistaja ei voisi vaikuttaa mitenkään omistamansa yhtiön hinnoitteluun ja toimintapolitiikkaan. Totta kai voi! Omistaja antaa ohjeet hallitukselle ja jos hallitus ei tottele, hallituksen voi vaihtaa. Yhtiökokous vain koolle ja omistaja nimeää uudet hallituksen jäsenet. Jos valtuusto haluaa, että tamperelaiset saisivat sähkönsä halvemmalla, se onnistuu kyllä.

Asia ei tietenkään ole näin mustavalkoinen, myös budjettitalous on otettava huomioon. Kaupunki voisi kuitenkin luopua tai pienentää osinkovaatimusta. Osinko on ollut viime vuosina 20 miljoonan tasolla. Seuraava kysymys on, miten osinko korvataan budjetissa. Se vastaa puolta veroprosenttia. Ensi vuonna hintakehitys todennäköisesti laskee ja sähkömarkkinat rauhoittuvat. Rahoitusaukon voisi valtuusto tukkia esimerkiksi lykkäämällä paria pientä rakennushanketta vuodella. Nyt olisi tarpeen alentaa sähkön hintaa ensi talven pahimman kriisin yli

Sähkölaitos ostaa sähkön markkinoilta seitsemänkymmentäprosenttisesti. Loppu on omaa tuotantoa. Jätteenpolttolaitos tuottaa sähköä 70 GWh. Tammerkosken vesivoima on merkittävä sähköntuotantotapa Sähkölaitokselle. Kaikilla voimalaitoksilla pystytään tuottamaan kesäkuorman verran sähköä. Osin yllä mainituista syistä, Sähkölaitos on hyvin kannattava yritys. Kohonneet sähkön hinnat lisäävät liikevaihtoa ja tuottoja. Laitoksen suuriin investointihankkeisiin vetoaminen esteenä hintojen alentamiselle ei ole katetta. Euroopasta tuleva säätely tulee, jos on tullakseen. Se kohtelee kuitenkin kaikkia sähköyhtiöitä tasapuolisesti ja koskee ylisuuria voittoja asiakkaitten kustannuksella.

Tarvittaisiin enää poliittinen päätös. Ei hintakauhistelua! Epäilen, että poliittista tahtoa ja yksimielisyyttä hinta-alelle ei löydy. Seuraaviin kuntavaaleihinkin on aikaa ja poliitikko ajattelee kansan unohtavan tällaiset teot. Sähkön hintojen alennuksesta ei jää jäljelle pysyvää monumenttia muualle kuin korkeintaan köyhän kuluttajan sydämeen. Se muisto kuitenkin saattaisi säilyä siellä, jopa vuoden 2025 kevääseen. 

Esa Kanerva

Luottamus hyvä, varovaisuus paras!

                                                                                                                   16.11.2022

Meillä on hyvät suhteet. Mitä sillä tarkoitetaan? Työelämässä opin, että yhteistyötä on lähes aina pakko tehdä, siksi luottamus ja hyvät suhteet ihmisten välillä helpottavat tekemistä. Perusolettamus inhimillisessä vuorovaikutuksessa on se, että uskotaan kaveria lähtökohdiltaan, aluksi tarkkaillen jonkin aikaa. Tarkkailuajan jälkeenkin on vahvan luottamussuhteen syntymiseen vielä pitkä matka. Lapsi syntyessään luottaa aluksi kaikkiin hoivaa antaviin. Puolen vuoden jälkeen hän alkaa erottaa tutut ja vieraat. Lapsi on oppinut vierastamaan. Omiin voi luottaa ja vieraita kannattaa epäillä. Sosiologisesti ihminen käyttäytyy aikuisenakin samalla tavalla ja jakaa omat sekä tuntemattomat. Meillä on omat lähipiirit ja luotetut. Yhteiskunnassa tuskin mikään pelaisi, ellei kansalaisten välillä olisi luottamusta. Lisäksi tarvitsemme uskon siitä, että sääntöjä ja lakeja noudatetaan. Luotamme siihen, että jos joku poikkeaa kaidalta tieltä, yhteiskunta rankaisee yksilöä tavalla tai toisella.

Kahden ihmisen välinen ystävyys on kiinteä luottamussuhde. Usko siihen, että kaveri haluaa tehdä toiselle hyvää ja kokee empatiaa toista ihmistä kohtaan, on vahva. Tietenkin ystävyyssuhteen syvyys vaihtelee. Avaudutaanko totaalisesti kaikkein henkilökohtaisimmista asioista vai ylläpidetäänkö pinnallisempaa keskustelua. Myös ystävyyssuhteet ovat erilaisia. Se voi olla, vaikka työkavereiden, harrasteiden kautta hankittu, rakastettu tai mikä tahansa ystävä, johon minä voin luottaa ja hän luottaa minuun.

Ihmisen arkeen kuuluu tiettyjä perusolettamuksia ja luottamusta. Kauppias voi pääsääntöisesti luottaa siihen, että asiakkaat haluavat maksaa ostoksensa. Bussissa törmää harvoin lipuntarkastajiin. Oletetaan, että matkustettaessa maksetaan matkalippu. Pankit varautuvat ryöstöihin, mutta pääsääntöisesti palveluprosessi menee rehellisten ihmisten ehdoilla. Yhteiskunta luottaa siihen, että kansalaiset maksavat kiltisti veronsa ja ilmoittavat tulonsa rehellisesti. Valvontaa suoritetaan yleensä vain tarkastuksin ja pistokokein.

Kansakuntaa yhteen pitävä liima on luottamus siihen, että siipeilijät ja rötöstelijät saatetaan edesvastuuseen. Yhteiskunnassahan on aina oman edun ja yhteistyön välinen ristiriita. Kautta historian on todistettu, että yhteistyöllä pystytään kuitenkin parhaiten puolustautumaan ja suojaamaan ravinnon lähteitä kuin yksinään. Puolustuslaitos on paras esimerkki tästä yhteistyöstä. Keskuudestamme löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka ovat valmiit koettelemaan rajojaan ja unohtamaan yhteiset velvoitteet. Kuka tekee petoksia, kuka kiertää veroja. Mutta ilman rangaistuksia yhteiskunta ei siis toimisi. Tuomion suuruus ei ole ratkaisevin tekijä, vaan se, että kansalaiset kokevat tuomion olleen oikeudenmukainen suhteessa rikokseen. Tämä myös ennalta ehkäisee rikoksia.

Valtioitten välisiä suhteita leimaa ystävyys tai epäluottamus. Naton voisi kuvitella olevan ystävällismielisten valioitten puolustusliitto ja esimerkki päinvastaisesta rinnakkain olosta ovat Koreoitten välinen epäluottamus ja käytännössä sotatila. Pääsääntöisesti nykyinen maailmanjärjestys ja globaalit suhteet toimivat monin eri valtio- ja kauppasopimuksin Venäjän keväiseen hyökkäykseen asti. Luottamusta Venäjään ei nyt maailmalla ole harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta eikä vähään aikaan tule. Luottamuksen ja sääntöjen rikkojalle vaaditaan sanktioita yhä enemmän. Politiikassa korostettiin, että luottamuksen voi pettää vain kerran. Sama voi koskea myös valtioitten välisiä suhteita, mikä ei tiedä hyvää maailman tulevaisuudelle.

Luottamuksella (että juttuani luetaan) Esa Kanerva

 

                                

Hamppu ja viina vapaiksi!

                                                                                                                                        7.11.2022

Kokoomusnuorten liittokokous oli sitä mieltä, että kaikkien huumeitten rangaistavuuden poistaminen olisi ratkaisu suomalaiseen päihdepolitiikkaan. Niinköhän? Ratkaisu olisi tietenkin kovin helppo toteuttaa. Mutta heidän esittämä toimiva päihdehuollon toteuttaminen sen rinnalla on enemmän kuin vaikea kokonaisuus ja siksi lähinnä poliittista jargonia ilman yksityiskohtia. Ensinnäkin, millaista on toimiva päihdehuolto ja hoito? Maailma on väärällään kaikenlaisia kokeiluja ja toteutuksia kiinalaisesta pakkohoidosta tanskalaiseen vuosia kestävään kuntoutukseen vaihtelevin ja enimmäkseen huonoin tuloksin. Miten herätetään asiakkaan tahto päästä irti päihteistä? Se lienee ensimmäinen kynnys irtautumisen onnistumiselle. Maailmassa on kokemusta alkoholista jo sukupolvia. Siitäkin irtautuminen ja korkin kiinni pistäminen on lähes mahdoton juttu, mikäli riippuvuus aineeseen on syntynyt. Vain 1-2 prosenttia onnistuu. Jos alkoholismi on tappava tauti ja luopuminen siitä on vaikeaa, lienee nykyisistä osin synteettisistäkin huumeista irrottautuminen melkein mahdotonta. Pitäisikö kansa siis päästää kahleistansa ja antaa kansalaisille vapaus aineitten vapaaseen käyttöön?

Keskityn aluksi viinaan. Juomaa voi käyttää ilon pitämiseen eikä oikeastaan määrillä tai käyttökerroilla ole alkuvaiheessa merkitystä. Kysymys viinan vaarallisuudessa on oikeastaan siinä, kuinka kauan yksilö tarvitsee synnyttääkseen itselleen riippuvuuden. Sitä ei kukaan itse etukäteen tiedä eikä se noudattele lainalaisuuksia. Jokaisella on mahdollisuus tulla riippuvaiseksi, kun juo tarpeeksi ja kyllin kauan. Altistavia tekijöitä on toki olemassa. Harva niitä aloittaessaan tulee pohtineeksi. Jos isällä tai äidillä on alkoholiongelma, kannattaisi olla varovainen. Perimä saattaa aiheuttaa moninkertaisen riskin sairastua. Alkaa tuntumaan kliseeltä, että lapsuuden kovat kokemukset ja kasvuympäristö aiheuttaa herkistymistä alkoholin väärinkäytölle, varhaisimmillaan jo teini-iässä. On vaikea kysymys, aiheuttaako alkoholi mielenterveysongelmia tai päinvastoin mielenterveysongelmat altistavat päihteitten käyttöön. Masentunut tarttuu pulloon herkemmin kuin elämänhaluinen ihminen. Miksi tämä alkoholikysymys odottaa yhä edelleen ratkaisuja? Miksi tämä on niin vaikeaa?

Riippuvuutta voi käsitellä yhtenä kokonaisuutena riippumatta käytetystä aineesta. Heroiiniriippuvuus syntyy nopeammin kuin viinariippuvuus, yhtä kaikki samassa koukussa ollaan. Päihde vie miestä eikä päinvastoin. Nykyään riippuvuuden hoidossa käytetään ns. kokemusasiantuntijoita vertaistukena. Miksi? Koska kukaan muu kuin koukussa ollut ei osaa tuntea ja käsitellä riippuvuutta samalla tapaa. Se on niin elämän täyttävä, kokonaisvaltainen kokemus, että sen ymmärtäminen vaatii omaa kokemuspohjaa. Kuinka ihminen voi sortua riippuvaisena omien arvojensa vastaiseen käytökseen ja toimii kuin mieltä vailla oleva? Riippuvuus jyrää oman tahdon niin totaalisesti, että rakkaus puolisoon, työn tai työpaikan unohtaminen ja omasta itsestä huolehtiminen unohtuvat. Valehtelu, varastaminen ja huijaaminen onnistuvat sujuvasti ja vaivatta. Riippuvuuden syntyminen ei katso syntyperää, asemaa yhteiskunnassa eikä taloudellista asemaa. Esimerkkejä löytyy laidasta laitaan, filmitähdistä raharuhtinaisiin. Yksilön kannalta surkeinta on se, että tauti johtaa aina kuolemaan. Alkoholistikin kuolee ennenaikaisesti riippuvuuden aiheuttamiin syihin, hirttäytymisestä maksan kovettumaan. Kuten opioidiriippuvaiset yleensä nopeammin, yliannostukseen tai paskaisista neuloista saatuun hiv:iin.

Seuraava kysymys on tietenkin se, että pitäisikö näitten aineitten tarjonta sallia laillistetusti ja valvoa päihteitten mm. laatua sekä vahvuutta. Minulla ei ole tilastoja eikä vaikuttavuusanalyysejä. Viinan kohdalla peli on jo menetetty, lievempien huumeitten osalta on kaiketi jotakin tehtävissä. Koska rahaa ei näytä olevan korjaaviin toimenpiteisiin mielenterveys- ja päihdepalveluitten osalta, olisiko järkevää kerätä verotulot esimerkiksi kannabiksen käytöstä valtion taskuun ja ohjata ne päihdetyöhön lyhentämättömästi? Tässäkin asiassa näyttää kortit jo jaetuilta, koska mm. Saksa ja Tsekki harkitsevat näitten huumeitten vapauttamista. Valtio toisensa perään on tekemässä tällaisen ratkaisun entisten lisäksi. Kovat huumeet pitäisi olla edelleen jyrkästi pannassa, koska mikään yhteiskunta ei pysyisi pystyssä niitten aiheuttaman epidemian ja ongelmien kanssa.

Päihdeongelmaa voi lähestyä käytännön läheisesti, mutta tämän lisäksi pitäisi pohtia asiaa moraalin kannalta. Onko oikein sallia huumeitten käyttö ja kokeilut? Meillä on tutkittua tietoa siitä, ettei turvallista huumeitten käyttöä ole. Pieni rangaistavuuden pelote voisi ehkäistä arempien ihmisten kokeiluja. Voiko yhteiskunta sallia jäsentensä tappavan itsensä? Puhtaasti yhteiskunnan edun kannalta vastaus on ei. Valtion sijoittaa jokaiseen kansalaiseen noin miljoonan ennen kuin hän tuottaa sille takaisin mitään. Yhteiskunta romahtaa, mikäli kansalaiset kuolevat huumeisiin alta kolmekymppisinä osallistumatta työelämään elinaikanaan. Miten pidettäisiin rikollisuus aisoissa, rahat huumeisiin olisi hankittava laittomin keinoin? Valtion tarjoamat ilmaiset huumeet ovat utopiaa.

Vastuullinen yhteiskunta kasvattaa, kouluttaa ja pitää huolta kansalaisistaan. Turvallinen lapsuus, lapsiperheköyhyyden estäminen, varhaiskasvatus, opetus, harrastukset ja valistus lienevät yhteiskunnan työkalupakissa tärkeimmät välineet päihteitten vastaisessa työssä. Meillä on esimerkkejä rappeutuvista yhteiskunnista tälläkin hetkellä osin huumeongelmien johdosta. Suurimpia ovat Venäjä ja Yhdysvallat. Yhteiskuntien romahtaminen ovat hitaita prosesseja ja vie kenties sukupolvia, mutta ne kuvaavat ongelmien mittaluokkaa. Ei ole olemassa helppoja ratkaisuja, ehkä huumeitten käyttö ja vaikutukset ovat osa ihmiskunnan evoluutiota.

Esa Kanerva