Luottamus hyvä, varovaisuus paras!

                                                                                                                   16.11.2022

Meillä on hyvät suhteet. Mitä sillä tarkoitetaan? Työelämässä opin, että yhteistyötä on lähes aina pakko tehdä, siksi luottamus ja hyvät suhteet ihmisten välillä helpottavat tekemistä. Perusolettamus inhimillisessä vuorovaikutuksessa on se, että uskotaan kaveria lähtökohdiltaan, aluksi tarkkaillen jonkin aikaa. Tarkkailuajan jälkeenkin on vahvan luottamussuhteen syntymiseen vielä pitkä matka. Lapsi syntyessään luottaa aluksi kaikkiin hoivaa antaviin. Puolen vuoden jälkeen hän alkaa erottaa tutut ja vieraat. Lapsi on oppinut vierastamaan. Omiin voi luottaa ja vieraita kannattaa epäillä. Sosiologisesti ihminen käyttäytyy aikuisenakin samalla tavalla ja jakaa omat sekä tuntemattomat. Meillä on omat lähipiirit ja luotetut. Yhteiskunnassa tuskin mikään pelaisi, ellei kansalaisten välillä olisi luottamusta. Lisäksi tarvitsemme uskon siitä, että sääntöjä ja lakeja noudatetaan. Luotamme siihen, että jos joku poikkeaa kaidalta tieltä, yhteiskunta rankaisee yksilöä tavalla tai toisella.

Kahden ihmisen välinen ystävyys on kiinteä luottamussuhde. Usko siihen, että kaveri haluaa tehdä toiselle hyvää ja kokee empatiaa toista ihmistä kohtaan, on vahva. Tietenkin ystävyyssuhteen syvyys vaihtelee. Avaudutaanko totaalisesti kaikkein henkilökohtaisimmista asioista vai ylläpidetäänkö pinnallisempaa keskustelua. Myös ystävyyssuhteet ovat erilaisia. Se voi olla, vaikka työkavereiden, harrasteiden kautta hankittu, rakastettu tai mikä tahansa ystävä, johon minä voin luottaa ja hän luottaa minuun.

Ihmisen arkeen kuuluu tiettyjä perusolettamuksia ja luottamusta. Kauppias voi pääsääntöisesti luottaa siihen, että asiakkaat haluavat maksaa ostoksensa. Bussissa törmää harvoin lipuntarkastajiin. Oletetaan, että matkustettaessa maksetaan matkalippu. Pankit varautuvat ryöstöihin, mutta pääsääntöisesti palveluprosessi menee rehellisten ihmisten ehdoilla. Yhteiskunta luottaa siihen, että kansalaiset maksavat kiltisti veronsa ja ilmoittavat tulonsa rehellisesti. Valvontaa suoritetaan yleensä vain tarkastuksin ja pistokokein.

Kansakuntaa yhteen pitävä liima on luottamus siihen, että siipeilijät ja rötöstelijät saatetaan edesvastuuseen. Yhteiskunnassahan on aina oman edun ja yhteistyön välinen ristiriita. Kautta historian on todistettu, että yhteistyöllä pystytään kuitenkin parhaiten puolustautumaan ja suojaamaan ravinnon lähteitä kuin yksinään. Puolustuslaitos on paras esimerkki tästä yhteistyöstä. Keskuudestamme löytyy kuitenkin ihmisiä, jotka ovat valmiit koettelemaan rajojaan ja unohtamaan yhteiset velvoitteet. Kuka tekee petoksia, kuka kiertää veroja. Mutta ilman rangaistuksia yhteiskunta ei siis toimisi. Tuomion suuruus ei ole ratkaisevin tekijä, vaan se, että kansalaiset kokevat tuomion olleen oikeudenmukainen suhteessa rikokseen. Tämä myös ennalta ehkäisee rikoksia.

Valtioitten välisiä suhteita leimaa ystävyys tai epäluottamus. Naton voisi kuvitella olevan ystävällismielisten valioitten puolustusliitto ja esimerkki päinvastaisesta rinnakkain olosta ovat Koreoitten välinen epäluottamus ja käytännössä sotatila. Pääsääntöisesti nykyinen maailmanjärjestys ja globaalit suhteet toimivat monin eri valtio- ja kauppasopimuksin Venäjän keväiseen hyökkäykseen asti. Luottamusta Venäjään ei nyt maailmalla ole harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta eikä vähään aikaan tule. Luottamuksen ja sääntöjen rikkojalle vaaditaan sanktioita yhä enemmän. Politiikassa korostettiin, että luottamuksen voi pettää vain kerran. Sama voi koskea myös valtioitten välisiä suhteita, mikä ei tiedä hyvää maailman tulevaisuudelle.

Luottamuksella (että juttuani luetaan) Esa Kanerva