Valta vaihtui-muuttuuko mitään?


                                                                                                                                  

                                                                                                                       30.8.2017

Tampereen Sosialidemokraattinen Toveriseura ja Tampereen Työväenyhdistys järjestävät kaikille avoimen yleisötilaisuuden Työväenmuseo Werstaan auditoriossa huomenna torstaina 31.8.2017 klo 18 teemalla ”Valta vaihtui-muuttuuko mitään?”

Pormestariohjelma kirjoitettiin suurella poliittisten puolueiden yksimielisyydellä. Kuntalaiset voivat tehdä kysymyksiä valtakoalitiolle, mikä muuttuu vai muuttuuko mitään? Vai onko tarvetta muuttaa mitään?

Investoidaanko Tampereella entiseen malliin, miten käy palveluiden, nostetaanko tällä kaudella veroprosenttia, miten talous saadaan kuntoon, tehdäänkö yhtiöittämisiä jne., kysymyksiä riittää.

Aluksi pormestarit alustavat n. 15 minuuttia kumpikin illan teemasta. Anna-Kaisa Ikonen voisi ehkä arvioida itse omaa kauttaan ja peilata sitä nykyiseen pormestariohjelmaan. Lauri Lyly puolestaan voisi kenties pohtia, minkälainen Tampere on tämän valtuustokauden ja pormestariohjelman jälkeen. Teema on kuitenkin vapaa sille tavalle, miten he haluavat he asiaa lähestyä.

Tervetuloa kuulemaan ja esittämään kysymyksiä!

Esa Kanerva

Valtuusto laatii uutta strategiaa huomisen päivän
                                                                                                                                    27.8.2017

Strategia- sana on alun perin ollut sotapäällikköjen käytössä. Sieltä se on siirtynyt ja jokapäiväistynyt jopa kunnalliseen päätöksentekoon. Edellinen kaupungin strategia oli nimeltään ”Yhteinen Tampere-Näköalojen kaupunki”. Sen tähtäin oli vuodessa 2025 ja uusi yltää aina vuoteen 2030. Strategian pohjana toimii pormestariohjelma, joka on johtamisen väline 4 vuoden aikajänteellä. Valtuustoryhmät ovat olleet keskeisessä roolissa sitä tehtäessä. Ohjelma pureutuu konkreettisiin ajassa oleviin haasteisiin. Strategia perustuu pormestariohjelmaan. Laadinnassa mukana on myös henkilöstöä, kuntalaisia ja sidosryhmiä. Aikajänne yli 10 vuotta ja tulevaisuuden muutostekijät ovat keskiössä.


Tampereen nykyisen ”Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki” - strategian laadinnassa
keskeisimmiksi haasteiksi tunnistettiin kuntatalouden heikko tilanne, korkea työttömyys,
hyvinvointierojen kasvu sekä väestörakenteen muutokset. Tampereen kaupungin toimintaan vaikuttavina merkittävinä muutostekijöinä nähtiin myös elinkeinoelämän haastava globalisaatio, kaupungin kasvu ja ilmastonmuutoksen edetessä lisääntyvät ympäristövaatimukset.

Nykyistä strategiaa tehtäessä nuo edellä mainitut ongelmat eivät ole muuttuneet miksikään. Näiden lisäksi strategiassa on huomioitava toimintaympäristössä tapahtuvia kansallisia ja kansainvälisiä megatrendejä, joilla on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Teknologinen kehitys on yksi voimakkaimmin kaupunkien tulevaisuuteen vaikuttavista
muutosvoimista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Muun muassa digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly tulevat muuttamaan monella tavalla koko kaupunkiyhteisöä.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennustaminen on vaikeaa. Teknologioiden kehittymisen myötä osaamistarpeet muuttuvat ja uusia ammatteja syntyy vanhojen kadotessa. Toisaalta teknologioiden kehittyminen tuo oppimiseen uusia mahdollisuuksia ja näin turvaa osaamista.

Kaupungistuminen on voimistuva trendi. Haasteena on turvata yhdyskuntarakenteen toimivuus, alueiden tasapainoinen kehitys, hyvinvoinnin mahdollisuudet, riittävät palvelut kasvavalle väestölle ja ekologinen kestävyys. Tulevaisuudessa globalisaatio korostaa kaupunkien kansainvälistä kilpailuasetelmaa. Mansekin joutuu kilpailutilanteeseen Turun lisäksi muittenkin isojen kaupunkien kanssa. Periaatteessa myös maakunnat kilpailevat maan sisäisesti toistensa kanssa sekä toisaalta myös kansainvälisesti. Kaupungistumisen suuri haaste on hyvinvoinnin jakautuminen eri alueiden ja väestöryhmien välillä.

Kansalaisyhteiskunnan rooli tullee vahvistumaan. Kuntalaiset eivät tyydy vaikuttamaan vain vaaleissa, vaan he haluavat käyttää osallistumisoikeuttaan laajemmaltikin päätöksenteossa. Osallistuminen kanavoituu perinteisten muotojen rinnalla uusia reittejä pitkin. Somen kautta syntyy erilaisia verkostoja ja vaikuttamiskeinoja. Digitaalisuus antaa tähän mahdollisuudet. Yhteisön sisään voi syntyä uusia yhteisöjä.

Mikähän on kunnan tehtävä tulevaisuuden yhteiskunnassa? Ei ainakaan käskyttäjä tai viranomaisyhteiskunta. Kumppanuudesta edetään siihen, että kunta paremminkin mahdollistaa erilaisen tekemisen ja tarjoaa valmiita malleja, yrityspuistoja ja sovelluksia esimerkiksi yrityksille. Yhteistyö tiivistyy erilaisten ”kuntayhteisöjen” kanssa ja heidän toimintansa mahdollistetaan, jos se palvelee yhteistä hyvää.

Odotan tiivistä työskentelypäivää. Illalla demarit pohtivat vielä yhdessä kaupungin talousarvion laadintaa ja kuulemme lautakuntien omasta valmistelusta. Päivän kruunaa vielä yksi hallituksen kokous. Hyvää alkavaa viikkoa!

Esa Kanerva


Särkänniemen tulos heittelehtii ja liikevaihto junnaa paikallaan


                                                                                                                                  

                                                                                                              25.8.2017

Minulla on muistoja Särkänniemen huvipuistosta sen alkuvuosikymmenistä alkaen. Tuskin yhtiön tulosta olen silloin seurannut muussa kuin siinä mielessä, että hyvää tulosta huvipuisto teki lapsen hauskuuttamisessa. Vakaa käsitykseni on, että Olavi Joenpolven aikana yhtiö menestyi ja osingot kaupungille maksettiin ajallaan sekä täysimääräisinä. Tosin alan kilpailu ei tuohon aikaan ollut yhtä rajua kuin nyt. Karuselli pitää olla joka niemessä ja notkelmassa. Aikojen alusta kansaa on pidetty tyytyväisenä ”leivällä ja sirkushuveilla”. Eilen luin Demokraatista Näreikön jutun Tampereen kaupungin tytäryhtiöitten tuloksista. Siinä kerrottiin, että Särkänniemi Oy:n liikevaihto supistui noin viidellä prosentilla, samoin nettotulos heikkeni edellisestä vuodesta tappiolliseksi. Tuli mieleen ja muistiin, ettei tämä tainnut olla ensimmäinen vuosi, kun yhtiöllä on kehno tuloskehitys. Vuodesta 2010 Särkänniemen peräsimessä olleen toimitusjohtaja Miikka Seppälän suhteellisen lyhyt ura on ollut kivinen. On ollut kohua ja kuohuntaa milloin mistäkin. Palkkaa hänelle on kuitenkin maksettu mukavat reilut kymppitonni kuussa.

Vuonna 2013 yhtiö teki 19,5 miljoonan euron liikevaihdolla 1,5 miljoonan euron tappion. Syitä ja selityksiä löytyi tuolloinkin. Omaa pääomaakin jouduttiin syömään. Yhtiön oma pääoma laski edellisvuoden 17,2 miljoonasta eurosta 16,2 miljoonaan euroon. Kaiken kukkuraksi käytiin yhtiön ensimmäiset yt-neuvottelut. Niiden seurauksena 13 henkilöä irtisanottiin.

Seuraavana vuonna tehtiin jälleen tappiota. Yhtiön liikevaihto laski 8,5 prosentilla 17,8 miljoonaan euroon. Syiksi kerrottiin nyt ilmai­nen sisäänpääsy ja heikentynyt asiakkaiden rahankulutus. Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,12 milj. euroa tappiollinen ja tilikau­den tulokseksi muodostui -0,97 milj. euroa. Olisikohan konseptissakin ollut jotakin mietittävää. Lapsiperheet varmasti söisivätkin alueella, jos hinnat olisivat jossakin järjellisissä mitoissa.

Sitten kesäkaudella 2015 onnistaa. Särkänniemi tekee tulosta 1,41 miljoonaa ja kykenee jopa maksamaan osinkoa omistajalleen, Tampereen kaupungille. Kävijämäärätkin lisääntyivät 12 prosenttia. Mutta delfiinien siirto kummittelee taustalla eikä päätöksiä ole pystytty tekemään.

Vuonna 2016 kesän tienestit menivät pakkaselle. Liikevaihto supistui siis viidellä prosentilla ja nettotulos oli miinusmerkkinen. Delfiinisotkuista tuli sekä rahallista tappiota että imagollista takapakkia.

Kaupungin omistuksessa on hyvin erityyppisiä ja erilaisilla toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja yhteisöjä. Siten organisaatioiden tavoitteet ja tehtävät voivat olla hyvin­kin erilaisia. Omistamisen tarkoitus on mielestäni Särkänniemen kohdalla kaupungin strategiset tavoitteet, eikä siitä vetovoimaisuuden lisääminen ole pienin. Tulostakin olisi vaadittava, siis ihan rahallista. En haluaisi olla nyt huvipuiston toimitusjohtajan housuissa. Huonoa ”karmaa” on ollut hänen ympärillään jo vähän aikaa. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä toimia Särkäniemen hallitus uskaltaa ja kykenee tekemään.

Esa KanervaEdesmenneen Jari Niemelän valtuustoaloite


                                                                                                                            21.8. 2017

Jari Niemelä teki valtuustoaloitteen 13.6.2016 henkilöstökassan uudelleen perustamisesta.  Hänen ideansa oli ehdottaa, että aloitetaan puhtaalta pöydältä uudenlainen kassatoiminta. Hänelle oli tärkeää, että vuodesta 1924 toimintansa aloittaneen henkilöstökassan perinteitä vaalittaisiin ja tämä henkilöstöetuus säilytettäisiin jatkossakin.

Kassan johtokunta on hahmotellut uudenlaista kassatoimintaa jo useamman vuoden. Kassan toiminta olisi mahdollista saada kannattavaksi matalien korkojen aikakautena tekemällä uudistuksia perinteiseen kassatoimintaan. Kaiken ydin on uusi kassajärjestelmä. Se olisi uusittava toimimaan nykyisten pankkijärjestelmien lailla reaaliaikaisesti. Selvityksiemme mukaan markkinoilla olisi satavissa varsin edullisesti toimiva kassajärjestelmä tarpeisiimme.

Johtokunnan hahmottelema malli pitäisi sisällään lyhytaikaista lainan antoa. Näistä saaduilla provisioilla olisi mahdollista saada taloutta paranemaan. Luotot olisivat lähes riskittömiä ja siksi korot voitaisiin pitää maltillisina. Palkansaajillahan on aina ”sisällä” palkan lisäksi rahaa, mm. lomarahat.

Edellä mainittujen toimien lisäksi henkilöstökassan olisi saatava pitää oma tase. Tähän asti kassan rahat ovat olleet kaupungin taseessa eikä kaupunki ole maksanut niistä korkoa. Vaikka kassan oma pääoma onkin pienentynyt, on se edelleenkin miljoonia, joista hyvin pienelläkin marginaalilla olisi saatavissa tuottoa.

Henkulöstökassan johtokunta käsittelee keskiviikkona Jari Niemelän valtuustoaloitteeseen vastaamista. Rahoitusjohto haluaa vastausluonnoksessaan lopettaa kassatoiminnan eikä näe edellytyksiä uudenlaisen kassatoiminnan aloittamiseen.

Henkilöstökassan johtokunta tekee kuultuaan rahoitusjohtoa oman lausuntonsa asiassa. Lopullisesti asia on kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuuston käsissä sitten joskus kun se sinne menee. Jos lopettaminen ei valtuustolle sovi, voihan se palauttaa aina asian ja aloitteen uudelleen valmisteluun!

Esa Kanerva

 

Pitkään ja hartaasti
                                                                                                                                       17.8.2017

Valtuuston kokous 14.8. alkoi klo 15.30 kyselytunnilla. Aihena oli valtuustoaloite Tampereen kaupungin mielenterveys ja-huumeongelmien hoidosta. Kokous päättyi puoli yhdentoista aikaan. Takapuolilihakset olivat kovilla, ainakin näin keltanokalla.

Kysyin apulaispormestari Loukaskorvelta yli 65-vuotiaiden katkaisuhoidon tilanteesta, josta on ollut juttua jo mm. Demokraatissa. Vastauksessa ei tarkasti otettu kantaa ja painotettiin linjan olevan avohoitopainotteisuus. Olen kuullut kentältä, että asia on liikahtamassa positiivisempaan suuntaan ja toimenpiteisiin ollaan ryhmyssä. Seuraan tilannetta.

Valtuustossa kukaan ei avannut keskustelua talouden katsauksesta. Tilanne on se mikä on ja kaikki odottavat sitä, miten talouden kasvu ja työttömyyden lasku vaikuttaa talouslukuihin. On minulla mietteitä taloudesta. Siitä kerron seuraavassa muutamassa lauseessa.

Kaupungin talouden tasapainottaminen on valtuustokauden keskeinen tavoite. Tämän vuoden alkukuukausien toiminnan ja talouden katsaus kertoo talouden suunnan olevan kääntymässä, mutta hyvin hitaasti. Talouden tasapainottamiseen olemme täällä valtuustossa lähes sataprosenttisesti sitoutuneet pormestariohjelman kautta. Velkaantumisen kääntäminen ylijäämäisiin tilinpäätöksiin ei tule olemaan päätöksien osalta helppoa. Yleensä kaikkien suussa leikkaaminen, saneeraaminen, säästäminen ja tehostaminen maistuvat pahalta. Jospa jätettäisiin ne hetkeksi sivuosaan ja sekundaaritoimenpiteiksi. Taloutta voi edistää myös muistakin näkövinkkeleistä. Talouden uudistuminen, palveluiden uudet tuotantotavat ja -menetelmät, uudet liiketoimintamallit ja paremmin tekeminen voisivat olla ajattelun keskipisteessä. Kun ajatellaan nimenomaan Tampereen taloutta, vaaditaan koko organisaation henkisen ajattelumallin muuttamista siten, että kaikki mitä tehdään, tehdään työllisyyden ja työllistämisen lähtökohdasta.

Mitä tarkoitan talouden uudistumisella. Kaupunki voi luoda edellytyksiä uusiin liiketoimintaideoihin perustuville yrityksille. Niiden toiminta voi liittyä perinteisiin liiketoiminta-alueisin, kuten matkailuun, ympäristöteknologiaan, liikkumiseen tai logistiikkaan, mutta uusin toimintakonseptein. Smart-cityllä luodaan vankkaa alustaa näille hankkeille. Enemmistölle voidaan tarjota lukuisat kunnalliset palvelut sujuvasti ja taloudellisesti vaikka kännykän avulla. Tietysti hoidamme myös niiten kuntalaisten palveluista, jotka tarvitsevat perinteistä toimintatapaa. Tarkasti kohdennettuna tarjontana ja etukäteen selvitettynä kohderyhmänä on löydettävissä heidänkin prosessiinsa sujuvuutta. Tuottavuutta lisää eniten kuitenkin se, että valtaosalle asiakkaita tehdään palvelut digitaalisesti. Uudet liiketoimintamallit ja osaamiskeskittymät tarvitsevat kaupungin tukea kaavoituksesta ja henkisestä tuesta lähtien. Esimekkejä onnistumisesta on jo nähtävillä koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Paremmin tekeminen ja tuottavuuden lisääminen kaupungin omassa organisaatiossa ei tarkoita hiillostamista, vaan päätä käyttöön enemmän, fysiikkaa ja kömpelöitä prosesseja vähemmän.

Talouden suunnan kääntyminen parempaan on kiinni paitsi koko Suomen, myös omista toimenpiteistämme. Työllisyys on ykkösasia. Kaupungin toiminnalla on varsin ratkaiseva merkitys yritysten ja työtä hakevien yhteensaattamisessa. Täsmäkoulutus yritysten tarpeisiin ja yritysten kilpailuttaminen kaupungin hankkeissa siten, että kilpailuttaminen tukee paikallista yrittäjyyttä ja työllistymistä, parantavat kaupungin työllisyystilannetta edelleen. Kaupunki takaa palvelut sekä yrityksille että työtä hakeville sujuvasti.

Talous alkaa pyöriä sittenkin, olihan Galileollakin monta epäilijää maapallon suhteen!

Lopuksi ihmettely Kilpailukykysopimuksesta. Sen perusteellahan julkisen sektorin työntekijöitten mm. lomarahaa leikattiin. Talouden katsauksen perusteella näyttäisi sen vaikutusten olevan kaupungin talouteen negatiiinen valtionosuusleikkausten ja vähentyneiden verotulojen osalta. Mikähän lienee Kikyn kokonaisvaikutus rahallisesti kaupungin talouteen? Jos vastaus on, että miljoonia negatiivinen, voimme edelleen ihmetellä tätä rahansiirtoa tai ryöstöä julkisesta taloudesta avoimelle sektorille. Julkisen sektorin työntekijöitten on lupakin olla vihaisia! Täytyy kysyä loppukuun valtuuston seminaarissa.

Sitten pidin puheenvuoron huoltokiusaamisesta vieraannuttamisesta. Julkaisen sen tässä:

”Sirkka-Liisa Virtasen aloite on tärkeä muistutus tärkeästä asiasta. Tuntojeni mukaan sitä esiintyy yhteiskunnassa paljon enemmän kuin saattaa ymmärtää. Kaikki keinot pitää ottaa käyttöön, jotta lapsen oikeus molempiin vanhempiin toteutuisi. Matemaattisesti laskien kokonaisuuseronneisuusuku on ollut Suomessa lähellä 50 prosenttia. Avioerossa päätetään lasten huollosta ja tapaamisesta. Kun avioliitto harvoin päättyy sopuisasti, liittyy avioeroprosessiin toisen henkilön, yleensä isät kokevat tulleensa alistetuiksi, kiusaa ja lapset joutuvat pelinappuloiksi ja syrjityiksi. Lapset toimivat silloin välikappaleina ja välineinä henkiseen väkivaltaan, alistamiseen ja kiristykseen. Suuressa osassa tapauksista toinen vanhempi käyttää toisen vanhemman rakkautta lapseen ja itse lasta aseena painostaakseen itselle edullisen sopimuksen. Tässä yhteydessä ei kannata alkaa luetella niitä lukemattomia kiusaamisen muotoja, joilla toista vanhempaa halutaan kiusata ja häiritä, vain ihmisen mielikuvitus on niille rajana.

Lasten huoltajuusriitojen ohella lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta on lapsen kannalta suorastaan rikos. Kysymys saattaa olla toisen osapuolen taholta pitkäkestoinen ja suunnitelmallinen prosessi. Lapsi on altis manipuloinnille ja valheellisille syytöksille vielä aikuisuudessakin. Vieraannuttaja ei yleensä välitä oikeudellisistakaan seurauksista ja aika toimii hänen hyväkseen.

Jos yhteiskunta voi jollakin tapaa auttaa lasta ja kiusaamisen kohteeksi joutunutta vanhempaa, on se tehtävä. Kuten aloitteessa todetaan, keskiössä ovat lastensuojelutyöntekijät, perhetyöntekijät ja muut perheiden parissa työskentelevät. Kannatan lämpimästi heidän täydennyskouluttamistaan. Tiedonsaannin edistäminen kummallekin vanhemmella heidän lasta koskevissa asioissa on otettava kunnan antamissa palveluissa huomioon, tietenkin juridisten sekkojen sallimissa puitteissa.”

Toinen aloite, johon halusin kiinnittää huomiota, oli päiväkotien ja koulujen sisäilman laatu ja mitä sille voitaisiin tehdä. Ohessa on puheenvuoroni:

” Olen pääosin tyytyväinen Demari-ryhmälle annettuun aloitevastaukseen sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Muutamia havaintoja kuitenkin lisään asian käsittelyyn. Koko ongelman ehkäisyn voisi tiivistää yhteen lauseeseen: Panostetaan enemmän ennaltaehkäisyyn, niin kliseeltä kuin se kuulostaakin. Eli pyritään pitämään kiinteistöt siinä kunnossa, että uusia sisäilmaongelmia syntyy mahdollisimman vähän. Miten tällaiseen tilanteeseen sitten päästään? Pitää tietää, missä kunnossa rakennukset ovat. Ajantasaista järjestelmää ollaan käsittääkseni luomassa. Kuntoarviot ja-tutkimukset ovat ajantasalla sekä niistä vedetään johtopäätökset tulevien vuosien korjaussuunnitelmista. Toiseksi hoidetaan kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteet mahdollisimman nopeasti ennen kuin potilas sairastuu pahemmin ja ongelmat muutuuvat sisäilmaongelmiksi. Tässä yhteydessä kannattaisi miettiä kiinteistöjen huollon ottamista kaupungin omaksi toiminnaksi. Tätä projektia voisi kuvata ”Rännit ja kaivot puhtaiksi-hankkeella”. Huoltotoiminnan yksityiskohtainen valvonta, kiinteistöjen huollon olessa ns. vierailla, on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Kolmanneksi kiinteistöjen kunnon seuranta pitäisi olla yhtä systemaattista toimintaa kuin itse huoltotoiminnan. Rakentamisen ammattilaisten tulisi jalkautua paikan päälle ja todeta pienemmätkin viat ja kulumiset. Näin niihin päästäisiin kiinni ajallisesti oikein. Neljänneksi perusparannukset tulisi ajoittaa oikein, ei liian varhain eikä myöskään liian myöhään.

Sitten vielä muutama sana siivouksesta. Asiakkaat arvioivat, että työn laatu päiväkodeissa ja kouluissa ei ole aina tyydyttävää. Onkohan koskaan tehty laskelmia siitä, mitä maksaa esimerkiksi puhtauspalvelujen tuottajien ympärillä käytävä byrokratia, kilpailuttaminen, sopimusten teko ja seuranta? Ainakin on oman siivoustoimiinnan volyymi ei saa laskea. Meillä on oltava vertailupohjaa hinnan ja laadun seurannalle.

Lopuksi yksi kysymys. Väistötilat näyttelevät varsinkin lähiöissä merkittävää osaa hankkeesta. Nykyisin on käytössä toimintatapa, jossa toimiala maksaa vuokraa perusparannuksessa olevasta tilasta ja TIKE (1.1.2018 alkaen KITIA) maksaa väistötilakustannukset.

Kaupungin kokonaisedun näkökulmasta voisi olla järkevää, jos järjestelmää muutettaisiin esim. vuonna 1.1.2019 alkaen siten, että perusparannuksessa olevista tiloista toimiala maksaa ainoastaan tontinvuokran, mutta väistötilakustannukset kokonaisuudessaan.

Tämä voisi ohjata meitä kaikkia kokonaistaloudellisempaan ajatteluun siitä, millainen väistötilan täytyy olla ja erimielisyysiltä väistötilojen laadusta voitaisiin välttyä.”

Esa Kanerva

 

Ensi maanantain valtuusto
                                                                                                                                      13.8.2017


Kaupunginvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina 14.8. kesän lomien jälkeen. Listalla on alkuun tarkastuslautakunnan vaaliasiaa, talouskatsaus tiedoksi, asemakaavojen hyväksyntää ja aloitteiden käsittelyä.

Tarkastuslautakunnan vaali menee uusiksi, koska lautakuntaan valittiin esteellinen henkilö, joka työskentelee kaupungin palveluksesa. Hänen tilalleen valitaaan kokouksessa uusi, esteetön henkilö. Valinnan tekee Kokoomus.

Talousjohtaja Jukka Mänikkö kertoo kokouksessa viimeisimmät tiedot. Valtuustolle annettavassa selonteossa kerrotaan koko vuoden talousennusteen olevan 32,3 miljoonaa euroa pakkasella. Vaikka nettomenojen kasvuenneuste on hyvin maltillista, 1,7 %, verorahoitus on jäämässä 2,8 prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Tämä siitäkin huolimatta, että toimeentulotuki siirrettiin Kelaan. Eri asia on sitten se, että ns. Kiky- vaikutukset verotuloihin ovat negatiiviset. Palkkojan leikattiin ja niistä saadut verotulot jäivät saamatta. Näitä verotulonmenetyksiä ei ole esityksessä eritelty!

Johtaja Yli-Rajala kieteyttää lopuksi sitä, että hallintokuntien on jatkettava tiukkaa säästölinjaa ja pyrittävä rakenteellisten muutosten sekä digitaalisaation hyväksikäytön vähentämään menoja.

Tampere-taloon omaan vapaaseen pääomaan tehdään sijoitus, koska remontti on tullut budjetoitua kalliimmaksi. Päätösesityksessä ehdotetaan valtionosuuden suuruista sijoitusta, n. 300.000 euron panostuta mm. kalustamiseen.

Asemakaavoja hyväksytään Ristinarkulla, Tampellassa, Linnainmaalla ja Koivistonkylässä. Päätösesitykset ovat mielestäni hyväksyttävissä. Oletettavasti puheenvuoroja käytetään runsaasti.

Nuorisovaltuuston edustajalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa. Kokouspalkkiotakin esitetään nostettavaksi kympistä 40 euroon.

Sitten aloitteisiin. Mielenkiintoisimmat aloitteet ovat mielestäni Persujen Terhi Kiemungin aloite maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi. Vastauksessa todetaan, että kulujen erittely on nykyisiä lukuja tarkemmin on mahdotonta, koska analyysi vaatisi pitkäaikaista seurantatutkimusta ja siihen kohdennettua erillistä resurssointia. Minusta aloite ei annan aihetta toimenpiteisiin. Demarien valtuustoaloite päiväkotien ja sisäilmaongelmien selvittämiseksi on tarpeellinen. Vastaus on hyvä, sitä mukaa korjataan kun on taloudellisesti mahdollista. Kenenkään terveyttä ei riskeerata. Lisääkin rahaa voisi panostaa ja siivousta on seurattava tarkasti. Rakennusten ennaltaehkäisevä huoltotyö on tähdellisintä. Kattojen ja rännien on oltava puhtaita ja koneiden säädöt kohdallaan. Edesmenneen Jari Niemelän aloita pusikoitumisen torjumiseksi on mitä kannatettavin. Sirkka-Liisa Virtasen aloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraantumiseen on hyvä. Mielestäni vanhemmat eivät saa ottaa avioerotilanteissa lapsia pelinappuloikseen. On hyvä suunnata koulutusta ongelmien tunnistamiseen lastensuojelun henkilöstölle. Liikennealoitteet käsitellään kuulemma nippuna. Katsotaan, minkälainen päätösesitys sieltä tulee. Käsiteltävänä on mm. Vihreiden aloite keskustan 30 kilometrin nopeusrajoituksesta ydinkeskustassa.

Palaan valtuuston kokoukseen maanantain jälkeen ja kommentoin päätöksiä.

Terveisin Esa Kanerva
Jeesustelua!


                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       9.8.2017

Kepulainen omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä pauhaa suu vaahdossa TV-uutisissa, että Finnairin toimitusjohtaja Vauramon lisäeläke on valtion omistajaohjauksen vastainen ja kohtuuton. Miksi valtion omistajaohjaus aina ontuu ja virkamiehet tekevät mitä lystää. Kun toimittaja kysyy, mitäs nyt tehdään, Lintilä vastaa, ettei mitään. Kahden välistä sopimusta ei voi yksipuoleisesti irtisanoa.                                     

Haastattelijan tivatessa, etteikö todellakaan voida tehdä mitään onnettoman päätöksen suhteen, elinkeinoministeri pyörittelee asiaan palattavan viimeistään yhtiökokouksessa. Lintilä kertoo olevansa pettynyt ja vihainen. Siitä pitäisi jokaisen ymmärtää, että päitä tulee putoamaan hallituksessa. Metsäpomolle ja hallituksen pomolle Jouko Karviselle ei herune jatkossa myötätuntoa. Hän vielä painottaen lisää haastattelun lopuksi, ettei edellisellekään omistajaohjauksesta vastanneelle ministerille, nimittäin pääministeri Sipilälle, ollut kerrottu asiasta.                                                                                          

Koko juttuun reagoitiin vasta Hesarin paljastuksen jälkeen. Ministeri Lintilä yllätettiin kysymyksellä lisäeläkkeestä haastattelussa housut kintuissa ja hän heti lonkalta vaati julkisuudessa selvitystä päätöksestä. Nyt hän antaa ymmärtää, että jos hän vain olisi tiennyt, homma olisi hoidettu toisin. Olisikohan? Päätös noudattelee vuodelta 2012 olevaa valtion ohjeistusta, että vain valtion täysin omistamissa yhtiöissä ei lisäeläkkeitä suvaita, moniomisteisissa yhtiöissä yhtiön hallitus päättää asiasta. Sellaisen hallituksen elinikä on tosin lyhyt, joka kyseenalaistaa omistajan tahdon. Mutta silkkaa jeesustelua ja tekopyhyttä koko Lintilän jämäkkyys.

Orpo kuvittelee olevansa vitsikäs kertoessaan, että on olemassa jakovaara, ei jakovaraa. Kukahan valtionvarainministeri olisi myöntänyt, että nyt kansantalous kasvaa ja olisi mahdollista lisätä julkista taloutta. Ei kukaan! Orpo suostuu sanomaan, ettei Finnairin ratkaisu ”hyvältä näytä” eikä pidä siitä. Ja sanoo heti jatkoksi, että toivoo palkansaajilta malttia ja malttia koko yhteiskunnassa. Mitä tekopyhyyttä! Kohdistaisi sanansa vain yhteiskunnassa niille, joita mikään kohtuus ja maltti ei koske. Niin kuin tämä tapaus Reijo Karhinen. Kyseinen herra patisteli työmiehiä Kikyyn kertomalla leikkaavansa omaa palkkaansa 5 prosentilla. Ei leikannut. Kun kysyttiin, miksi ei hän kertoi, että Kiky ei toteutunut hänen odotustensa mukaisena. Mitä röyhkeyttä! Kysyttiinkö sairaalan siivoojalta, mitä mieltä hän on Kikystä ja sen toteutumisesta. Ei kysytty, mutta palkkapussii keveni. Olemattomasta palkasta ei kyllä olisi ollut mitään poisotettavaa. Tämä Karhinen ei siis pitänyt lupaustaan säännöllisen kuukausipalkkansa leikkaamisesta. OP:n vuosikertomuksen mukaan hänelle maksettiin viime vuonna säännöllistä rahapalkkaa 754 392 euroa, eli 62 866 euroa kuukautta kohden. Summa on sama kuin kahtena edellisenäkin vuotena. Ja tällaista tekee kuulemma syvästi uskovainen mies.

Koskelan Akseli totesi jotenkin siihen suuntaan, että herrojen etu on aina Suomen etu. Nyt pauhataan joka suunnalta, ettei Suomen liikkelle lähtenyttä taloutta saa pilata liian suurilla palkankorotuksilla. Koskaan kukaan ministeri ei kyseenalaista pörssiyhtiöitten johtajien palkkioita ja bonuksia. He ovat Suomen onni ja talouskasvu on heidän ansiotaan. Miltään taholta ei tule moitteita 8 vuoden heikoista talousluvuista ja muuhun Eurooppaan verraten myöhästuneestä talouskasvusta. Kyllä se on jeesustelua, jos nyt sanotaan palkansaajalle, että Suomen talous ei kestä edes reaaliansioiden laskun kompensoimista. Ja työmarkkinoille tarvittaisiin palkkamaltin lisäksi joustoja. A. Koskela kuvasi sen ajan meinikiä kertomalla torpparien asemasta, ”Aina on lähdettävä töihin kun käsketään tai torpasta pois.”                                                                                                                   

Samaanko pyritään ja osin on jo päädyttykin. Mitä ne nollatuntisopimukset muuta ovat kuin torppariajan toisintoa. On tekopyhyyttä vaatia malttia tulonjaosta tuloksen tekijöiltä, jos johtajat elävät kuin pellossa.

Esa Kanerva


Kaikki on suhteellista
                                                                                                                                             6.8.2017


Kateus ja katkeruus ovat suomalaisia katalysaattoreita. Herrat ovat aina olleet ihmisten hampaissa. Ei tietenkään syyttä. Viimepäivinä on luettu isojen yhtiöitten pomojen palkitsemisista. Kyllä se vihaksi pistää, kun joku Vehviläinen Cargotecista sai etukäteen maksettua palkkaa eli lisäeläkemaksuja viime vuonna 700.000 euroa tavallisen palkan päälle. Eikä se palkkakaan mikään pieni ole, yli puolitoista milliä vuodessa. Samalla rahalla voisi palkata monta kymmentä duunaria hommiin. Mutta kyllä suomalainen kadehtii työkavereitaankin. Jos toinen saa kympin enemmän palkankorotusta kuin se toinen, nousee hirmuinen melu ja suuttuminen. Toisaalta se kymppi voidaan päivässä pistää oluseen tai Kenoon. Ne ovat aina sijoitetun rahan arvoisia. Monta muuta arkipäiväistä asiaa voisi laittaa puntariin. Miksi joku toinen asia saa elämää suuremman merkityksen kuin toinen?

Jotkut kadehtivat maahanmuuttajia. Heistä löydetään kaikki viat ja virheet, mitä ihmiselämään voidaan liittää. Urbaanilegendoja lentää ja heidän käytöstään ihmetellään. Kun finskipoika vetää kalsarikännit ja örveltää, ei siinä mitään ihmeellistä ole. Mehän tehdään, mitä lystätään ja muut, mitä uskaltavat. Valtion rahat menevät pakolaisten elättämiseen, toisaalta ei huomata, että entistä useampaa nysseä kuljettaa ”muukalainen”. Kateita ollaan siitäkin, että muun värinen on bussin puikoissa, ”Perkele, vievät suomalaisten työt!”. Sentään etniseltä taustaltaan erilainen juuri ja juuri siedetään siivoojana. Kyllähän ne kai siihen just pystyvät.

Suomalainen on sitä mieltä, että ammattiliitto ei tee mitään, ay-pomot vain nauttivat hyvää palkkaa. Lakkoon me ei ainakaan lähdetä, niistä mitään hyötyä ole. Jos joku toinen porukka pistää pillit pussiin, kaverit oikein toivovat, että lakko menisi myttyyn. Aivan kauhea paikka on se, että joku muu saisi lakolla jotakin enemmän kuin minä. Ne mitään tarvitte, tulisivat kattoon meikäläisten hommia ja työtahtia. Niiden tehtävät mitään vaadi, sen kun pistävät tavaraa linjalle tai höpöttävät asiakkaiden kanssa. Sitten jos joku liitto vaatii enemmän kuin muut, se pistetään boikottiin. Ei saa poiketa yleisestä linjasta. Ollaan tyytyväisiä vaikka palkkoja alennettaisiin, jos kaikilta leikataan. Sekään ei ole hyvä ratkaisu, jos kaikki saavat jotakin palkanhyvää. Jos kaveri saan jostakin syystä euron enemmän, maailma kaatuu. Näin solidaarinen on nykyihminen.

Nautimme suuresti, kun jokin yhteinen hanke epäonnistuu. Niin kuin tuo Helsingin Metro-hanke. Paljon mahtui pauketta ja poskensoittoa tunnelista, nyt paukutellaan henkseleitä, kun se onnistui meiltä tamperelaisilta ajallaan ja ajatellusti. Vaikka rahaa meni, kelpaa nyt körötellä halki kaupungin. Suomalainen jälkiviisastelee niin talvisodan tarpeellisuudesta kuin Nokian kännykkäkatastrofista. Aina riittää hyviä neuvoja takakäteen ja herrathan ne syylliseiksi löydetään. Kyllä kansa on kaikkitietävä ja kaukaa viisas niin kuin isäjumala, mikäli Vennamon perillisiä on uskominen.

Härmäläinen rakastaa sääntöjä ja säätelyä. Pitäs tostakin saada laki, että tulisi asia kuntoon. Laki on kaikkeen ratkaisu, ei oman järjen käyttö missään tapauksessa. Missä on enemmän ohjeita ja määräyksiä, kuin taloyhtiöissä ja työmailla. Puhu siinä sitten työntekijöitten luovuudesta ja innovoinnista.                                                                 

Valtiovaltakin holhoaa ja keksimällä keksii, miten sääntelyä voisi purkaa. Köykäisiä ovat olleet villat tähän asti siinä työssä. Lupaa siihen ja tähän pitää virastoissa jonottaa ja valittaa saa milloin mistäkin. Toisaalta työmies Putkonen kiroaa Eu:ta ja direktiivejä. Parempi löytää moitittavat kaukaa ja läheltä. Nimittäin kannattaisi Putkosenkin aloittaa haukkuminen kotimaasta tai kotikunnasta. Sen jälkeen voisi söhiä ja muistuttaa Brysseliä normipurusta.

Ollaan sitä tarkkoja kotikulmillakin. Naapuri ei saisi grillata silloin kun minun pyykkini on kuivamassa tai Niemisten koiran jätösten löytymisestä meidän nurmikolta, on skandaali. Ei muuta kuin yhteys talohallituksen puheenjohtajaan ja pistäköön häädön käyntiin. Järjestyssäännöt ne olla pitää, ja kunniassa!

Sosiaaliturvaa käytetään väärin, etenkin työttömyysturvaa. Menisivät töihin, mutta kun haluavat loisia meidän työllisten kustannuksella. Työttömät kadehtivat töissä olijoita. Kehtaavatkin pyytää vielä lisää palkaa. Tuossa ajellaan hienoilla autoilla ja mennään lomilla Kanarialla. Pitäs pistää niille niin korkeet verot, ettei palkasta riittäs Virtasen ämmän mopsillekaan nappuloita tai mitä siankorvia se sille syöttää. Ja se sellainen osakekeinottelu ja pörssihuijaus täytyisi lailla kieltää. Niillä vain köyhää kansaa narutetaan ja viedään Suomesta työpaikat.

Suomalaisen mielestä on ihan viisasta kantaa kaljaa Riikasta, mutta venäläisten osotosmatkoja Lappeenrantaan ei ymmärretä ollenkaan. Kännykkään puhuminen ajon aikana tuomitaan, mutta melkein jokainen sitä tekee. Huijaaminen tuomitaan, mutta vakuutusyhtiötä tämä ei koske. Yleisenä sääntönä on se, että pieni vilppi on minulle sallittu, mutta naapuri ei saa armoa.

Tulimmekohan siihen lopputulokseen, että kaikki on suhteellista. Ja kuinka se Jeesus sanoikaan, näkee rikan toisen silmässä, mutta ei malkaa omassaan.

Esa Kanerva

Velkavipua ja velkasaneerausta


                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          3.8.2017
Otsikon sanasto liittyy velanottoon. Se on oikeustoimi tai tahdon ilmaisu, jossa toinen osapuoli antaa yleensä rahaa tai tavaraa toiselle lainaksi määrätyksi ajaksi. Kukapa meistä ei olisi ollut tekemisissä kyseisen diilin kanssa. Tahtoo vain mennä kansalaisilla överiksi tuo vipin otto, lainaa kun tyrkytetään varsinkin noususuhdanteessa joka oven raosta ja vähän ikkunastakin. Ajatus siitä, että velka on joskus maksettava, voi unohtua. Peruslähtökohta on edelleen se, että lainan ottaminen on aina mukavampaa kuin sen maksaminen. Paitsi vanhemmalla iällä, jolloin elämän kokemusta on sen verran, että alkaa suorastaan pelätä pankkiireja. Ajatus ja vastuu rahan takaisin maksamisesta alkaa painaa hartioita ja koron maksu aiheuttaa unettomuutta. Puhumattakaan siitä, että tietoisuus ja esimerkit velan hoitamatta jättämisestä ja sen seurauksena tulevista oikeustoimista saavat aikaan vilunväreitä ja vapinaa. Mikä sumentaa lainatiskillä asuntovelalliseksi aikovan tai verkkovippiä tekevän järjen valon?

Yleisesti on hyväksyttyä omistaa asunto ja velan tekemistä sitä varten pidetään jopa viisana rohkeutena ja sallittuna riskinottona. Muualla maailmassa vähän ihmetellään tätä suomalaisten pakkomiellettä uhrata paras työikämme asuntovelan maksuun. Ruotsissa asuntomarkkinat perustuvat kymmeniä vuosia kestäviin, jopa viisikymmenvuotisiin lainoihin, joita ei ole tarkoituskaan maksaa pois. Nyt käydään keskustelua siitä, piilovelkaantuvatko suomalaiset asunnon ostajat yhtiövelkaosuuksien kautta. Ainakin köyhtyvät, koska yhtiöitten ottamat lainat ovat yleensä kalliita. Ne on otettu hyvin pitkiksi laina-ajoiksi, jolloin pankkien korkomarganaalit ovat isot. Yhtiövastikkeitten kautta sitä joutuu kuitenkin lyhentämään ja korot maksamaan. Oman velan hoidon lisäksi. Oikein hirvittää nykyiset nuorten useiden satojen tuhansien eurojen asuntovelat. Se on melkoista riskin ottoa tulevaisuudella, joka toistaiseksi on yhä piilossa oleva ja vaikeasti ennustettava asia.

Tämä pikavippifirmojen rynnistys suorastaa kuvottaa. Radiot pauhaavat mielikuvia järkevistä päätöksistä. Ensiksi ostetaan roppakaupalla kallista tavaraa ja kulutusta. Sitten muka lähdetään lomalle! Kai nämä höpötykset sitten uppoavat joihinkin ihmisiin. Muuten ei näitä firmoja olisi kymmenittäin, ulkomaalaiset mukaan lukien sadoittain. Lainsäädäntö yrittää suitsia tarjontaa, mutta firmat askeltavat aina muutaman metrin edellä. Kun aikansa pyörittää velkapyramidia uusilla vipeillä, pää jää vetävän käteen ja luottotiedot palavat. Muutenhan kysymyksessä olisi ikiliikkuja. Sitten seuraavat ne oikeudelliset toimet. Ulosotto ja luottohäiriömerkintä ovat niistä lievimpiä. Kun mopo oikein karkaa, tulee tehdyksi vippaskonsteja ja sadaan vielä petossyyttet käräjillä.

Myös liiketoiminta ja julkisoikeudelliset yhteisöt ottavat lainaa. Suomalainen saa syntyessään huomenlahjaksi parinkymmenen tonnin velan. Firmat ottavat lainaa investointeihin ja maailman rahatalous pyörii vain rahan antolainauksen avulla. Talouslama alkaa siitä, kun on otettu liikaa velkaa ja on maksamisen aika. Kun keskitytään säästämiseen ja lainojen hoitoon, se raha on markkinoilta pois ja talouden pyörät eivät pyöri. Näin markkinatalous toimii terveellä tavalla. Kasinotalous on taas jonkinlaista varjopankkitoimintaa, jossa rahaa tehdään rahalla. Tämä puljaaminen ei ole missään tekemisessä ns. reaalitalouden kanssa. Vain kiihtyvä velkaantuminen mahdollistaa talouskasvun, koska pankki ottaa aina markkinoilta rahaa koron vuoksi enemmän pois kuin alun perin sinne loi. Paradoksi on siis se, että kun velkaantuminen hidastuu ja lainaa otetaan vähemmän, syntyy taantuma. Markkinatalous on jonkinlainen peli, jota valtiot ja markkinat pelaavat. Näistä lainatalouden heilahduksista syntyvät markkinatalouden häiriöt ja pulssit. Valtion talouden velka järjellisissä ja hoidettavissa olevissa mitoissa on osa markkinataloutta ja käsitykseni mukaan sitä ei ole tarkoituskaan koskaan ajaa nolliin.

Kunnat suunnittelvat talouttaan osin lainarahan varaan. Kunnat ovat osa julkista taloutta ja siihen pätevät monelta osin samat faktat kuin valtion talouteen. Tampereen osalta sanoisin, että velkamme on maan keskitasoa eikä siitä kannata olla ylihuolestunut. Muuten kuin sillä tapaa, että velkaa on. Velasta pitää aina kantaa murhetta. Pormestariohjelman mukaan talous tasapainotetaan kuluvana nelivuotiskautena. Tavoitteesta on pidettävä kiinni ja se onnistuu, kun pidetään kunta liikeessä ja taloudellisessa toimeliaisuudessa aktiivisena. Kun pyörät pyörii ja ihmiset saadaan töihin, syntyy verotuloja ja kulut vähenevät. Lainaakin pitää ottaa tuottaviin investointeihin ja palveluihin.

Esimerkiksi joukkoliikenteeseen työttömyyden hoidon ohella pitäisi investoida etupainotteisesti. Se tuo kulutettuja euroja viipeellä kunnan kirstuun. Toimiva joukkoliikenne houkuttelee investoijia perustamaan yrityksiä ja rakennusliikkeitä rakentamaan sujuvien yhteyksien varrelle. Myös matkailijat tykkäävät liikkua ja mitä parempaa joukkoliikennepalvelua tarjotaan, sen houkuttelevampi kohde kaupunki on.

Samoin luonto kiittää ja puhdas ilma säilyy kilpailuvalttina. Heti ensi vuonna ei parane vetää liinoja kiinni ja pyrkiä talouden nollatulokseen. Kyllä velkaa joudutaan vielä ensi vuonnakin ottamaan, mutta vähemmän kuin edellisinä vuosina. Velanottoa on siedettävä, jotta palveluja ei jouduttaisi leikkaamaan. Sitten seuraavina vuosina uudistukset toimintatavoissa, säästeliäisyys, palveluiden tuottamisen tehokkuus, työttömyyden lasku ja kasvava suhdanne antavat mahdollisuuden ja liikkumavaran alijäämien kattamiseen.

Kulunut sananparsi velasta on vertaus sukulaisuuteen. Veli se on otettaessa ja veljen poika maksettaessa. Ja lohdutukseksi syntyvälle suomalaiselle sanon, että saat yhteistä kansallisvarallisuutta vielä hieman enemmän kuin yhteistä valtion velkaamme.

Esa Kanerva