Sekasortoinen valtuuston kokous

                                                                                                                                           23.2.2021

Eilinen valtuuston kokous kesti kuutisen tuntia. Keskustelu kävi kuumana ja enimmäkseen ohi aiheen, väitti kuka mitä muuta tahansa. Kun käsiteltiin muutoksia vuoden -21 talousarvioon eli edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen budjetoinnista uudelleen, jotta hankkeet voidaan toteuttaa loppuun suunnitellusti, puhuttiin kaikesta muusta. Ei näistä muutoksista luulisi syntyvän muutaman tunnin keskustelua. Mutta kun syntyi. Sikisi moneen suuntaan polveileva ja poukkoileva teatteriesitys. Päällimmäisenä aiheena oli, Aamulehden esiin nostama, keskeneräinen julkisomisteisten yhtiöitten asema tulevassa sote-uudistuksessa.

Aiheesta vyöryttivät etenkin kokoomuslaiset ja perussuomalaiset. Pääministeriäkin huudettiin apuun, kun hän osallistui kokoukseen valtuutettuna. Kysymyksessä on ongelma, joka syntyy perustuslaillisesti siitä, että yksityisiä ja julkisia yhtiöitä ei voi asettaa eri asemaan palveluita tilatessa. Kaikki olivat valtuustossa yhtä mieltä, että Coxan, Sydänsairaalan ja Fimlabin asema täytyy säilyttää. Miksi siis kuluttaa valtuuston aikaa tästä kinaamiseen? Asia ratkaistaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa Arkadianmäellä. Jos kysymys oli viestinnästä tai vaikuttamisesta, kyllä Helsingissä tämä ongelma tunnetaan. Ja on luvattu, että ongelma ratkaistaan valiokuntakäsittelyn aikana. Kansanedustaja Ilmari Nurminen lupasi, että asiaan löydetään positiivinen ratkaisu puhuessaan Toveriseuran helmkuun kuukausikokouksessa.

Kysymys oli vaalien läheisyydestä. Haluttiin nostaa näyttävä paikallinen asia ja valtakunnallinen päätöksenteko keskiöön. Tampereen valtuustossa käytiin poliittista keskustelua valtakunnan päätöksentekoon liittyvästä asiasta. Perussuomalaiset haluavat kaataa hallituksen. Valtuutettu Vallin mainitsikin asiasta eilen. Kokoomus haluaa kantaa valtuutettu Marinin niskaan tulisia hiiliä valtakunnan politiikan synneistä. Pääministerin kuntavaaliehdokkuuden pelko on suuri. Tehdään kaikki voitava ja vähän enemmänkin hänen kunigastien katkaisemiseksi.

Mikä merkitys on sitten valtuuston keskustelu arvolle se, että yksittäinen valtuutettu voi heitellä taloudellisia lukuja ihan hatustaan. Aarne Raevaara voi väittää sata miljoonaa kuluneen esimerkiksi tavara-aseman siirtoon. Kun hänelle siitä huomautettiin, ei hän ota opiksi. Luulisi kaikille valtuutetuille olevan selvä, että pyritään puhumaan totta. Useassa pykälässä Aarne vaati myös päätöksen lykkäämistä seuraavalle valtuustolle. Kukin valtuusto tekee oman kautensa tarpeelliset päätöksensä ajallaan. Sitten on asia erikseen nämä palkkio- ja palkkauskysymykset. Oli päivänselvää, että Lassi Kaleva esitti, että korotuksia tehdä. Kyllä Lassi on etukäteen osannut varmistaa, että enemmistö on päätösesityksen tukena ja hänen esityksestään ei ole vaaraa hänen henkilökohtaisille tuloilleen. Kansalle voi sitten jälkikäteen pullistella tai mainostaa radiossa, että me vastustimme ökypalkkoja. Olisikohan tämä populismia parhaimmillaan ja pahimmillaan?

Eilisestä kokouksesta jäi paha mieli. Useat puheenvuorot olivat hyökkääviä ja tylyjä. Ei osattu pysyä asiassa ja osin kokous oli sekasortoinen näytelmä toisiaan toistavia vuorosanoja. Missä oli kohteliaisuus ja toista valtuutettua kunnioittava asenne? Tämän esityksen perusteella sanoisin valtuustolle, että ”Ei jatkoon!”

Esa Kanerva

Minustako kuntapoliitikko?

                                                                                                                                            16.2.2021

Puolueet soittelevat sopivan ammatin, verkostoja ja tunnettuutta omaavien ihmisten perään. Heitä houkutellaan puolueen ehdokkaaksi lupaamalla valtaa ja näkyviä paikkoja kunnan elimissä. On luonnollista, että pikkuisenkin itseihailuun taipuvainen ihminen kokee pyynnön ja imartelun itsetuntoaan hivelevänä. On mukavaa kertoa ympäriinsä minua pyydetyn kuntavaaliehdokkaaksi. Oikein puolueen kunnallisjärjestön puheenjohtaja soitti ja kertoi minun hyvistä mahdollisuuksistani tulla valituksi. Minulla kun on jo noita verkostoja urheilupiireihin ja Marttoihin. Moni tarttuu koukkuun sen kummemmin asiaa miettimättä. Pitäisi ainakin pohtia, mitkä ovat ne minun todelliset ja henkilökohtaiset motiivini ehdokkuudelle. Ei riitä halu saada kunnioitettu titteli, kaupunginvaltuutettu, sen kannustavuus haihtuu alkumetreillä valtuutetun työn arjen kohdatessa.

Valtuutetun työ vaatii paljon. On annettava omaa työpanostaan ja uhrattava vapaa-aikaansa. Kenellä ei ole tähän halua tai mahdollisuutta, on turha ryhtyä tähän hommaan. Ja vaaditaan myös harjaantuneita takapuolilihaksia ja kirkasta ajatuksenjuoksua vielä 12 tunnin istumisen jälkeen. Kulissityö varsinaisen päätöksenteon ulkopuolella on arkista puurtamista ja vääntämistä.

Vaaditaan vakaata uskoa ja ideologisia arvoja tekemisensä ympärille. Arvot helpottavat päätösten oikeellisuuden arviointia. Jos vain omat tavoitteet ohjaavat valtuutettua oikean ja väärän arvioinnissa, käy se ajan mittaan hyvin raskaaksi. Jokainen päätös on punnittava aina erikseen ja yritettävä ryhmässä ajaa läpi omaa agendaa.

Olen varmaan aikaisemminkin todennut, että kyllä poliitikon työ vaatii omanlaisensa persoonallisuuden. On oltava taipuisa niska ja on kyettävä kumartamaan sekä oikealle että vasemmalle. Oletteko koskaan poliitikon olevan jyrkästi eri mieltä kanssasi? Väistöjä ja ohipuhumista olen kyllä tavannut. Suoraan puhujille käy yleensä huonosti.

Valta kiehtoo ja palkitsee. On hienoa kuulua ns. päättäjiin, näin olettaisin kuviteltavan Olen henkilökohtaisesti kokenut yksittäisen valtuutetun mahdollisuudet vaikuttaa rajallisiksi, mutta toisaalta mahdollisuudet vaikuttaa ovat olemassa. Riippuu vain omista kyvyistäsi ja tiedonhallinnasta käsiteltävässä asiassa. Kuntalaisten aika yleinen käsitys päätöksenteon monimutkaisuudesta on harhaa. Paljon edetään virkamiesten valmistelun perusteella ja viilaukset tekevät poliitikot. Poliitikolta vaaditaan enemmän sosiaalista älykkyyttä kuin muuta hoksnokkaa.

Ryhtykää ehdokkaaksi! Pitää muistaa vain muutamia perusvaatimuksia valtuustoon läpipääsemiseksi. Vaalityötä ei polkaista menestykseen muutamassa kuukaudessa. Taustaa pitää olla vuosia, oli se sitten järjestötyötä, ennestään saatua näkyvyyttä vaikkapa urheillessa tai julkisuussa paistatteleva ammatti. Rahaakin pitää olla, lehti- ja radiomainokset maksavat, ja paljon. Omiin motiiveihin olisi syytä tutustua. Arki tulee nopeasti sen valtuutetuksi valinnan jälkeen. Jaksanko panostaa omaa osaamistani kuntalaisten hyväksi? Mitä läheiseni ja perheeni ovat mieltä vapaa-ajan käytöstäni yhteisten asioitten hyväksi? Pohdittuasia näitä asioita, saatuasi itseltäsi ja lähipiiriltäsi myönteisen vastauksen, vastaa politrukille kyllä.

Esa Kanerva

Tulossa epädemokraattiset kuntavaalit

                                                                                                                                              9.2.2021

Huhtikuun 18. päivänä äänestämme seuraavan vaalikauden kuntapäättäjistä. Vaaleista on tulossa ennenkuulumattoman epädemokraattiset. On lukuisia syitä, miksi näin käy. Pandemia vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaa, niin myös kuntavaalien toimittamista.

Viime kuntavaaleissa 2017 äänioikeuttaan käytti vain 58,9 prosenttia äänioikeutetuista. Voi hyvin perustein veikata, että tulevissa vaaleissa ääntään käyttää alle puolet äänioikeutetuista. Vaalien lopputulos ei vastaa demokratian perusperiaatteita.

Nuoren ja vanhemman ikäluokan ehdokkaat ovat sairastumisriskin suhteen erilaisessa asemassa. Niin myös äänestäjät. Todennäköisesti iäkkäämmät äänestäjät jäävät herkemmin kotiin äänestyspäivänä.

Kampanjointi siirtyy verkkoon ja äänestäjien kohtaamisesta toreilla joudutaan luopumaan. Kaikenlaiset somevaikuttajat ovat etulyöntiasemassa. Sosiaalista mediaa seuraavat eniten 25-40-vuotiaat äänestäjät. Toki kansalaiset päättävät edelleen, haluavatko valtuustoon somediggarin vai pitkänlinjan kuntaosaajan.

Toinen kysymys on se, miten kaikki saavat mahdollisuuden äänestää. Onko kotiäänestysten laajamittainen käyttö ylipäätään mahdollinen? Voivatko karanteenissa olevat äänestää? Miten ehdokkaiden perinteinen yhteydenpito ja itse äänestystapahtuma hoidetaan koronaturvallisesti?

Tässä pandemiatilanteessa nykyisillä valtuutetuilla on paremmat mahdollisuudet läpimenoon kuin uusilla ehdokkailla. Heillä on aikaisempaa tunnettuutta pääomana, mitä ensimmäistä kertaa ehdolla olevilla ei nyt vallitsevissa olosuhteissa ole mahdollista saavuttaa.

Paksu lompakko ei saisi vaikuttaa vaaleissa. Varakkaalla on mahdollisuus ostaa julkisuutta eri medioiden kautta. Pandemia sulkee näissä vaaleissa pois ns. karvalakkimallit tehdä itseään tykö.

Kuntavaalien terveys-turvallisuusanalyysi on tehtävä helmikuun aikana. On päätettävä, mitä olisi järkevintä tehdä kansalaisten terveyden suojelemisen ja demokratian toteutumisen kannalta.

Esa Kanerva

Lue paikallisten demareitten kuulumisia!

                                                                                                                                 27.1.2021

Toveriseuran tammikuun Viesti-lehti on ilmestyntyt. Voit lukea sen linkistä http://view.24mags.com/ideatutka/viesti-nro-12021. Mukavia lukuhetkiä, terveisin Esa Kanerva, Toveriseuran puheenjohtajaUhkaako meitä uusi finanssikriisi?

                                                                                                                                             27.1.2021

Valtuusto käsitteli maanantaina vuoden 2020 tilinpäätösennustetta. Siinä esitetyt luvut olivat jo ylijäämältään vanhentuneita. Kerrottiin, että tulos tulee paranemaan ja saattaa olla jopa yli 60 miljoonaa euroa. Ylletään lähes historiallisiin lukuihin vuosikymmeneen. Hallitus on pumpannut kuntiin rahaa, joskin Tampereen kaupungin tulos olisi ollut positiivinen ilman lisättyjä valtionosuuksiakin. Hieman selkärankaa pitkin valuu hikipisaroita siitä syystä, että valtiolta saadut avustukset ovat velkarahaa. Velka on joskus maksettava takaisin. Korkotaso on nyt matala ja hyvä niin. Tämä taso ei säily ikuisesti. Korkosuojaukset ovat kuulemma kunnossa. Kaikkea velkaa ei voi suojata ja suojaukset laukeavat jossakin vaiheessa. Kaupungin lainat mukaan lukien konsernivelat ovat yli 2 miljardia euroa. Mitäpä, jos koronakriisiä seuraa luotto- ja finanssikriisi?

Maailmalta kantautuvat uutiset kertovat pandemian leviämisestä ympäri maailmaa, teollisuuden vaikeuksista, tuotannon laskusta ja nälkäongelman kasvusta. Virus on siinä mielessä oikeudenmukainen, että se ei tunne valtioiden rajoja eikä yhteiskuntaluokkia. Nyt elvytetään kaikkialla lainarahalla, USA:ssa jaetaan jopa rahashekkejä kotiin. Presidentti Niinistö on oikeassa, näin ei voi jatkua kovin pitkään, rahaa ei voi luoda tyhjästä. Kerääkö vuoden 2009 pankkikriisin kaltainen puhuri voimia kaikessa hiljaisuudessa?

Kukaan ei tiedä tällä hetkellä, kuinka paljon Etelä-Euroopan pankeilla on mätiä lainoja taseessaan. Kun nämä kuplat puhkeavat, mikä taho nämä pankit pelastavat? Todennäköisesti veronmaksajat EU:n avustuksella. Avosylin hyvänä aikana myönnetyt lainat muuttuvat pahan makuisiksi talouden hidastuessa. Ja hidastuuhan talous korona-pandemian vain jatkuessa ja jatkuessa. Rokotteista käydään huutokauppaa ja parhaiten maksavat korjaavat potin. Kaiken kaikkiaan ollaan myöhässä ja takamatkalla.

Talouskasvun yskiessä syntyy markkinoilla yleensä aluksi paniikkia ja se leviää kuluttajiin. He alkavat maksaa velkojaan pois ja raha on pois kulutuksesta. Noidankehä on valmis. Pankkien joutuessa vaikeuksiin luottotappioiden johdosta, lainananto kiristyy ja seuraa luottokriisi. Kuten muistamme 2008-2009 kriisistä, lama ei ole lyhytaikainen, vaan saattaa kestää jopa vuosikymmenen.

Mahdollinen tuleva luottokriisi ei ole edellisen viime vuosikymmenen veli historialtaan. Koronataloudessa ei puhkea mikään kupla. Kysymys on mitta- ja suuruusluokaltaan aivan ainutkertaisesta velanotosta. Pahiten se tulee iskemään yksittäisiin kotitalouksiin ja pienyrittäjiin, joilla ei ole kriisin pitkän keston vuoksi puskureita säilyä ”hengissä”. Rahaa velaksi ovat ottaneet pahaa aavistamattomat ja alhaisiin korkoihin luottaneet kotitaloudet ja pienyritykset. Nyt on myönnetty maksuvapaita vuosia ja erilaisia tukia. Mitä sitten, kun ne pakosti jossakin vaiheessa lakkaavat? Seuraa pakkomyyntejä ja liikekiinteistöjen tyhjenemisiä. Vaikka rokote toisi nopeankin pelastuksen, maailmantalouden lommot ovat niin syviä, ettei niitä oikaista muuten kuin markkinoiden korjausliikkeillä. Pankit siivoavat ja irtisanovat huonoja lainojaan, uusia lainoja ei myönnetä. Moni joutuu maksukyvyttömyyteen ja alkaa omaisuuden uusjako.

Palataan lopuksi kaupungin talouteen. Puhuin valtuustossa sen puolesta, että nyt olisi hyvä katsoa tulevaisuuteen. Vuonna 2023 toimintakate puolittuu, samoin verorahoitus mahdollisen maakuntauudistuksen johdosta. Sen lisäksi taloudellinen suhdannetilanne tulee olemaan kireä ja sopeutukset kurkistelevat oven takana.

Kun nyt ylimääräistä rahaa jää massiin, olisi se hyvä nyt jättää tasetta vahvistamaan tai ainakin investoida tuottamaan lisää elinvoimaa.

Esa KanervaLyly pormestariehdokkaaksi

                                                                                                                                                  20.1.2021

Tampereen Sosialidemokraattinen Toveriseura nimesi omaksi pormestariehdokkaakseen viime torstaina 14.1.2021 nykyisen pormestarin Lauri Lylyn. Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö valitsee pormestariehdokkkaan 27.1.2021 kokouksessaan.

Esa Kanerva, Toveriseuran puheenjohtaja

Populistit pois vallasta

                                                                                                                                              19.1.2021

Populistien hallitsemissa maissa korona-viruksen hallinta on pahasti epäonnistunut. Virus ei kuuntele pötypuheita, se tottelee vain tiedettä. Amerikka on tyrinyt, pandemian alusta asti, sen hoidossa ja kansalaistensa suojelemisessa. Joka tuulta kylvää, se myrskyä niittää. Jos presidentin viestintä on viruksen vähättelyä, kasvomaskien halveksuntaa ja puoskarimaisia neuvoja, ei nykytilannetta tarvitse ihmetellä. Hyvä, ettei kehottanut laittamaan bensaa suoniin. Kuolleita on yli 400.000 henkeä, reilusti yli neljä kertaa enemmän kuin Suomi menetti sodissa kaatuneina. Unkarissa, Englannista puhumattakaan, tilanne on virustilanteen kannalta katastrofi. Kun taudin kukistaminen vaatii selkeää viestintää, pitkäjänteistä organisointia ja tieteen kunnioittamista, eivät populistit ole tähän kykeneviä.

Populistien tyyli hallita ja piittaamaton asenne ovat vaarallinen yhdistelmä. Mitähän mahtavat britit miettiä tänä päivänä pääministeri Boris Johnsonista. Alkuun mies naureskeli huolestuneille kansalaisille ja kehotti pesemään käsiä ahkerasti. Sitten itse jouduttuaan teholle, tyyli on pikkuisen muuttunut. Viruksen alkuhoito oli kuitenkin päässyt karkaamaan käsistä. Ei määrätty sulkuja eikä maskeja. Nyt maa on lirissä koronamuunnosten kanssa. Vaikka Johnson perui joulunkin, virus leviää kulovalkea tavoin ja terveysministerikin myöntää, ettei tilanne ole hallinnassa. Mitähän käy Britannian taloudelle, ensin korona ja sitten brexit kaupanpäälle. Kohtalonyhteys sekin, että Trump oli innokas brexitin kannattaja. Kansa vielä kiroaa populisti-Johnsonin moneen kertaan. Valta ja valtaan pääsy keinoja kaihtamatta itsessään ei voi olla kenenkään poliitikon tavoite.

Viktor Orban tekee taas korona-tilanteella politiikkaa valtansa pönkittämiseksi. Unkarissa poikkeustila on kuitenkin viety uudelle tasolle. Pääministeri Viktor Orban hallitsee maata asetuksilla, eikä tälle poikkeustilalle ole määritelty päättymispäivää. Kansan tyytymättömyyttä yritetään hillitä jakamalla julkisia varoja huolettomasti ja aina siinä sivussa tiliä tekee myös pääministerin lähipiiri. Orbanin politiikka lähtee siitä, että hänellä on tieto siitä, mikä on kansan tahto ja kansalle hyväksi. Mitä sitä lääkäreitä, tutkijoita ja epidemiologeja kuuntelemaan. Tällainen asiantuntijoitten halveksunta on haitallista hyvinäkin aikoina, mutta pandemiatilanteessa se on katastrofi. Virukseen ai auta vodka eikä traktoriajelu niin kuin Lukasenko väitti.

Trumpin populismista olen kirjoittanut paljon. Jääköön se nyt tässä vähemmälle. Maailman kannalta kohtalokas päätös globaalin pandemian hoidon kannalta oli Yhdysvaltojen eroaminen maailman terveysjärjestöstä, WHO:sta. Järjestö on puutteistaan huolimatta tärkein maailmanlaajuinen elin pandemioiden torjunnassa. Luultavasti Yhdysvallat palaa Bidenin valtaannousun jälkeen järjestöön.

Populisti tulee käyttämään korona-tilannetta hyödyksi. Äänestäjät ovat epävarmassa tilanteessa alttiita kaikenlaiselle pelottelulle. Hämmentyneelle ihmiselle tarjotaan yksinkertaisia ratkaisuja ja rautalankamallilla puhetta. Syntipukkien etsintä on tärkeää, pääasia on, että syy ja syylliset löytyvät. Kotimaassammekin populistit nostavat päätään. Kuntavaaleissakin on syytä muistaa, että ilmaisia uimahallilippuja on helppo luvata, uhkaaminen ”laittomien” pakolaisten viemisestä leireille vielä moraalittomampaa. Heidän syyllistäminen tautitilanteesta on aivan älytöntä, vaikka sellaisia perusteluja olen kuullutkin.

Haluan olla ennustaja. Kyllä kansa tietää ja huomaa. Pandemia tulee heikentämään populistien asemaa. Äänestäjät huomaavat kyllä, että syyllinen pandemian huonoon hoitoon maassa ei ole virkamiehissä, vaan huonossa johtamisessa ja kyvyttömissä, turhia lupauksia antavissa populistijohtajissa.

Esa Kanerva

Maailman menoa

                                                                                                                                         13.1.2021

Tuli vedetyksi henkeä muutama viikko. Meidän joulusta ja uuden vuoden juhlista huolimatta maailmalla elämisen tahti näytti jatkavan omaa kulkuaan. Paljon tapahtui viikkojen aikana, kirjoitettiin jopa historian suuria tapauksia. Amerikan sekoilua ei tietenkään voi ohittaa. Kuntavaalitaktiikkaa hiottiin puolue-elimissä ja ehdokkaiden päissä. Korona ei peljästynyt Kristuksen syntymäjuhlasta, vaan sitkeästi metsästäen etsi itselleen uusia uhreja.

Olen blogissani kirjoittanut monesti Trumpista ja ilmiöstä hänen ympärillään. Olen tuntenut syvää vastenmielisyyttä hänen häikäilemätöntä persoonaansa kohtaan. Siinä yhdistyvät täydellinen itserakkaus- ja riittoisuus, huomionhakuisuus ja muista ihmisistä piittaamattomuus. Katselin useaan kertaan netistä hänen esiintymistään ennen kongressin valtausta. Sen jälkeen katselin erään suurmiehen puhetta kolmekymmentäluvulta. Ilmeet ja eleet täsmäävät keskenään. Puheen voimakas tunnepitoisuus, jaksotus taukoineen, käsien ja naamanilmeiden käyttö sanallisen ilmaisun tehosteina puhuivat omaa kieltään. Jopa katse tauon aikana, ylhäältä alaspäin, kuulijoihin viestitti paitsi itsetyytyväisyyttä niin puhujan jumalallista suhtautumista omaan itseensä.

Amerikka ei toivu hetkeen, jos koskaan ennalleen, tästä sekoilusta. Maan puheet muitten valtioitten demokratiavajeesta ja ihmisoikeusloukkauksista ovat tästä eteenpäin ottoja. Onko meidän, sinun ja minun henki ja elämä, olleet todella tuollaisen kaverin hallussa. Asiantuntijat ovat toki rauhoitelleet suomalaisiakin pitkin matkaa, että ydinaseet ovat turvassa ja monen demokraattisen lukon takana. Hyökkäys Capitoliumiin osoitti, että ne lukot ovat murrettavissa. Presidentillä on käsittämättömät valtaoikeudet ja yhdistettynä häikäilemättömään röyhkeyteen, kongressista ei olisi ollut Trumpin sotapolitiikan estäjäksi. Onneksemme ei maailmaloppua tainnut sittenkään tulla Trumpin aikana, läheltä on tainnut kuitenkin liipata.

Kaikki ilmiöt tulevat viipeellä Eurooppaan ja Suomeen. Jenkkilän esimerkki some-maailmasta vallan käytön välineenä osoitti mahdollisuudet agitaatioon, myös muualla maailmassa. Kysymys siitä, olemmeko nähneet vielä kaikkea sitä, mitä pahaa sillä voidaan saada aikaiseksi, on turha. Vastaus on päivänselvä, että emme. Uusia alustasovelluksia on ostettavissa entisiä lakkautettaessa. Siitä muodostuu kilpajuoksu, ellei oteta Kiinasta ja Venäjältä mallia. Miten käy silloin länsimaiden keskeiselle arvolle, sananvapaudelle, jos suut tukitaan. Joku kompromissi varmaan lopulta löyyy, kun on pakko. Biden on mahdottoman tehtävän edessä sivistää omaa kansaansa. Opettaa, että kaikki, mitä maailmassa julkaistaan ja kerrotaan totuutena, ei ole faktan tarkastelua kestävää. Koulutus on ainoa, mutta aikaa vievä tie, viedä kansaa etäämmälle maailmaa tuhoavista kiihottajista ja salaliittoteoreetikoista. Kiitän luojaani siitä, että olen tiukasti pysynyt päätöksessäni olla erossa sosiaalisesta mediasta koko sen olemassa oloajan.

Löytyy näitä totuuden muuntelijoita ja kiihottajia Suomesta ja Tampereeltakin. Mitenkähän se Tampereen Trump nyt jakselee? Tai toinen totuuden torvi Lassi Kaleva. Pormestariksikin pyrkivä  Vallin on kehunut Trumpia hyväksi jätkäksi. Esikuvakseen hän on siis löytänyt presidentin, joka on mahtaileva, huomionhakuinen, ylemmyydentuntoinen ja röyhkeä. Sekä käyttäytyy ihmisenä sikamaisesti. Lassi puolestaan julkaisi osan II perusuomalaisten vaatimuksista marraskuun talousarviokokouksessa. En viitsi toistaa sen sisältöä, ihmettelen vain sitä, miten hän voi antaa ymmärtää, että muut puolueet vastustaisivat esimerkiksi lähijunaliikennettä ja vain Lassin puolue sitä ajaa. Täydellinen tahallinen väärinymmärrys ja poliittinen ilmaveivi.

Rauhaniemessä on kuollut toistakymmentä vanhusta koronaan. Olen surullinen heidän puolestaan. Tauti on tappava. Tunnen vihaisia tunteita niitä ihmisiä kohtaan, jotka kuulemma somessa vähättelevät korona-viruksen aiheuttamaa uhkaa ihmiselämälle. Syyllisiä pandemiaan haetaan milloin mistäkin. Niin kuin se syyllisyyskysymys ja alkuperä olisivat tässä oleellisia. Virus on nyt täällä ja kaikkialla maapallolla olemassa. Sen ehdoilla mennään ja jatketaan elämäämme. Edelleen näen kaupoissa ja busseissa ilman maskeja juntteja, jotka vähät välittävät muista ihmisistä. Täydellistä trumpismia!

Demaritkin saivat ammuttua kaaderinsa ojennukseen. Koville otti, mutta aate voitti. Näin on käynyt eri riitojen osalta puolueen perustamisesta asti vuodesta 1899. Riita puhdistaa ilmaa ja vie asioita eteenpäin. Tähän haluan uskoa. Jätän nämä kuntavaalit väliin ja vedän henkeä. Politiikkaa en jätä, tulee seuraaviakin vaaleja ja toivottavasi sote-uudistusvaalitkin. Niitä varten on hyvä olla jonkun reservissäkin.

Esa Kanerva