Vaaliteemat

  1. Perusterveydenhuollon kaikki mahdollisuudet käyttöön ja kuntalaisille on taattava oikea-aikaiset ja nopeat sosiaali- ja terveyspalvelut.
  2. Työllisyyttä ja pienyrittäjyyttä edistävää elinkeinopolitiikkaa, erityisesti nuoret huomioiden.
  3. Ikäihmisillemme turvallinen ja itsemääräämisoikeutta kunnioittava vanhuus, lapsiperheille tukea arjen vaikeissa tilanteissa.
  4. Kunnallistaloutta vahvistavaa päätöksentekoa.
  5. Vahvaa harkintaa suurinvestoinneissa, panokset koulutukseen ja työllisyyttä lisääviin hankkeisiin.