Edesmenneen Jari Niemelän valtuustoaloite


                                                                                                                            21.8. 2017

Jari Niemelä teki valtuustoaloitteen 13.6.2016 henkilöstökassan uudelleen perustamisesta.  Hänen ideansa oli ehdottaa, että aloitetaan puhtaalta pöydältä uudenlainen kassatoiminta. Hänelle oli tärkeää, että vuodesta 1924 toimintansa aloittaneen henkilöstökassan perinteitä vaalittaisiin ja tämä henkilöstöetuus säilytettäisiin jatkossakin.

Kassan johtokunta on hahmotellut uudenlaista kassatoimintaa jo useamman vuoden. Kassan toiminta olisi mahdollista saada kannattavaksi matalien korkojen aikakautena tekemällä uudistuksia perinteiseen kassatoimintaan. Kaiken ydin on uusi kassajärjestelmä. Se olisi uusittava toimimaan nykyisten pankkijärjestelmien lailla reaaliaikaisesti. Selvityksiemme mukaan markkinoilla olisi satavissa varsin edullisesti toimiva kassajärjestelmä tarpeisiimme.

Johtokunnan hahmottelema malli pitäisi sisällään lyhytaikaista lainan antoa. Näistä saaduilla provisioilla olisi mahdollista saada taloutta paranemaan. Luotot olisivat lähes riskittömiä ja siksi korot voitaisiin pitää maltillisina. Palkansaajillahan on aina ”sisällä” palkan lisäksi rahaa, mm. lomarahat.

Edellä mainittujen toimien lisäksi henkilöstökassan olisi saatava pitää oma tase. Tähän asti kassan rahat ovat olleet kaupungin taseessa eikä kaupunki ole maksanut niistä korkoa. Vaikka kassan oma pääoma onkin pienentynyt, on se edelleenkin miljoonia, joista hyvin pienelläkin marginaalilla olisi saatavissa tuottoa.

Henkulöstökassan johtokunta käsittelee keskiviikkona Jari Niemelän valtuustoaloitteeseen vastaamista. Rahoitusjohto haluaa vastausluonnoksessaan lopettaa kassatoiminnan eikä näe edellytyksiä uudenlaisen kassatoiminnan aloittamiseen.

Henkilöstökassan johtokunta tekee kuultuaan rahoitusjohtoa oman lausuntonsa asiassa. Lopullisesti asia on kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuuston käsissä sitten joskus kun se sinne menee. Jos lopettaminen ei valtuustolle sovi, voihan se palauttaa aina asian ja aloitteen uudelleen valmisteluun!

Esa Kanerva