Ensi maanantain valtuusto
                                                                                                                                      13.8.2017


Kaupunginvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina 14.8. kesän lomien jälkeen. Listalla on alkuun tarkastuslautakunnan vaaliasiaa, talouskatsaus tiedoksi, asemakaavojen hyväksyntää ja aloitteiden käsittelyä.

Tarkastuslautakunnan vaali menee uusiksi, koska lautakuntaan valittiin esteellinen henkilö, joka työskentelee kaupungin palveluksesa. Hänen tilalleen valitaaan kokouksessa uusi, esteetön henkilö. Valinnan tekee Kokoomus.

Talousjohtaja Jukka Mänikkö kertoo kokouksessa viimeisimmät tiedot. Valtuustolle annettavassa selonteossa kerrotaan koko vuoden talousennusteen olevan 32,3 miljoonaa euroa pakkasella. Vaikka nettomenojen kasvuenneuste on hyvin maltillista, 1,7 %, verorahoitus on jäämässä 2,8 prosenttia viime vuotta pienemmäksi. Tämä siitäkin huolimatta, että toimeentulotuki siirrettiin Kelaan. Eri asia on sitten se, että ns. Kiky- vaikutukset verotuloihin ovat negatiiviset. Palkkojan leikattiin ja niistä saadut verotulot jäivät saamatta. Näitä verotulonmenetyksiä ei ole esityksessä eritelty!

Johtaja Yli-Rajala kieteyttää lopuksi sitä, että hallintokuntien on jatkettava tiukkaa säästölinjaa ja pyrittävä rakenteellisten muutosten sekä digitaalisaation hyväksikäytön vähentämään menoja.

Tampere-taloon omaan vapaaseen pääomaan tehdään sijoitus, koska remontti on tullut budjetoitua kalliimmaksi. Päätösesityksessä ehdotetaan valtionosuuden suuruista sijoitusta, n. 300.000 euron panostuta mm. kalustamiseen.

Asemakaavoja hyväksytään Ristinarkulla, Tampellassa, Linnainmaalla ja Koivistonkylässä. Päätösesitykset ovat mielestäni hyväksyttävissä. Oletettavasti puheenvuoroja käytetään runsaasti.

Nuorisovaltuuston edustajalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa. Kokouspalkkiotakin esitetään nostettavaksi kympistä 40 euroon.

Sitten aloitteisiin. Mielenkiintoisimmat aloitteet ovat mielestäni Persujen Terhi Kiemungin aloite maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi. Vastauksessa todetaan, että kulujen erittely on nykyisiä lukuja tarkemmin on mahdotonta, koska analyysi vaatisi pitkäaikaista seurantatutkimusta ja siihen kohdennettua erillistä resurssointia. Minusta aloite ei annan aihetta toimenpiteisiin. Demarien valtuustoaloite päiväkotien ja sisäilmaongelmien selvittämiseksi on tarpeellinen. Vastaus on hyvä, sitä mukaa korjataan kun on taloudellisesti mahdollista. Kenenkään terveyttä ei riskeerata. Lisääkin rahaa voisi panostaa ja siivousta on seurattava tarkasti. Rakennusten ennaltaehkäisevä huoltotyö on tähdellisintä. Kattojen ja rännien on oltava puhtaita ja koneiden säädöt kohdallaan. Edesmenneen Jari Niemelän aloita pusikoitumisen torjumiseksi on mitä kannatettavin. Sirkka-Liisa Virtasen aloite koskien lastensuojelun keinoja puuttua huoltokiusaamiseen ja vieraantumiseen on hyvä. Mielestäni vanhemmat eivät saa ottaa avioerotilanteissa lapsia pelinappuloikseen. On hyvä suunnata koulutusta ongelmien tunnistamiseen lastensuojelun henkilöstölle. Liikennealoitteet käsitellään kuulemma nippuna. Katsotaan, minkälainen päätösesitys sieltä tulee. Käsiteltävänä on mm. Vihreiden aloite keskustan 30 kilometrin nopeusrajoituksesta ydinkeskustassa.

Palaan valtuuston kokoukseen maanantain jälkeen ja kommentoin päätöksiä.

Terveisin Esa Kanerva