Köyhyyden ennaltaehkäisyssä olisi syytä onnistua
                                                                                                                                   13.5.2018

Pormestari nimitti viime vuoden syksyllä työryhmän selvittämään köyhyyden ennaltaehkäisyä. Kaupunki tarvitsee köyhyysohjelman, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä köyhien ihmisten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työryhmän työn tuloksia odotellessa, on syytä pohtia, minkälaisessa ahdingossa tamperelaiset vähävaraiset elävät.

Tuhannet tamperelaiset joutuvat turvautumaan mm. seurakunnan ruoka-apuun. Vuonna seurakunnan diakoniatyö jakoi 2017 vähävaraisille 22000 ruokakassia. RuokaNyssen asiakkaaksi pääsevät pääsääntöisesti pienituloiset, kriisiavun tarpeessa olevat henkilöt ja perheet. Ilman tätä apua tämä väestönosa olisi hädässä ja nälässä.

Nykyinen hallitus on leikannut kovimmin ihmisiltä, joiden toimeentulo on entuudestaan niukkaa, eli työttömiltä, eläkeläisiltä, paljon sairastavilta sekä opiskelijoilta. Tämän lisäksi ahdinkoa lisäävät kaupungin omat säästötoimet. Maksujen nostoja kohdennettaessa on toki luvattu huomioida työttömien ja vähävaraisten maksukyky.

Köyhyystyöryhmän erityisessä tarkastelussa tulisi olla lapset, nuoret ja yksinasuvat. Miten kaupunki voisi auttaa heitä selviämään paremmin elämässä ja arjessa. Kasaan paineita työryhmälle. On löydyttävä keinot lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa lisääviin toimenpiteisiin. Köyhyys ei saa ratkaista sitä, mille uralle nuorten elämä lähtee menemään. Vain yhtenä esimerkkinä koulukirjojen hankinta ei voi olla esteenä koulutukselliseen tasa-arvoon. Yksinasuvat ja erityisesti iäkkäät naiset ovat tilastojen mukaan yliedustettuina toimeentuloturvan saajina. Työryhmä voisi miettiä heidän tukemistaan vaikka kaupungin asuntopolitiikan avulla. 

Työn alla olevan köyhyysohjelman tulisi sisältää selkeät toimintalinjaukset, tavoitteet sekä toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi Tampereella. Toivoa pitää, että tekeillä oleva ohjelma antaa konkreettiset työkalut tilanteen korjaamiseksi. Ja että valtuusto myös toteuttaa ne. Hyvinvointi kuuluu kaupungissamme kaikille.                                                                                  


Esa Kanerva