Huipulla tuulee
                                                                                                                     5.5.2018

Tämän vuoden helmikuun alusta Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen irtisanoutui 10 vuoden uran jälkeen. Nyt liikelaitoksen suunnittelupäällikkö, toimitusjohtajan varahenkilö,  Heidi Rauhamäki on ilmoittanut siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen elokuun alusta. Hän on työskennellyt laitoksessa 17 vuotta.

Tampereen veden määräaikaisena toimitusjohtajana aloitti 8.2. Keskusjätepuhdistamon kakkosmies diplomi-insinööri Petri Jokela. Perehdytysaikaa hänellä ei juuri ollut, mutta hän on rivakasti aloittanut työt ja päässyt hyvin asioista perille.

Liikelaitoksen toiminnassa on ollut toki hankaluuksia. Kaupinojan vedenottamosta on tarkoitus tehdä Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle. Vedenottamo ei toimi saneerauksen runsaan kahden vuoden myöhästymisen jälkeenkään täydellä teholla. Ongelmia on ollut vedentuotantoprosesseissa. Urakoitsijoiden kanssa on ollut pitkin matkaa kiistaa toteutuksesta ja vastuista.

Kaupinojan valmistuminen ja riittävä veden tuotanto on tärkeää, koska Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle tarvitaan mitat täyttävä toinen puhdistamo Ruskon saneerauksen ajaksi. Korjausurakka on odotettavissa muutaman vuoden sisällä. Vanhassa laitoksessa on aina riskinsä, vaikka se tällä hetkellä pelaa loistavasti.

Vesihuoltoa parhaimmillaan on myös Sulkavuoreen rakennettava Keskuspuhdistamo. Kolmensadan miljoonan hanke on vuosisadan ympäristöteko. Tampereen Vedelle se tuottaa myös kustannuksia, joihin on varauduttava. Vesihän tulee olemaan myös Keskuspuhdistamon suurin asiakas. Liikelaitoksen talous tulee olemaan tiukalla tulevat vuodet.

Kaupunki laajenee moneen suuntaan. Vesijohtoja ja viemäriputkia pitää rakentaa uusille alueille ja se maksaa. Rahaa asiakkailta investointien maksamiseen on odotettavissa vasta vuosien päästä. Tampereen Vesi investoi pyöreästi parikymmentä miljoonaa joka vuosi uuteen infraan.

Nurmin uuden jäteveden pumppaamon valmistumisen myöhästyminen hankaloitti mm. Lintukallion alueen asukkaiden arkielämää etenkin viime vuonna. Tarastenjärven jätelaitoksen poikkeuksellisen suurten suotovesimäärien pumppaaminen Viinikanlahden puhdistamolle tuotti ongelmia. Samalla sen alueen asukkaille koitui hajuhaittoja ja epämukavuutta. Nyt ongelma on ohitettu ja asiat saatu kuntoon joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Niihinkin haetaan ratkaisuja ja ne korjataan, jos syytä on.

Ratikkahanke on osittain myös Tampereen Veden rakentamista. Uusia putkilinjoja pitää rakentaa ja vanhoja siirtää. Saneerauksesta syntyy myös kustannuksia, koska tilalle asennetaan uutta tavaraa ja vanhasta ei ratikka-allianssi tietystikään maksa täyttä hintaa.

Uusi toimitusjohtaja valitaan kesäkuussa. Valinnan tekee Tampereen Veden johtokunta. Kuka hän lienee, helpolla hän ei tule pääsemään! Tämän tiedon annan hakijoille varoituksena etukäteen.

Esa Kanerva