Puoluesihteeriehdokas Anton Rönnholm kävi esittäytymässä


                                                                                                                                  

                                                                                                                                  18.1.2017

Sosiaalidemokraat­tisen puolueen puoluesihteeri vaihtuu ensi helmikuun alussa Lahdessa pidettävässä puoluekokouksessa. Asia varmistui, kun ny­kyinen puoluesihteeri Reijo Paananen ­ilmoitti siirtyvänsä muihin tehtäviin maaliskuun alussa. Viime vuoden joulukuussa kisaa oli jo ilmoittautunut lobbaukseen erikoistuneen Milt­tonin Brysselin-toimistossa työskentelevä Antton Rönnholm. Rönnholm on Varsinais-Suomesta ja Naantalin kunnallispolitiikassa vaikuttanut poliitikko. Hän oli ”työhaastattelussa” Pirkanmaan puoluekokousedustajien kokouksessa viime sunnuntaina.

Koulutukseltaan Master of Arts in European Political and Administrative Studies eli suomeksi ehkä jotakin valtiotieteen ja hallintotieteen väliseltä aihealueelta opiskellut maisteri. Hän on myös valtiotieteen maisteri Åbo Akademista. Hän on työskennellyt johtajana Turun ja Varsinais-Suomen EU-toimistossa, vanhempana asiantuntijana Miltton Brusselsissa ja tutkijana. Hän on myös puheenjohtaja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA ry:ssä.

Hän pohti alustuksessaan, miksi sosialidemokraattinen liike on tärkeä osa suomalaista ja kansainvälistä politiikkaa, mihin kansalaisten asettamiin kysymyksiin puolueen tulisi vastata ja mitä uudistuksia liikkeessä tulisi tehdä?

Rönnholm kertoi, että Sosialidemokraattisen puolueen keskeinen arvo on vapaus. Ihmisten tulee saada tehdä kaikkea sitä, mikä ei vahingoita toisia kansalaisia. Kansalaisilla tulee olla vapaus sanoa mielipiteensä ja tahtonsa. Tällainen ei kuitenkaan maailmalla ole itsestään selvyys. Ihmisellä tulee olla vapaus olla pelkäämättä puutetta ja pelkoa. Tällä hetkellä Suomessa on todellista köyhyyttä ja työttömyyttä. Nämä asiat eivät ole kadonneet mihinkään. Voiko kaikki Suomessa olevat tuntea olevansa turvassa ja vapaita pelosta. Suomessa on paljon turvattomuutta työstä, toimeentulosta ja pärjäämisestä. SDP:n perinteisille arvoille on kysyntää. Tavoitteidemme ja keinojemme tulisi kuitenkin löytyä kuitenkin yhä enemmän modernista ajasta ja maailmasta Jos ihminen etsii toivoa, hänen katseensa kääntyy populismin kangastuksesta vain sinne, missä on enemmän tarjolla.

Antton pohti, mihin kysymyksiin kansalaiset odottavat vastauksia, mihin puolueen tulisi vastata. Mitä voidaan tehdä yhteiskunnassa sen rakennemuutoksen hyväksi, että Suomi kaupungistuu. Tarvitaan aitoa aluepolitiikkaa ja toimenpiteitä, missä otetaan ja ratkaistaan kasvukeskustenkin ongelmia. Demarien tulee ottaa johtava rooli ympäristöpolitiikassa, koska meillä on siihen aidot mahdollisuudet. Poliittisen valmistelun suunnittelu ja johtaminen on puoluesihteerin tärkein tehtävä.

Hän otti kantaa myös viestintään. Nykypäivän nopea tempoisessa mediakentässä puoluesihteeri on tärkeä viestinnän kulmakivi. SDDP tarvitsee viestinnän tueksi alan parhaat asiantuntijat ja käytännöt. Viestintäosaamista pitää osata ja pystyä myös jakamaan.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä työelämän muutokseen. Tarvitaan uskoa siihen, että ihmisen koulutus on tärkeä elementti ja peruskivi. Peruskoulu on tärkeä ja luovuus on nostettava arvoon.

Suomalaisissa vaaleissa ei saa käydä kuten Amerikan presidentinvaaleissa, joissa pelolla oli keskeinen sija. Toisaalta tuotiin pöydälle katteetonta toivoa ja unelmia.

Turvallisuuspolitiikasta Rönnholm totesi, että kaiken kaikkiaan on menty huonompaan suuntaan ja nykyinen Suomen puolustuspoliittinen linja on se, että huolehdimme omasta puolustuksesta ilman Natoa.

Anton Rönnholm lupasi, mikäli hänet valitaan puoluesihteeriksi, hän toteuttaa seuraavat teesit:

1. Tultuani valituksi puoluesihteeriksi käymme yhdessä keskustelun jokaisen piirin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa niistä kehitystarpeista, huolista, ideoista, joita kussakin piirissä on. Heidän kanssaan tehdään yhdessä suunnitelma siitä, millaista tukea piirit ja niiden jäsenjärjestöt puolueelta tarvitsevat. Puolue tukee piirejä niiden järjestöllisessä ja poliittisessa työssä, mutta ei ilmoita miten sitä tehdään. Tätä prosessia tukee puoluetoimistolla täysipäiväinen järjestöpäällikkö.

2. Kaikki puolueosastot kontaktoidaan säännöllisesti jäsenrekisterin ja muiden välineiden avulla. Näin keräämme tietoa parhaista käytännöistä, jaettavista ideoista ja toiveista puolueelle. Tätä tietoa hyödyntämällä meille muodostuu arvokas ja ajantasainen kuva siitä missä mennään ja toimiva kontakti jokaiseen osastoon. Osallisuutta ja toiminnan muotoja kehitetään osastojen, kunnallisjärjestöjen ja piirien toiveiden mukaisesti ja niiden erilaisista lähtökohdista.

3. Kehitämme lisää työkaluja osallistumiseen. Kaikki puolueen jäsenet saavat sähköisiä kyselyitä eri sosiaalisen median ja muiden työkalujen kautta, joiden kautta he voivat vaikuttaa puolueen toimintaan niin järjestön kuin politiikan tasolla. Tällä digitaalisella vuoropuhelulla mitataan onnistumista politiikassa ja järjestötoiminnassa. Ne lisäävät ihmisten motivaatiota osallistua ja niistä kertyy arvokasta ns. big dataa ihmisten näkemyksistä jopa reaaliajassa.

4. Suomen vanhimpana joukkopuolueena SDP:n nykyistä järjestörakennetta pitää selvittää aidolla tutkimuksella. Rapakon takana on puolueilla, ja maailmassa monilla kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä osaamista ja tutkittua tietoa siitä mikä ihmisiä liikuttaa, miksi ja miten he haluavat osallistua. Tämä tieto valjastetaan nyt myös sosialidemokraattisen järjestötyön käyttöön. Meillä on parhaat sisällölliset ajatukset, mutta uusien mallien etsintään kutsutaan sparraajina ulkopuoliset huippuasiantuntijat organisaatiotieteilijöistä motivaatiotutkijoihin. Tästä lisää vielä myöhemmin.

5. Jäsen on tärkein, niin nykyinen kuin tuleva. Jokainen uusi jäsen pääsee mukaan puolueen toimintaan oman osastonsa kautta. Viimeistään vuoden kuluttua liittymisestä uusi jäsen saa viestin, jossa kysytään tyytyväisyyttä puolueen jäsenyyteen. Jokainen löytää paikkansa puolueessa ja tuntee itsensä tervetulleeksi SDP:hen.

Myöhemmin tulevat esittäytymään muut ehdokkaat, Hanna Kuntsi, Mikko Salmi ja Tuomas Kurttila.

Esa Kanerva