Eilen edustajistossa


   

                                                                                                                                22.3.2017           Eilen pidettiin Demareitten Kunnallisjärjestön edustajiston kevätkokous. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokousrutiinit, toimintakertomus ja rahatilanne viime vuodelta. Samalla käytiin valtuustoryhmän toimintakertomus ja kerrattiin isot valtuuston päätökset. Ryhmän sisäinen yhteistyö olisi voinut olla parempi, mutta eteenpäin on menty sitten tunneliratkaisun. Edustajisto ei juuri keskustellut tulevasta pormestarista eikä Pekka Salmen ilmoittautumisesta pormestarikisaan. Ensiksi käydään vaalit kärkenä kunta-asiat ja heti 12.4. päätetään pormestarinehdokkaan nimi. Pormestarin työn saaminen on yleensä kahden suurimman puolueen kauppa. Näin uskon tapahtuvan tälläkin kertaa. Pienpuolueet eivät saa todennäköisesti rivejään niin suoriksi, että sieltä löytyisi enemmistö. Kaikki on tietenkin mahdollista. Mielestäni on vaalikansan huijaamista nimetä etukäteen pormestariehdokas. Koska meillä ei ole suoraa kansanvaalia tästä asiasta, valtuusto nimittää pormestarin. Pormestarin nimi on sitten ”Herran hallussa”. Se on puolueitten kompromissi jostakin henkilöstä.
Kokous kirjoitti julkilausuman, jonka julkaisen tässä:
”Tampereen sosialidemokraateille ykkösasia on työ. Tänä päivänä 20 000 tamperelaista on ilman työtä. Työllisyyden parantamisen on oltava kaupungin tärkein tavoite. Suhdanteille herkän vientiteollisuuden oheen pitää rakentaa uutta yritystoimintaa ja tukea pieniä sekä keskisuuria yrityksiä. Etenkin pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseen on osoitettava varoja. Kaupungin on tunnettava vastuunsa vaikeammin työllistettävistä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin työllistäjänä. Uudet keinot työllistää ovat tarpeen.

Jokaiselle kaupunkilaiselle on tarjottava laadukkaat palvelut. Huomio on kiinnitettävä etenkin ikäihmisiin. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmät arvot ovat aina nousseet ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta, yhdenvertaisuuden vaatimuksesta sekä huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden periaatteesta. Näin pitää olla myös tulevaisuudessa.

Koulutus, lapset ja nuoret ovat Tampereen tärkein menestystekijä. Sosialidemokraattien tavoitteena on nostaa nuorten koulutus Tampereella maamme kärkeen. Koulurakennusten homeongelmat on ratkaistava. Sosialidemokraattien tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa. Mitä paremmat eväät varhaiskasvatuksessa tarjotaan, sitä paremmin pärjää peruskoulussa. Myös päiväkotien sisäilmahaitat on korjattava. Henkilökunnan koulutusta ja jaksamista ei sovi unohtaa.

Tampereen kaupungin talous on ollut miinuksella useita vuosia. Syynä ovat muun muassa vientiteollisuuden vaikeudet, joka on johtanut etenkin yhteisöveron tuoton heikkenemiseen. Lisäksi valtionosuuksia on leikattu. Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen on tasapainoisen talouden avainkysymys. Verotuksen tulee olla tasolla, joka mahdollistaa ihmisille peruspalvelujen tarjoamisen. Kaupungin on huolehdittava kasvusta, sillä kasvu luo työpaikkoja.

Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta on kiristettävä. Teknologinen kehitys mahdollistaa päästöjen merkittävän vähentämisen. Kaupungin tulisi tavoitella hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Tampereelle on toteutettava kansallinen kaupunkipuisto.”

Esa Kanerva