Tampereen kaupunki aloittaa yt-neuvottelut


    

                                                                                                                   18.3.2016

Neuvottelut alkavat tiistaina 22.3.2016. Neuvottelujen aiheena ovat kaupungin taloustilanteen edellyttämät mahdolliset henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet ja muut henkilöstövaikutukset.

Tampereen kaupunki on ilmoittanut, että neuvottelussa käsitellään niitä henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä, joita vuodelle 2016 hyväksytyssä talousarviossa pysyminen saattaa edellyttää kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on, että neuvotteluja henkilöstön lomauttamisesta ei jouduttaisi käynnistämänään. Nyt käytävässä neuvottelussa käsitellään ensiksi muita mahdollisia tapoja henkilöstömenojen vähentämiseksi. Aluksi käsitellään kaupungin taloustilanne, joka oli ilman kertaluoteisia menoja vuonna 2015 jonkin verran alijäämäinen, mutta kaupungin talouden kokoon nähden suhteellisen pieni.

Aikaisemmin kaupunki on vastaavan kaltaisissa tilanteissa vaatinut lomarahojen leikkaamista tai palkattomien vapaiden ottamista. Myös rekrytointien vähentäminen ja vakanssien täytön kieltäminen voivat tulla kysymykseen. Sijaisten käytön rajoittaminen on ollut perinteinen keino, joka näkyy aina kuntalisten saamien palveluiden laadussa.

Ammattijärjestöjen kanta on ollut kielteinen lomarahan leikkaamiseen tai niiden vaihtamiseksi vapaaseen. Vapaaksi vaihtaminen tarkoittaa sitä, että työntekijä vapaa-ehtoisesti lomauttaa itsensä. Lomarahan merkitys on palkkauksellisesti suuri. Lomarahan menettäminen vastaa noin 5 prosentin vuositason palkanalennusta. 
Lisäksi tehtävä työ ei vähene, samat työt tehdään vähemmällä henkilöstömäärällä.

Kaiken kukkuraksi julkisen alan työntekijöitä kaihertavat hallituksen aikeet jatkossa joko pakkolaeilla tai kilpailukykysopimuksen avulla leikata lomarahaa 30 prosenttia. Tämä on koettu epäoikeudenmukaisena ja julkisen sektorin työtä aliarvioivana.

Esa Kanerva