Tampereen kaupungin tiistain 22.3. yt-neuvotteluista
                                                                                                                                           23.3.2016

Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 on muodostumassa n. 40 milj. euroa alijäämäiseksi. Tämän vuoden talousarviossa alijäämä on n. 20 milj. euroa. Koska tulo- tai menopuolella ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia parempaan, tulee säästöjä pyrkiä hakemaan kaikesta toiminnasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuotta.

Yhteistoimintalaki edellyttää, että henkilöstön kanssa neuvotellaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavista asioista. Koska säästötoimilla on aina myös vaikutuksia henkilöstön työhön, kaupunki kutsui pääluottamusmiehet yhteistoimintaneuvotteluun. Tänään käydyssä neuvottelussa käsiteltiin taloustilannetta ja tarvittavien kustannussäästöjen mahdollisia henkilöstövaikutuksia.

Yhteistoimintaryhmässä käsiteltiin mm. palkattomia vapaita, hallinnon tehtävien rekrytointien ja ulkoisen rekrytoinnin rajoittamista nykyistä tiukemmin, työajan käytön tehostamista, matkustuksen vähentämistä ja hankinnoissa säästämistä. Neuvottelut päätettiin tältä osin.

Tilannetta seurataan ja tarvittaessa keskustelua aiheesta jatketaan kaupungin yhteistoimintaryhmässä.

Esa Kanerva