Hyvää naistenpäivää!                                                                                                                                            8.3.2016Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty jo 1900-luvun alusta. Naiset ovat päivänsä ansainneet!

Lähetän Sipilän hallituksen terveiset pienipalkkaisille naisille lyhennettynä versiona.

YHTEISKUNTASOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että nykyisten työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella. Toisin sanoen ensi vuonna ei tule palkankorotuksia.
Työaika pitenee 24 tuntia vuodessa.
Lomarahaa leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019.
Työeläkemaksua korotetaan 1,2 prosenttia vuosina 2017–2020. Vastaavasti työnantajien maksua helpotetaan. Palkansaajan nettopalkka siis laskee.
Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,85 prosenttiyksikköä ja palkansaajan vastaavasti nousee.
Vuodesta 2020 alkaen työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus on pysyvästi vähintään 0, 58 prosenttiyksikköä.
Työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan 2,98 prosenttia vuosina 2019 - 2019. Alennus rahoitetaan julkisen sektorin lomarahaleikkauksella ja työajan pidennyksellä.
Irtisanottavien työntekijöitten muutosturva paranee.
Ammatti- ja työnantajaliitot käyvät toukokuun loppuun mennessä alakohtaiset soveltamisneuvottelut, joissa sovitaan, miten kilpailukykysopimuksen edellyttämät muutokset toteutetaan alan työ- tai virkaehtosopimuksessa.
Yhteiskuntasopimus on tasapuolisempi kuin pakkolakipaketti, mutta kurittaa edelleen julkista sektoria enemmän kuin yksityistä, koska lomarahojen leikkaaminen 30 %:lla kolmeksi vuodeksi koskee vain julkista sektoria. Tämä leikkaus alentaa julkisen sektorin palkansaajien ostovoimaa n. 1,5 %:lla.

Esa Kanerva