Mitä se huono itsetunto meillä teettää?


  
                                                                                                                                         2.3.2016

Raamatun ohje rakastaa lähimmäistään kuin itseään on täysin paikkansa pitävä. Jos ihminen ei ole ”sinut” itsensä kanssa, ei hän voi antaa lähimmäiselleen mitään. Ei etenkään rakkautta tai toisen ihmisen huomioimista. Kaikki voimat menevät oman elämän hallitsemisessa eikä voimia ole jakaa muille ihmisille.

Mitä on itsetunto? Minä olen sen ymmärtänyt niin, että se on kaveeraamista oman itsensä kanssa. Ihmisellä on realistiset käsitykset omasta elämästään, tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan. Nykyinen maailma luo esikuvia ja haavekuvia sekä roolimalleja. Ei kaikista voi tulla NHL-kiekkoilijoita, formulakuskeja tai missejä. Hyvä itsetunto lisää usein valmiuksia nähdä omat kyvyt sekä mahdollisuuksia ympärillä, huono itsetunto taas kaventaa mahdollisuuksia.

Olen huolissani erityisesti nuorista. Vanhemmilla ja läheisillä on suuri merkitys siihen, miten nuorten tavoitteet ja todellisuus kohtaavat. Vahva itsetunto kehittyy lapsuudessa ja nuoruudessa, myönteisten kasvukokemusten avulla. Vanhemmilta tai muilta tärkeiltä aikuisilta saatu hyväksyntä, huolenpito ja rakkaus tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Myöhemminkin itsetuntoa voi vahvistaa, ja itsetunto on usein erilainen eri elämän vaiheissa.

Työelämässä olen huomannut ja havainnoinut erilaisia reagointeja siihen, että ihminen ei luota omaan itseensä. Yksi esimerkki on puurtajat ja täydellisyyden tavoittelijat. He ovat koko ajan epävarmoja siitä, että heidät hyväksytään ihmisenä, työntekijänä ja sen luottamuksen arvoisina siinä työtehtävässä, johon hänet on valittu. Heille ei mikään riitä ja he uupuvat. Kysymys on epävarmuudesta ja kyvyttömyydettä arvioida omat voimavarat. Nykyisin muutos on todellisuutta. Huonolla itsetunnolla varustetut ihmiset erottautuvat muutoksessa lähes aina. Ihminen, joka kokee olevansa hyvä ammattilainen, ei koe toimintaympäristön muuttumista minään katastrofina. Se edellyttää sitä, että suhtautuu tulevaisuuteensa optimisesti ja kokee olevansa juuri se henkilö, jota työnantaja tarvitsee.

Itsensä rakastaminen ei ole itsekkyyttä, vaan se heijastuu myönteisenä suhtautumisena ympärillä olevaan maailmaan. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen on vapaa peloista ihmissuhteissa. Hän kykenee antamaan positiivista palautetta läheisilleen sekä käsittelemään erilaista palautetta. Suhtautuminen auktoriteettiasemassa olevaan henkilöön on mutkatonta. Hän ei koe muita ihmisiä uhkana ja hyväksyy sen, ettei ole ainoa henkilö, joka osaa tehdä asioita.

Tunnistan itsessäni monista heikkouksistani yhden ylitse muiden. Isältä perittynä ominaisuutena minulla on huono pettymysten sietokyky. Onneksi itsetuntoa voi myös kehittää. Voi opetella siihen, että pettymykset kuuluvat elämään ja täydellistä elämää ei ole olemassakaan. 

”Per aspera ad astrum”, anteeksi vain, pitkän latinan kirjoittaneena en malta olla käyttämästä tätä lausetta. Se tarkoittaa, että vaikeuksien kautta voittoon eli kaikillahan meillä on tavoitteena hyvä elämä.

Esa Kanerva