Mikä Kaupinojan vedenpuhdistamossa mättää?
                                                                                                                                       24.4.2017

Luen netistä, että uusi Kaupinojan päävedenottamon pitäisi valmistua vuonna 2015. Nyt ollaan vuodessa 2017 eikä laitos ole vieläkään valmis. Kysymyksessä on kallis investointi, johon mennee verkostotöineen rahaa reippaasti yli 40 miljoonaa euroa rahaa. Miksi rakennusprojekti seisoo orpona rannassa edelleenkin tuottamattomana ja keskeneräisenä?

Valmistumisajankohtaa on siirretty useaan otteeseen. Valmista piti tulla aluksi viivästyksen jälkeen 2016 maaliskuussa, ei tullut valmista. Joulukuussa -16 työmaalta lähti urakoitsija ja sen jälkeen ei juuri ole tapahtunut mitään. Onko meillä tähän varaa? Sen jälkeen on ollut sovittelua ja neuvottelua, tuloksetta. Olisiko aika vaihtaa neuvottelijaa tai kaupungin ryhtyä järeimpiin toimiin asemansa turvaamiseksi?

On muistettava, että puhdistamon on täytettävä tiukat määräykset. Valmiina vedenottamona laitoksen on toimittava takuuehtojen mukaisesti ja tämän Näsijärven pintavesilähteen veden on oltava laadukasta. Tähän on omat vaatimuksensa. Tuleeko hyvä lopputulos riidellen, epäilyttää.

Entä jos Rantatunnelin valmistuminen olisi viivästynyt yhtä kauan? Mikä meteli olisi noussut julkisuudessa. Nyt ei kukaan puhu mahdollisista rakentamiskustannusten ylityksistä tai vedenmyyntitulojen saamatta jäämisestä. Onko 40 miljoonaa euroa Tampereella niin pieni raha, ettei sen perään kannata huudella?

Esa Kanerva, kaupunginvaltuutettu 1.6. alkaen