Mikä on Suomen suunta?
                                                                                                                                           20.5.2016

Toissapäivänä käytiin eduskunnassa värikäs keskustelu SDP:n välikysymyksen pohjalta. Hallitus kertasi vastauksissaan sen, että Suomella on nyt suunta. Kysyn, mitä kohti? Onko kansallinen eheys vaarassa, koska olemme matkalla kohti rikki revittyä Suomea. Kansalaiset ovat hallituksen köyhiin kohdistuneitten leikkausten jälkeen entistä eriarvoisemmassa asemassa ja agitaattori nälkä kolkuttelee ovelle. Kun ihmisen suolisto alkaa kurista ja vaatia täyttöä, pistää se hitaammankin reagoijan liikkeelle. Hän on hyvää saalista kaikenlaiselle kiihotukselle ja altis mitä typerämpiin tekoihin. Nälkä ei odottele pitkää ongelman ratkaisua, vaan päätökset ahdingosta selviytymiseksi tehdään nopeasti ja yleensä ilman riittävää harkintaa. Suomen valtion tulee pitää huolta paitsi sisäisestä, niin myös sosiaalisesta turvallisuudesta. Poliisi pitää kyllä näilläkin voimavaroilla kansalaiset fyysisesti herrannuhteessa, mutta mitä sitten, kun henkinen kantti pettää ja aletaan pystyttää barrikadeja? SDP:llä on suuri huoli vanhusten, sairaiden ja lapsiperheiden arjesta. Puolue yrittää oppositiossa kantaa vastuuta myös maaseudun asukkaista, jos suunnitelma teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämisestä toteutuu. Sipilän mukaan hallituksen viitoittama suunta on oikea ja uudistukset ovat välttämättömiä. Tähän voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että visio voi olla oikea, mutta keinot sen toteuttamiseksi ovat väärät.

Julkaisen sivuillani SDP:n kymmenen asiakohdan vaihtoehdon hallituksen politiikalle:

1. Kasvuun ja työllisyyteen liittyen esitämme, että työmarkkinaratkaisun varmistamiseksi hallitus luopuu suunnitelmista heikentää työttömien asemaa useamman kuukauden ns. vapaaehtoisella ilmaistyöllä ja esityksestä pakottaa työntekijöitä ottamaan vastaan työtä työttömyysturvaa alittavalla palkalla.

2. Sovitaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken TEL-maksujen väliaikaisesta, määräaikaisesta alennuksesta EMU-puskureita käyttäen ja takaisinmaksusta. Alennetaan työeläkemaksuja väliaikaisesti 1.7.2016 alkaen.

3. Otetaan käyttöön nk. Rinteen mallin mukainen työllistämisseteli. Käynnistetään SDP:n valmistelemalla tavalla nopeasti pitkäaikaistyöttömien vähentämiseen tähtäävä ohjelma.

4. Yrittäjyyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi esitämme, että otetaan nopeasti käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verotuki, 20 000 euroa.

5. Pk-yritysten viennin edistämiseksi toteutetaan jalustayhtiö. Sen tehtäviin kuuluu mm. koota
rahoitusta, huolehtia markkinoinnin tukemisesta ja markkina-analyysien tekemisestä sekä luo ja johtaa laajojen hankekokonaisuuksien yritysverkostoa.

6. Pääomapanostusten osuutta innovaatioihin vahvistetaan niin, että julkiset rahoitusvälineet tukevat
suunnitelmallisesti tulevaisuuden suomalaisia vahvuusalueita.

7. Rakennetaan kestävät sosiaali – ja terveyspalvelut kaikille niin, että SOTE-uudistukselle kauan sitten asetetut tavoitteet toteutuvat. Ihmiset pääsevät lääkäriin, ihmisiä käsitellään kokonaisuutena ja sotepalvelut tuotetaan tehokkaasti integroituna niin, että säästö tuleviin kustannuksiin saadaan toteutettua.

Tämän varmistamiseksi esitämme:

• SOTE-kokonaisuuteen kuuluvat lakiesitykset annetaan heti niiden valmistuttua ulkopuolisen
   riippumattoman arviointiryhmän arvioitavaksi

• Julkinen valta säilyy keskeisten terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun lisäksi keskeisenä
   palvelutuottajana ilman yhtiöittämisvelvoitetta.

• SOTE- uudistuksen laajojen ja osin vaikeasti ennakoitavien vaikutusten johdosta uudistus toteutetaan alueellisesti ja/tai toiminnallisesti porrastettuna. Näin uudistuksen toimivuudesta saadaan kokemusta ja toimeenpanoa voidaan parantaa, täsmentää ja ohjata paremmin.


8. Suomeen suuntautuvan maahanmuuton, tapahtuu se sitten millä perusteella tahansa, kannalta   on tärkeää tänne tulevien ihmisten toimiva kotoutuminen. Esitämme, että Suomi tekee esityksen muille Pohjoismaille yhteisistä periaatteista turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa.

Käytännön kielikoulutus aloitetaan jo vastaanottokeskuksissa, jotta oleskeluluvan saaneet voivat siirtyä nopeasti työelämään tai koulutukseen.

Turvapaikkavastaanotosta ja kotouttamisessa valmistellaan laaja, yli vaalikausien kestävä hallituksen ja opposition yhteinen linjaus.

9. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen varmistamiseksi otetaan käyttöön pohjoismainen rahoitusvero, joka kohdistuu aliverotettuihin rahoituslaitoksiin. Suomi ajaa EU:n veronkiertodirektiiviin tiukennusta ja tehostamista, mm. puuttumalla konsernien korkovähennyskikkailuun.

Suomi toimii EU-valtioiden epäreilun verokilpailun vähentämiseksi, maailmanlaajuisten omistajatietojen tehokkaaksi julkistamiseksi - alkaen hallintarekisterilain perumisesta.

10. SDP:n lähtökohta on, että kaikkialla Suomessa on säälliset elämän edellytykset, SDP haluaa, että koko Suomen tulevaisuuteen investoidaan. Nyt tasapainoinen aluekehitys on vaarassa. Esitämme, että tasapainoisen aluetalouden ja inhimillisen pääoman laajamittaisen hyödyntämisen takia käynnissä olevien hankkeiden osalta tehdään perusteellinen aluetalous ja -kehitysarvio.

Selvitetään, pitääkö esimerkiksi yliopistolaissa huomioida toimintojen vaikutukset aluetalouteen ja
tulevaisuuden edellytyksiin.


Maksuttomat tiet säilyvät Suomessa tulevaisuudessakin. Se toteutetaan kehysbudjetointia kehittämällä niin, että suuret investointihankkeet irrotetaan selkeästi kulutusmenoista ja niin, että isoissa uusissa väylähankkeissa haetaan toteuttamismalleja, jossa toteutus tapahtuu julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistelmällä.

Esa Kanerva