Henkilöstökassan lopettamiselle on vaihtoehto

  


                                                                                                                                          23.5.2016


Tampereen kaupunginvaltuusto teki marraskuussa 2013 päätöksen kassan toiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä. Siinä edellytettiin kassan toiminnan kehittämistä ja talouden tasapainottamista.

Kassan johtokunnalla on viiden vuoden kehittämissunnitelma, joka toteutuessaan takaisi kassan toiminnan jatkuvuuden ja itsekannattavuusperiaatteeen toteutumisen.
Palveluajatuksena on antaa jäsenille edullinen maksupalvelu, kilpailukykyinen korko ja tasokas palvelu.

Itsekannattavuus on perustunut aiemmin hyvään korkotasoon ja korkomarginaaliin. Kassan pääomat ovat olleet korotta kaupungin taseessa. Henkilöstökassan kannattavuutta on parannettu tilinhoitomaksulla ja maksupalvelumaksulla. Nämä toimenpiteet eivät ole saaneet kassaa itsekannattavaksi. Korkotaso on tällä hetkellä negatiivinen.

Kassan johtokunta on käsitellyt toiminnan saamista kannattavaksi useaan otteeseen. Johtokunta on päätynyt esittämään kassajärjestelmän uusimista. Turku ja Helsinki ovat uusineet kassajärjestelmänsä viime vuosina ja kävimme tutustumassa heidän järjestelmäänsä vuonna 2015. Nykyisen ohjelmistotoimittajan nostaessa vuosittaista kustannustaan huomattavasti, pystymme hankkimaan kustannusneutraalisti uuden, nykyaikaisen kassaohjelman viiden vuoden poistoajalla. Nykyisen järjestelmän ylläpito loppuu vuoden 2018 lopussa. Uusi järjestelmä sisältää web-pohjaisen asioinnin reaaliaikaisesti. Järjestelmä mahdollistaa limiittitilin perustamisen, luototuksen ja laskujen maksun kotona. 

On oletettavaa, että kassan talous saadaan tasapainoon vuoden 2018 aikana. Tämä edellyttää kassan omaa tasetta vuoden 2018 alusta. Tällainen käytäntö on käytössä mm. Helsingin kassassa. Pieniriskisellä sijoitustuotolla voidaan kassan toimintakulut peittää. Uudenaikainen kassajärjestelmä ja monipuolistuvat palvelut edistävät uusien asiakkaiden, pääomien ja tilien määrän lisääntymisen.

Kassan toiminnan lopettaminen on noin kaupungin tuhannelle eläkeläiselle ja vajaavaltaiselle täydellinen katastrofi. Hallitus leikkaa ja kuristaa köyhiä. Pankkien palvelumaksut olisivat viimeinen niitti epätoivoiseen talouteen.

Esa Kanerva