Tarkastuslautakunta kiinnostaa


  

                                                                                                                                      7.6.2017

Tarkastuslautakunnan historia juontaa juurensa -90-luvun tulosjohtamisopeista. Tällöin ymmärrettiin se, että valtuustojenkin on suunniteltava toimintaansa strategisesti ja pitkäjänteisesti. Strategia käsitteenä lienee sotilasoppia, joka asiana tarkoittanee suunnitelmaa, joissa sotapäälliköt kartoillaan piirtelevät viivoja, koukkauksia ja hyökkäyskohteita. Valtuusto ymmärrettiin siis suurten linjojen vetäjäksi, jolle ei pelkästään kuulu päivänpolttamien asioitten ratkaiseminen tai virkamiesten valinta. Ihan olivat viisaita päätelmiä. Ei Tampereenkaan kokoisessa kaupungissa voi valtuustotyöskentelyllä ymmärtää sitä, että 67 valtuutetulla olisi varaa kuluttaa aikaansa pikkunäpertelyyn 1600 miljoonan euron käytön hallitsijana. Työn pitää olla suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Valtuuston toimielimeksi sen rinnalle kirjoitettiin Kuntalakiin tarkastuslautakunnan olemassa olo ja tehtävät. 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan tehtäviä vielä lisättiin mm. kunnan hallinnossa olevien sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta. Tarkastuslautakunta on siis näköalapaikka kunnan koko toimintaan.

Tarkastuslautakunnan perinteiset tehtävät voisi kiteyttää tehtäviin. Se arvioi, ohjaa, neuvoo, valvoo raportoi ja valmistelee. Paitsi, että se suorittaa strategiasta johdettua talouteen ja toimintaa liittyvää arviointia siitä, että onko valtuusto onnistunut tehtävässään tai ei, keskeistä ovat riskien hallinnan valvonta ja hyvän hallinnon ja johtamisen toteutuminen kaupungissa. Lyhyesti sanottuna, onko rahaa käytetty oikein ja onko kuntalaisten palvelut järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntalaisilla on perustuslain mukainen oikeus hyvää hallintoon. Ja hyvä hallinto taas tarkoittaa sitä, että siinä noudatetaan tiettyjä oikeusperiaatteita. Hallinnon tulee noudattaa mm. yhdenvertaisuutta, avoimuutta, luotettavuutta, objektiivisuutta ja suhteellisuutta. Kuntalaisten tulee voida luottaa siihen, että hänen asiansa otetaan viipymättä käsittelyyn ja häntä kohdellaan samalla tavalla kuin muitakin samanlaisia tapauksia. Viranomaisen päätökset tulee perustua lakiin. 

Kiinnostavinta osa-aluetta tarkastuslautakunnan työssä on yhteiskunnassa tapahtuvasta muutoksesta johtuvat haasteet. Hyvä kysymys on, miten tulevaisuudessa voidaan kansalaisilla turvata hyvä hallinto. Se, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja samalla tavalla. Toisin sanoen estetään viranomaisten mielivalta ja esimerkiksi rahan väärinkäytökset. Voimme olla varmoja siitä, että kuntalaiset haluavat entistä enemmän osallistua kunnan palveluista päättämiseen ja rahan kohdentamiseen. Miten järjestää lisääntynyt demokratia siten, että kaikkia ihmisiä kohdellaan esimerkiksi yhdenvertaisesti?

Pohdinnan arvoista lienee myös sähköisten palvelujen käyttö. Miten takaamme vanhuksillemme tai ihmisille, jotka eivät kykene tietokonetta käsittelemään perustuslain takaaman hyvän hallinnon. Miten he saavat tiedon ja yhteyden viranomaisiin. Kuinka viestintä olisi järjestettävä, että se takaa kaikille tiedon saannin ja tasapuolisen kohtelun.

Sekavalta vaikuttavat kunnallisen demokratian kannalta erilaiset palvelujen järjestämistavat. Miten kuntalainen pystyy vaikuttamaan johonkin hybridi-mallilla järjestettyyn organisaatioon. Hybridi tarkoittaa tässä sitä, että palvelukokonaisuudessa on sekä yksityistä että julkista toimintaa tai rahaa. Tällaiset sekoitukset näyttävät olevan hallituksenkin ajaman politiikan suunta. Ajatellaanpa nyt vaikka tulevan Tesoman hyvinvointikeskuksen mallia. Siellä sairaalakonserni Mehiläinen ja kaupunki yhdessä tuottavat hyvinvointikeskuksen palvelut. Miten taataan se, että Mehiläisen tuotanto ja toimintatavat ovat avoimia ja yhteiskuntavastuullisia. Sopimusten kautta kenties, mutta miten ne sopimukset voivat taata kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuudet hyvän hallintotavan mukaisina? Suuri kysymys!

Paljon muutakin tulevaisuuteen liittyvää pohdintaa voisi tässä tuoda esille. Olen hyvin kiinnostunut tarkastuslautakunnan työstä. Se siis ei ole pelkkää numeroitten laillisuusvalvontaa, vaan laaja-alaista yhteiskunnallista pohdintaa vaativaa. Ensi viikon maanantaina valtuusto valitsee ja tekee päätökset kaupungin toimielinten jäsenistä. Toivon, että nimeni olisi tarkastuslautakunnan jäsenten joukossa.

Esa Kanerva