Puhtaan veden tekeminen ja ympäristövastuu kiinnostavat


  

                                                                                                                                     8.6.2017

Vesilaitostoimintaa on Tampereella harjoitettu viime vuosisadan vaihteesta asti. Sitä ennen oli jo päätetty rakentaa viemäreitä. Nyt saneerattavana oleva Kaupinojan vedenottamo rakennettiin jo vuonna 1928. Puhtaan veden tuotanto on mielestäni tärkein yhdyskunnan perustoiminto. Kuten on myös likaisen veden käsittely. Ilman niitä ihminen ei elä eikä arki suju. Puhdasta vettä voidaan tehdä pintavedestä ja pohjavedestä. Noin kaksi kolmannesta Tampereella käytettävästä talousvedestä on valmistettu pintavedestä ja loppu kolmannes on pohjavettä. Pintavesi otetaan hyvälaatuisesta Roineesta, jonka vettä käytetään vuosittain noin 15 miljoonaa kuutiometriä. Vettä otetaan 4-5 metrin syvyydestä noin 200 metrin etäisyydellä rannasta, jolloin sen laatu on tasainen. Tampereen Veden pohjavedenottamot sijaitsevat Messukylässä, Hyhkyssä, Julkujärvellä ja Pinsiössä. Mielestäni puhdas vesi on ihmiselle tällä hetkellä arvokkain luonnonvara. Puhtaan veden säilyttämiseen liittyy olennaisesti viemäriverkosto ja likaisen veden puhdistus. Haluaisin tehdä työtä puhtaan ympäristön ja veden puolesta tekemällä vihreitä tekoja, ei pelkästään puhumalla vihreitä arvoja.                                                                            

En unohtaisi tässäkään yhteydessä Tavase-hanketta, jossa on suunnitelmissa valmistaa ympäristövastuullisesti pintavettä pohjavedeksi ilman kemikaaleja luonnonmukaisesti. Samalla pohjavesilaitos toimisi vesivarastona koko Pirkanmaata ajatellen kriisiolosuhteissa. Radioaktiivisen laskeuman kohdatessa pintavesi on välittömästi käyttökelvotonta, mutta pohjavesivaranto harjun sisällä voi riittää seudulle jopa yhden kuukauden tarpeeksi. Etenkin siinä tapauksessa, että tilannetta on voitu jotenkin ennakoida ja vettä pumpata varastoon.

Kuten aiemmin sanoin, tärkeätä Kaupinojan vedenottamoa on saneerattu jo vuodesta 2015. Valmista ei ole tullut vieläkään. Valmistumisajankohtaa on siirretty useaan otteeseen. Valmista piti tulla aluksi viivästyksen jälkeen 2016 maaliskuussa, ei tullut valmista. Joulukuussa -16 työmaalta lähti urakoitsija ja sen jälkeen ei juuri ole tapahtunut mitään. Onko meillä tähän varaa? Vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä on ajettu kyynärpäitä käyttäen yhtiöksi, myös naapurikunnissa, jossa käytetään tamperelaista vettä. Maailmalla on tajuttu huomaamaan, että vesi on herkkä ja riskialtis tuote bisneksen tekemiselle. On useita esimerkkejä, jopa maailmalla trendi siitä, että pyritään palaamaan takaisin kunnalliseen tuotantoon. Yhtiöitten haltuunotto takaisin kunnan omaksi toiminnaksi on havaittu kuitenkin vaikeaksi prosessiksi. Yhtiöittämisellä voidaan tehdä jotakin peruuttamatonta.

Uusi Sulkavuoren likaisen veden käsittelyhanke ei ole Tampereen Veden hallussa, vaan sitä hoitaa erillinen yhtiö. Tampereen veden puhdistamoilla käsitellään tällä hetkellä vuosittain noin 32 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 1 300 kilometriä. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemäreissä. Puhdas ja likainen vesi kulkevat käsi kädessä. Viemäriverkon kunto ja riittävät saneeraukset ovat elintärkeitä tulevina vuosikymmeninä, koska mm. keskustan viemärit alkavat olla elinkaarensa päässä. Näistä kunnostuksista tulee pitää kiinni ja rahat hankittava valtuustolta.

Vieläkö joku ihmettelee, miksi vedentekeminen ja likaisen veden palauttaminen puhtaana ympäristöön kiinnostaa minua? Ei sanoja, vaan tekoja tarvitaan. Tampereen Veden tulee lunastaa joka hetki kuntalaisten siihen kohdistamat odotukset ja luottamus on hankittava joka päivä. Maineikas historia ei sitä takaa, vaan kohtuuhintainen, kristallinraikas, viileä ja puhdas vesi tamperelaisen juomalasissa.

Esa Kanerva