Viina vapaaksi ja isät lapsia hoitamaan


                                                                                                                                  

                                                                                                                                   21.10.2016

Hallituksella on kaksi visaista asiaa pohdittavanaan. Toinen on alkoholilain kokonaisuudistus ja toinen on perhevapaiden uudistaminen. Kummastakin on porinaa joka mediassa. Hallitus on päättänyt sallia vahvempien oluiden, lonkeroiden, limuviinojen ja siiderien myynnin ruokakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Hallituksen käsityksen mukaan hanke purkaa normeja, vähentää alkoholihaittoja ja kohentaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Talous edellä ollaan siis menossa tässäkin uudistuksessa. Dosentit sanovat, että vahvemmat oluet lisäävät haittoja, eivät vähennä. Keskioluen korkein sallittu alkoholiprosentti aiotaan nostaa 4,7:stä 5,5:een. Muutos koskee myös lonkeroita, siidereitä ja limuviinoja. Kokoomus haluaisi pistää tuulemaan perhevapaiden uudistamisessa, muut puolueet hallituksessa jarruttelevat. Kotihoidon tuki on perussuomalaisille varsinkin ja keskustalle tärkeätä. Kotihoidon tuki oli perussuomalaisten vaaliteemoja edellisissä vaaleissa ja maatalojen emännille se on mukavaa taskurahaa.

Suomi erottuu muista pohjoismaisista monopolimaista siten, että meillä on muita korkeampi alkoholin kulutus ja enemmän alkoholihaittoja. Meillä on harjoitettu alkoholipolitiikka, joka on nojannut viinan verotukseen, saatavuuden sääntelyyn ja mainonnan rajoittamiseen. Kansainvälisten tutkimusten mukaan nämä toimet vähentävät haittoja tehokkaimmin. Suomalaisten korkea kulutustaso ja siitä johtuvat haitat kuormittavat kansanterveyttä ja rasittavat muutenkin tukalassa tilanteessa olevaa kansantaloutta. Alkoholista aiheutuu vuosittain yli miljardin euron suorat kustannukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä järjestyksenpitoon. Pelkästään alkoholiin liittyvien maksasairauksien vuoksi Suomessa kuolee vuosittain noin tuhat ihmistä. Liikennekuolemiin verrattuna määrä on nelinkertainen.

Miksi hallitus haluaa siis helpottaa alkoholin käyttöä ja vahventaa mm. oluita. Perussuomalaisten motiivi lienee sangen populistinen. Oma kannattajakunta haluaa viinaa vapaaksi. Keskusta on kääntänyt takkinsa. Perinteisesti sen kanta on ollut jyrkän vanhoillinen. Kuten aiemmin sanoin, säätelyä halutaan poistaa liike-elämän ehdoilla. Raha ratkaisee, kun bisnes pyörii.

Kokoomus kannattaa julkisesti ns. SAK:n mallia, koska heidän mielestä se joustavoittaisi perhevapaita ja antaisi perhevapaiden osat vanhempien koottavaksi. Kepu vastustaa diplomaattisin sanakääntein. Perhevapaita pitää uudistaa, mutta ei hätiköiden. Perussuomalaiset eivät innostu kokoomuksen esittämästä aikataulusta. Hallitusohjelman mukaan mennään ja kotihoidon tukeen ei saa koskea, on perussuomalaisten mielipide. 

SAK:n mallissa ansiosidonnainen jakso olisi 13,2 kuukautta eli vain hiukan nykyistä pidempi. Malliin kuuluu nykyistä kotihoidon tukea vastaava hoitoraha, joka olisi huomattavasti parempi, 800 euroa kuukaudessa, mutta sitä saisi vain puolen vuoden ajan. Halutessaan hoitorahalla voisi olla vuoden ajan, mutta silloin etuuden määrä puolittuisi. Hoitorahassa ei olisi sisarkorotuksia kuten nykyisin kotihoidon tuessa. Vanhempainrahat ja hoitorahan voisi jakaa tasan vanhempien kesken ja käyttää niitä vaikka yksittäisinä päivinä. Kummallakin olisi kolmen kuukauden kiintiö, jota ei saisi luovuttaa pois. Malli ei kannusta pitkään yhtäjaksoiseen poissaoloon työelämästä, mikä parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla. En usko, että näillä eväillä asiassa tapahtuu tällä vaalikaudella mitään. Niin kuin ei monesta muustakaan asiasta.

Alkoholi ei ole mikä tahansa hyödyke, vaan se on riippuvuutta aiheuttava nautintoaine. Siitä koituu monenlaisia haittoja, niin kuluttajalle itselleen kuin hänen lähipiirilleenkin. Nämä haitat käyvät veronmaksajille kalliiksi. Uudistusta tulee tehdä muistamalla ihmisten terveys ja jättämällä liiketoiminta kakkoseksi. Kellään ei varmasti ole sitä vastaan mitään, että huonoja toimintatapoja ja anniskelun jäykkyyksiä puretaan. Vanhempainvapaajärjestelmä kaipaa uudistusta, ja mielestäni SAK:n tarjoama malli luo hyvää pohjaa uuden järjestelmän kehittämiselle.

Esa Kanerva