Pakkoyhtiöittäminen torjuttava
                                                                                                                                        26.10.2016Valtuuston hyväksymä demarien kannanotto

Tampereen kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei hyväksy maan hallituksen maakunta- ja Sote-uudistukseen kaavailemaa velvoitetta yhtiöittää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosialidemokraatit esittivät maanantaina Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa, että kaupungin uudistuksista antamassa lausunnossa torjuttaisiin pakkoyhtiöittäminen.

Ryhmän mielestä yhtiöittäminen aiheuttaa ongelmia, joita on vaikea ratkaista kestävällä tavalla. Ongelmia esiintyisi muun muassa julkisen vallan käytössä ja mahdollisuuksissa toteuttaa palveluketjun integraatio. Julkisten palveluiden yhtiöittäminen ja kilpailu yksityisten palvelun tarjoajien kanssa johtaisi useisiin toimijoihin, jolloin palvelujen järjestäminen ja tarjoaminen ihmisille muuttuisi ennakoimattomaksi ja vaikeasti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Seurauksena olisi myös resurssien haaskausta, josta lasku lankeaisi veronmaksajien ja palveluita tarvitsevien ihmisten maksettavaksi.

- Näemme erittäin ongelmallisena, jos keskeinen osa hyvinvointipalveluistamme siirretään osakeyhtiönlainsäädännön ja voitontavoittelun piiriin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeintä tulisi olla hyvinvoinnin lisääminen, hoito- ja palveluketjujen sujuvoittaminen sekä terveyserojen kaventaminen - ei voiton maksimointi. Lisäksi tiedonsaanti ja toiminnan läpinäkyvyys heikkenevät, kun toimitaan yhtiömaailmassa, valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi perustelee.

Valinnanvapautta palveluseteleillä

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä Sote-uudistuksen pyrkimys lisätä asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapautta on kannatettavaa. Valinnanvapautta olisi kuitenkin voitu laajentaa muillakin keinoilla kuin yhtiöittämisellä, esimerkiksi laajentamalla palvelusetelijärjestelmää.

Salmen mukaan kaupungin maakunta- ja Sote-uudistusta koskevassa lausuntopohjassa on paljon hyvää. Kritiikki palveluketjujen integraation toteuttamista kohtaan on hänen mielestään tuotu hyvin esille. Integraation toteuttaminen yhtiömaailmassa on erittäin vaikeaa ja hallinnollisesti työlästä.

- Sujuvat palveluketjut, lääkärille pääsyn nopeuttaminen ja palveluiden saatavuuden varmistaminen olivat keskeinen peruste, miksi koko uudistukseen aikanaan lähdettiin. Nyt ne ovat jääneet taka-alalle, kun valtapolitiikka ja ideologinen yhtiöittäminen sekä yksityistäminen jyräävät, Salmi harmittelee.

Myös lausunnon kritiikki maakuntien itsehallinnon rajallisuudesta ja suurten kasvukeskusten asemasta ovat Salmen mukaan perusteltuja. Maakuntahallinnosta on tulossa vain valtion aluehallinnon jatke, jossa vaaleilla valituilla päättäjillä on hyvin vähän päätösvaltaa. Lisäksi uudistuksen toteuttaminen hallituksen esittämässä laajuudessa luo Salmen mielestä suurten kaupunkien kehitykselle huomattavasti enemmän uhkakuvia kuin mahdollisuuksia.

- Kasvukeskusten asemaa ei tulisi heikentää, kuten nyt on käymässä. Yksi ja yhtenäinen malli ei ole toimiva koko maassa, vaan sen sisällä tarvitaan joustavuutta ja toimivaa työnjakoa, Salmi toteaa.

Tiedotti Esa Kanerva