Hallituksen arvovalinnat


                                                                                                                                  

                                                                                                                              14.10.2016

Poliittinen viesti on se, että talousarvio on kokonaisuus eikä siitä voi irrotella osia ja verrata niitä keskenään. Totta kai voi ja pitää. Pitää kysyä, onko meillä varaa tähän veronkevennykseen, jos me joudumme leikkaamaan sieltä ja täältä. Nämä ovat arvovalintoja. Jokainen hallitus joutuu tämän tilanteen eteen ja silloin ratkaisee paitsi ohjelma niin myös se, mitä asioita hallitus pitää tärkeänä edustettaviensa kannalta. Ei siis koko kansan kannalta. Pohdin muutamalla vertailulla Sipilän hallituksen valintoja.

Viime viikot on keskusteltu ja kauhisteltu vanhustenhuollon hoitajamitoituksen vähentämistä 0,5 0,4 hoitajaan vanhusta kohden. Se tietää 20 prosentin henkilöstövähennystä. Edellinen hallitus hyväksyi Vanhuspalvelulain loppukaneetilla, että jos kunnat eivät noudata suositusta 0,5, silloin tehdään asiasta laki. SSO-kopla päättikin vähentää vielä tuostakin hoitajien määrää, vaikka joka puolelta valtakuntaa on tullut viestiä, että 0,5 suositusta ei noudateta. Leikkaus on n. 50 miljoonaa euroa. Ei voi olla totta! Vedän tähän rinnalle hallituksen toisen päätöksen. Yritystoimintaa tuetaan uudella vähennyksellä, yrittäjävähennyksellä. Sen aiheuttamat verotulomenetykset ovat 127 miljoonaa euroa.

Veronalennus koskisi yksityisliikkeitä, henkilöyhtiöitä, maatalouden, metsätalouden sekä porotalouden harjoittajia. Yrittäjävähennys 5 % vähennettäisiin elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Samoin meneteltäisiin metsätalouden verotuksessa. Siinä otettaisiin huomioon vastaavansuuruinen vähennys.

Ajatelkaa nyt! Vanhuksia huolehtivia vähennetään 20 prosenttia, mutta samanaikaisesti lakiasiantoimistojen omistajille, apteekkareille ja rikkaille metsänomistajille lahjoitetaan yli kaksi kertaa ikäihmisiltä vietävä summa. Menikö tämä nyt oikein? Minun mielestäni ei missään tapauksessa. Vanhustenhoitoleikkaukset on vedettävä pois niin kuin tehtiin päivähoitomaksujen nostoaikeissa.

Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuu 190 milj. euron säästö, johon kytkeytyy ammatillista koulutusta uudistava laaja reformi, joka tarkoittaa tarjonnan ja vaihtoehtojen supistamista. Valtava summa viedään nuorten koulutusmahdollisuuksista, johon uuden nobelistimmekin mukaan tulisi satsata eniten. Samaan hengenvetoon päätettiin metsälahjavähennyksestä, joka otetaan käyttöön lahjaveron perusteella, myönnettävänä metsälahjavähennyksenä. Kauniina tavoitteena on mm. puun käytön lisääminen ja metsätilakoon kasvattaminen. Sanokaa suoraan, että haluatte lahjoittaa ja lahjoa kannattajianne! Perintö- ja lahjaveroa muutetaan rikkaita suosivaksi. Yritystoiminnan edellytysten vahvistamisen kaapuun puettuna kevennetään perintö- ja lahjaverotusta yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Hävetkää sanon minä! Tämä on suoranaista kähmintää.

Suurteollisuudelle lahjoitetaan 43 miljoonaa euroa. Vuorineuvokset olivat hämmästyneitä hallituksen päätöksestä, koska he eivät ole edes verohelpotusta pyytäneet. Rehn oli keksinyt kevennyksen perusteeksi päästökauppakompensaation paljon sähköä kuluttaville paperi- ja metallitehtaille. Harvoin tapahtuu näin, että rahaa sataa laariin yllättäen ja pyytämättä. Jopa Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus VATT ihmetteli asiaa ja kertoi julkista rahaa tuhlattavan.

Indeksiin sidottuihin menoihin kohdistetaan kevään julkisen talouden suunnitelmassa sovittu, noin 195 milj. euron säästö. Sosiaalietuuksien taso laskee kautta linjan, mikä heikentää 0,85 prosenttia muun muassa lapsilisiä, Kelan työttömyysturvaa, kotihoidon tukea ja kansan- ja takuueläkkeitä. Tämä vähentää etuuksia saavien tuloja 10–100 euroa vuodessa. Yhtä aikaa autoveron alennusta jatketaan ensi vuonna. Onhan tämäkin arvovalinta.

Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan astuu voimaan 69 milj. euron säästö ja vuoden 2017 elokuussa astuu voimaan opintotuen rakenteellinen uudistus, mikä säästää menoja 47 milj. eurolla. Vastapainoksi kotitalouspalveluiden verovähennys kasvaa. Nyt saa vähentää 45 prosenttia arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, jatkossa tämä nousee 50 prosenttiin. Palvelua käyttävät eniten hyvätuloiset.

Jotta teollisuuden ja rikkaiden verohelpotukset saadaan maksetuksi, lääkekorvauksiin liittyviä säästöjä jatketaan. Tämä vaikuttaa erityisesti kakkostyypin diabeetikkoihin, joiden omavastuu diabeteslääkkeistä nousee 10–300 euroa vuodessa. Sokerina pohjalla kiinteistövero nousee. Se kosketta meitä kaikkia, eniten köyhiä, koska vuokrat nousevat vastaavasti.

Esa Kanerva