Tilakeskuksella eri käsitys vertailtavista luvuista
                                                                                                                                           25.9.2015

Aamulehti uutisoi eilen Tilakeskuksen ”erehdyksestä”, joka toimittajan väittämän mukaan olisi tullut maksamaan 9,5 miljoonaa euroa tamperelaisille veronmaksajille neljässä vuodessa.

Toimittaja syyttäessään Tilakeskusta tuomitsee samalla koko Tampereen kaupungin organisaation toimintatavat. Loogisen päättelyn mukaan kaupunginvaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä ei ole ollut tehtäviensä tasalla hyväksyessään Tilakeskukselle tili- ja vastuuvapauden kyseisille vuosille. Riippumaton Tarkastuslautakunta on ollut huolimaton. Se ei ole puuttunut moiseen ”huolettomuuteen taloudenpidossa”. Sisäinen tarkastus ei osaa valvontatyötään. Omistajaohjaus on työssään leväperäinen, koska se ei ole ohjannut Tilakeskusta ja sen toimintaa oikeille raiteille. Ja sokerina pohjalla, Tilakeskuksen johtokunta on täysi nolla, joka ei valvo taloutta eikä virkamiesten toimintaa.

Mistä on kysymys? Aamulehden uutisoimat ylitykset on laskettu virheellisesti. Laskelmat eivät perustu hankkeiden kustannusarvioihin, jotka lasketaan tarkasti toteutettavan hankkeen sisällön perusteella. Aamulehden toimittaja vertailee alustavaa ja karkeaa hankkeeseen varattavaa, arvioitua määrärahaa, jota tarvitaan suunnittelun työkaluna ja apuna. Tämä määräraha-arviointi tehdään hankkeen toteuttamista edeltävänä vuonna. Kun hanke etenee suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, siitä tehdään hankkeen tarkemmin määriteltyyn sisältöön perustuva kustannusarvio. Tätä kustannusarviota tai rahamäärää tulisi verrata toteutuneisiin kustannuksiin eikä määrärahavaraukseen, joka on osittain valistunut arvaus ja olemassa olevilla tiedoilla tehty tarkin mahdollinen ennuste kustannuksista. Aamulehden taloustoimittaja vertailee virheellisiä lukuja keskenään, koska muuten jutun juurta ei ehkä syntyisi. Suunnitelmiin perustuva kustannusarvio voi poiketa merkittävästikin määrärahavarauksesta johtuen lähtötietojen, hankkeen todellisen laajuuden, hankkeen sisällön tai tilojen käyttäjien tarpeiden tarkentuessa tai muuttuessa.

Tämän yksinkertaisemmin en osaa Tilakeskuksen taloudenhoitoa ja investointien toteuttamisen periaatteita kuvata. Kuntalaki ohjaa kaupungin toimintaa, useat eri tahot ohjaavat, seuraavat ja valvovat Tilakeskuksen prosesseja, rahankäyttöä sekä olemme tilivelvollisia määrärahoista toimialakohtaisesti kaupungin valtuustolle. Tilakeskuksessa ei eletä kuin pellossa.

 Esa Kanerva, Tilakeskuksen johtokunnan puheenjohtaja