Lakkautetaanko johtokunnat?

Johtokuntia tarvitaan                                                                                                   8.5.2015

Jokin aika sitten esiteltiin Tampereen toimintamallin arvioinnin tuloksia valtuustolle järjestetyssä seminaarissa. Arvioinnissa keskityttiin kehittämiskohteisiin. Työssä tuotannon johtokuntien rooli koettiin epäselväksi. Aamulehti kertoi johtokuntien puolustavan liikaa johtamaansa tuotantoa. Ymmärrän kritiikin luonteen siten, että jotkut johtokunnat ovat saattaneet erehtyä toimimaan kaupungin organisaatiossa oman tuotantoalueen luottamusmiehinä. Se ei ole tietenkään johtokuntien toiminnan tarkoitus, vaan johtokunnan tehtävänä on vastata hallinnon ja organisaation tukena valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle tai tuotantoalueelle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Olen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. En halua kieltää tutkimuksen arviointia ja johtopäätöksiä ehdotetusta johtokuntien lakkauttamisesta, mutta ehdotukselle tarvitaan kaikkia johtokuntia koskevat hyvät perustelut. Tilakeskuksen johtokunta on tehnyt yhteistyössä johdon ja organisaation kanssa strategian, missä on määritelty työyhteisön perustehtävä, tahtotila ja arvot. Yhdessä omistajaohjauksen kanssa on määritelty Tilakeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tilakeskuksen johtokunta johtaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa organisaatiota siten, että kaupungin tahtotila ja oma strategia toteutuu mahdollisimman hyvin. Liikelaitoksessa ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta huomattava osa tuotannosta, esimerkiksi rakentamisessa. Vain ydintehtävät ja osa palvelutuotantoa tehdään omana tuotantona. Johtokunta ohjaa kaikkea tuotantoa, sopimusten ja valvonnan kautta. Johtokunta vastaa mm. kiinteistökehittämisen, rakentamisen ja kiinteistöpalvelutuotannon laadusta ja lopputuloksesta. Johtokunta hyväksyy osaltaan uudisrakentamisen koko prosessin aina rakentamisen tarveselvityksestä lopputilitykseen. Tässä mielessä johtokunta ottaa vastuun ja puolustaa työyhteisön kaikkea tekemistä tekipä työn ulkopuolinen palveluntuottaja tai oma tuotanto.

Jos tutkimuksessa viitataan henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön puolustamiseen, totta kai johtokunta ylimpänä tuotannosta vastaavana elimenä puolustaa omaa henkilöstöään hyvän johtamisen periaatteiden mukaisesti. Mitä tulee esimerkiksi henkilöstön määrän vähentämiseen, siinä johtokunta on tehnyt päätöksiä oman strategiansa ja omistajaohjauksen (kaupungin) suunnitelmien mukaisesti.
Jatkossa johtokunnat voidaan lopettaa, mutta samalla perusteella kuin työsopimuslaki sanoo työnantajan oikeudesta erottaa työntekijä. Irtisanomiseen pitää olla asialliset perusteet.