Kotihoitajan työstä entistä raskaampaa

Kotihoitajan arjesta entistä raskaampaa                                           6.5.2015

Tampereen kaupunki suunnittelee Kotihoidossa työskentelevien työsidonnaisuuden pidentämistä 2,5 tunnilla viikossa. Muutos perustuu työaikamuodon vaihtamisesta jaksotyöstä yleistyöaikaan.

Jaksotyö on mahdollistanut pikaisen aterioinnin tai eväsleipien puraisun työtehtävien ohessa tai lomassa. Yleistyöajassa joudutaan pitämään omalla ajalla kesken päivän 30 minuutin ruokatauko.

Välittömän hoitotyön osuus eli se, mitä tehdään vanhusten luona, on nyt n. 55 %. Muu työaika kuluu matkoihin siirtymiseen paikasta toiseen ja annetun hoidon dokumentointiin, palveluiden järjestelyihin, hakemusten tekoon ja jne. Kotihoitaja tekee työtä minuuttiaikataululla ja yhä useammin käynnit kestävät alle 15 minuuttia.

Suunniteltu työaikaheikennys on kokonaan kotihoidon asiakkailta pois.  Matka-aika kävellään viimeisen asiakkaan luota ennen ruokataukoa mahdolliseen sosiaalitilaan, puhelin kytketään pois päältä ja keskitytään syömiseen. Tuota työpäivän rytmin keskeyttävää edestakaista matka-aikaa, joka voi hyvinkin olla yhteensä 30 minuuttia, ei tultane korvaamaan kotihoidolle lisäresursseina. Näin ollen välittömän hoidon osuuden myönteinen kehitys taittuu ja asiakkaan luona vietetty aika vähenee entisestään.

Ruokatauko ei työntekijän näkökulmasta tarkoita lämmintä työpaikkalounasta. Työnantajan mielestä sillä ei ole merkitystä, onko työpaikan läheisyydessä työnantajan järjestämää ruokailumahdollisuutta tai työpaikkaruokailua, onko lähistöllä ruokailupaikkoja tai ehtiikö henkilö kotiin ruokailemaan. Tauko tulee vain pitää vaikka Teiskon perillä keskellä metsää.

Eri asia on sitten se, ehditäänkö näitä taukoja ylipäätään pitää. Kun kotihoitaja soittaa jollekin ambulanssin, se sotkee koko päivän aikataulun. Tällöin ruokatauko muuttuu päivittäiseksi ylityöksi. Se lisää kustannuksia.

Työajan muutos vaatii koko työajan uudelleen organisointia. Jaksotyössä työvuorojen väliin riitti 9 tunnin lepoaika, mutta nyt yleistyöajassa vuorojen väliin tulee jäädä 11 tuntia. Työaikalain kanssa tulee ongelmia, mikäli illassa oleva työntekijä tekee ylimääräistä ja aamulla odottaa kuuden vuoro.

Suunnitellut kotihoidon ja asumispalveluiden yhteistyöstä ja työntekijöiden joustavasta siirtymisestä sekä työkierrosta vaikeutuvat, koska työntekijät olisivat eri työaikajärjestelmissä.

Kotihoidossa työntekijän ruokailu tulisi edelleen sallia joustavasti työajan lomassa. Ruokailutauon pitäminen työajan ulkopuolella voitaisiin sallia työntekijän toiveesta. Yleistyöaika järjestelmänä ei aseta esteitä tällaiseen järjestelyyn.

Ihailtavasta markkinoinnista huolimatta työntekijät eivät ole vastaanottamassa muutosesitystä hienona henkilökohtaisen oikeutena, vaan käytännön toiminnan kannalta hankalasti toteutettavana asiana ja kustannuksia nostavana.

Alalle, josta valtakunnallisesti poistuu 20 työntekijää joka viikko eivätkä nuoret halua hakeutua kotihoitoon töihin, tarvittaisiin mieluiten motivaattoreita kuin kapuloita työntekijöitten rattaisiin.

Esa Kanerva