Pohdintaa Onkiniemen tehdaskiinteistötä
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           25.5.2017

Jukka Gustaffson ja muut ovat tehneet valtuustokyselyn Onkiniemen tehdaskiinteistöstä. Tamperelainen kulttuuriväki on oikeutetusti huolestuneita Onkiniemen tehdaskiinteistön terveyshaitoista ja oman tulevaisuutensa epävarmuudesta.

Onkiniemen tehdaskiinteistössä tuli esille asbestiongelma, kun museon välivarastona toimineen tilan lattiamateriaalin mureneminen käynnisti selvitykset museon varastoissa. Vuonna 1956 rakennetussa ja kaavassa vuodelta 1953 kiinteistössä otetuissa näytteissä (pyyhintänäytteet ja ilmanäytteet) löytyi asbestia. Kiinteistö asetettiin käyttökieltoon lisätutkimuksen ajaksi. Nyt tehdyissä selvityksissä syylliseksi on todettu latttiapinnoitteena käytetty magnesium-kalkki-asbesti-liuos. Rakenteena se on ollut halpaa ja kulutusta kestävää. Kaikkiiaan sitä on käytetty tiloissa 9000 m2. Käytännössä se merkitsee sitä, että käytävissä löytyneissä ilmanäytteissä löytynyt asbesti tarkoittaa laajaa saastumista. Jos joku tila tänään on puhdas, huomenna sieltä voi löytyä haittahainetta. Maltillinen perusparantaminen ei ole mahdollista. Käyttötarkoitus voisi olla nykyisenkaltainen, jos niin päätetään.

Kaupungin vastuu vuokranantajana on korjata tilanne tai irtisanoa vuokralaiset. Tilanteen korjaamisen vaihtiehdot ovat pinnoittaa asbesti tai rakentaa uusi rakennus. Asbestin pinnoittaminen maksaisi miljoonia ja lopputulos olisi kuitenkni epävarma. Uuden rakentaminen on asemakaavan hyväksymisen jälkeen valtuustotasoinen päätös.Nykyinen kustannus asbestitutkimuksista on runsas miljoona ja vastaavasti vuokratuotot tiloista 300.000 euroa vuodessa.Todennäköisesti tilanne uusiutuisi tavalla tai toisella saneerauksenkin jälkeen mm. vesijohtoputkistojen osalta. Suunnitelmaa tai uutta asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ei ole. Asemakaavan muutos on tekeillä. Uudisrakennus maksaisi 15-20 miljoonaa euroa. Voimala-rakennus on puhdas ja siinä toimintaa voidaan jatkaa.

Kenenkään terveyttä ei voi antaa alttiiksi syopää aiheuttavalle aineelle.Kaupungin vastuu vuokranantajana on selvä. Jopa vuokralaisten ehdottamat vastuuvapaussopimukset terveydelle aihetutetuista haitoista ovat laittomia.Terveyden ja hyvinvoinninlaitos merkitsee jo nyt altistuneet omaan rekisteriinsä, koska tapaukset voivat ilmetä vuosikymmenien kuluttua.

Tampereen kaupungin Tilakeskus on tullut yrittäjiä ja taiteilijöita merkittävästi vastaan. Jokaista on haastatelu ja luvattu järjestää uusi korvaava tila. Tilakeskus ei voi tukea yritystoimintaa tai kulttuuria vuokrien alennuksella, vaan sen hoitaa tarvittaessa Sivela toiminta-avustuksilla.

Ehdotukseni on se, että edetään osallisten mukaan ottamisella ja tehdään tarveselvitys. Mitä halutaan ja mitä tehdään? Uuden Kitijan on heti otettava koppi asiasta ja vietävä projektia eteenpäin. Tehdastilat eivät saa jäädä vuosiksi tyhjeilleen ja vandaalien raiskattaviksi sekä yleisön silmätikuksi.

Väite, että kaupunki ei ole tehnyt mitään yrittäjien puolesta, on perätön. Ellei sitten katsota oikeaksi, että Tilakeskuksen velvollisuus on hankkia yritystoiminnalle ja kulttuurille toimitilat 5 euron neliöhinnalla keskeltä kaupunkia.

Terveisin Esa