Pajatso kilahtaa


                                                                                                                                  

                                                                                                                                       23.5.2017

Tänään Lylyn pormestariohjelma julkistetaan. Se valmistui suhteellisen lyhyessä ajassa ja sen laadinnassa olivat kaikki valtuustoryhmät mukana. Tampere on maakuntauudistuksen jälkeen aivan toisenlainen kunta kuin nyt. Ohjelmaa on tehty tulevaisuuden kuntaa varten huomioiden kuitenkin se tosiasia, että sote-asiat ovat vielä kunnan hoidettavana vajaa kaksi vuotta. Siirron on tapahduttava hallitusti ja henkilöstöä tukien.

Ohjelma on valmis. Ainakin enemmistö valtuustoryhmistä voi siihen sitoutua. Mukaan lähtevät ryhmät allekirjoittavat sen 2. kesäkuuta. Itku ja hammastenkiristys on paikkajaosta kaupungin hallinnossa. Toimintamallin uudistuksen ja johtamismallin muutoksista johtuen luottamuspaikkoja on jaossa entistä vähemmän. Puolueille paikkojen suhteellinen merkitys tienkin kasvaa. Ratkaisevia ovat seuraavat päivät. Kun kuntalaisille selviää pormestariohjelman sisältö sen julkistuksen jälkeen, ryhmille tulee entistä vaikeammaksi vallasta taistelu. Ovathan asiat tärkeämmät kuin jokin tietty paikka! Näin tulisi asioitten tärkeysjärjestyksen mielestäni mennä.

Terveisin Esa Kanerva