Lylyn peruslinjaukset
                                                                                                                                     3.5.2017

Eilen pidettiin siis uuden ja vanhan valtuuston yhteiskokous, jota kutsuttiin Talous- ja strategiaseminaariksi. Kokouksen avasi nykyinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Hän kertoi nykyisen valtuuston työstä ja saavutuksista. Isoja hankkeita on saatu päätökseen. Talous ei tavoitteista huolimatta ole ojennut tasapainoon. Työttömyysaste on ollut aivan liian korkea. Hän kiitti hallitusta siitä, että Tampereella on voitu kokeilla esimerkiksi valinnan vapautta kahdella alueella ja työttömyyden hoidossakin saatiin mahdollisuus sen seudulliseen järjestämiseen. Paljon jäi tekemättä ja ne jäävät seuraavalle valtuustolle.

Pirkanmaa 2019 -projektista (Sote- ja maakuntauudistus) saatiin tilannekatsaus. Olennainen hankaluus on se, että Maakuntauudistusta, johon sisältyy sosiali- ja terveyspalvelujen uudistamainen, ei ole lainsäädännöllistä selkänojaa. Toisin sanoen hallitus ei saanut säädettyä tarvittavia lakeja aikataulussa. Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaistaa ja uudistaa palveluja. Se tehdään mm. integroimalla palvelut asiakaslähtöisesti ihmisten tarpeiden mukaan. Optimoidaan palveluverkko, otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat sekä hankitaan käyttöön digitaalisia palveluja.


Toisena isona tavoitteena on muutoksella parantaa julkisen talouden kestävyysvajetta ja aikaansaada vähintään 300 M€:n kustannusten taittuminen nykytrendiin nähden etupainotteisesti vuoteen 2029 mennessä.


Ajankohtaista valtakunnallisesti Maakuntauudistuksesta:

Lainvalmistelu kesken ja keskeiset lakipaketit ovat eduskunnassa. Valinnanvapauslaki on tulossa toukokuun alussa. Useita muutoksia on tulossa lausunnoilla olleeseen malliin

Pilottimaakuntia etsitään ja kasvupalvelulaki lausunnolla. Tällä tietoa eduskunta pääsee päättämään vasta heinä/elokuussa. Väliaikaishallinnon aloittaminen siirtynee 1-2kk

Valtakunnallisten tukipalveluyhtiöiden (ICT, Kiinteistöt, TAHE) valmistelu etenee. Muutosvalmennus käynnistyy kesäkuussa (HAUS)

Yleisimmät nimikkeet vuoden 1.1.2019 alussa Tampereen kaupungissa:


Tampereen kaupungin palveluksesta siirtyy Maakuntaa n. 6000 työntekijää ja ohessa olevassa kuvassa näkyvät yleisimmät nimikkeet maakuntauudistuksen jälkeen.

Lastenhoitaja 936 henkilöä

Tuntiopettaja 725 henkilö

Lastentarhanopettaja 556 hlöä

Luokanopettaja 441 hlöä

Palvelutyöntekijä 355 hlöä

Lehtori 769 hlöä

Linaja-auton kuljettaja 341 hlöä

Avustaja 125 hlöä

Erityisluokan opettaja 106 hlöä


Linjaukset pormestariohjelman valmistelulle:

1. Kaupungin talouden tasapainottaminen tulevan nelivuotiskauden aikana. Veronkorotus mahdollinen viimeisenä mahdollisuutena.

 

2. Työllisyyttä, kaupungin elinvoimaa, houkuttelevuutta ja kasvua edistävät investoinnit ovat ensisijaisia. Päätetyt investoinnit toteutetaan ja sisäilmaiset kiinteistöt hoidetaan. Tiivis yhteistyö Tampereen Uuden Yliopiston kanssa.

 

3. Työttömyyteen, työpaikkojen synnyttämiseen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen panostetaan. Kesätyöpaikat ja ensimmäinen työpaikka ovat avainasemassa.

 

4. Turvataan monipuolinen asuntotuotanto ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen sekä varmistetaan tonttitarjonta.

 

5. Panostetaan varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

 

6. Ikäihmisten palvelut on turvattava.

 

7. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen

 

8. Kaupungin saatavuuden parantaminen panostamalla nopeisiin liikenne- ja viestintäyhteyksiin sekä alyliikenteeseen.

 

9. Kansainvälitymiseen, matkailuun ja kulttuuriin panostaminen

 

10. Kaupungin kehittäminen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

 

11. Toimintojen johtaminen selkeämmäksi, digitalisaation hyödyntäminen toimintojen uudistamisessa, budjettikuri ja henkilöstöpolitiikan kehittäminen sekä sairauspoissaolojen vähentäminen  

2.5. valtuustoryhmien vastaukset kysymyksiin, kyllä tai ei ollaan mukana. Neuvotteluja jatketaan kolmessa valimistelutyöryhmässä. Ne jatkavat, jotka hyväksyvät linjaukset. 15.5. valmistuu ensimmäinen pormestariohjelman luonnos.                                                                                                                           

 

Keskeiset uuden valtuuston haasteet:

 

Sote- ja maakuntauusituksen läpivieminen

Talous ja työllisyys


Väestönkasvu

Ilmastosopimus

Kaupunginosien eriytyminen

Demokratia

 

 

Esa Kanerva

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 /alijäämän tasapainottamisessa ja
Seuraavan valtuuston isoja kysymyksiä
palvelujen