Erinomainen neuvotteluprosessi


                                                                                                                                  

                                                                                                                                      15.2017

Hyvän neuvotteluprosessin tunnistaa jo heti alusta pitäen. Tunnelman, fiiliksen ja tahtotilan voi aistia. Ollaanko mukana pyrkimässä johonkin aidosti vai neuvotellaanko siksi, että täytetään muodollisuus. On hyvin tärkeää, että neuvottelujen aloitus onnistuu. Suomalainen sanonta, ”Alku hyvin, kaikki hyvin”, pätee tässäkin. Erinomaisen tärkeää on se, että neuvottelijat valmistautuvat kierrokseen hyvin. Heidän pitää tietää taustaryhmänsä tahtotila ja neuvottelijalla täytyy olla käsitys omista valtuuksistaan. Alussa on hyvä todeta, miten neuvotteluissa edetään ja millä aikataululla. Myös se, että onko neuvotteluprosessi jaettu osiin tai työryhmiin ja mitkä niiden tehtävät ovat.

Neuvottelujen avaaminen on kutsujan vastuulla. Alussa sovitaan tekniset yksityiskohdat, kuka toimii puheenjohtajana ja kuka tai ketkä sihteereinä. Puheenjohtaja päättää myös asiantuntijoiden kuulemisesta. Hänen vastuulla on hyvän ilmapiirin luominen ja luottamuksen aikaansaaminen. Neuvotteluprosessissa on oltava runko ja aikataulu, minkä mukaan edetään.

Neuvottelujen vetäjän eli puheenjohtajan asema on neuvottelujen onnistumiselle kaikki kaikessa. Hänellä täytyy olla laajat perus- ja pohjatiedot neuvoteltavasta asiakokonaisuudesta. Puheenjohtajalla pitää olla malttia antaa suun vuoro kaikille ja kuunnella tarkasti. Toisaalta ohi aiheen ei tule antaa asioiden käsittelyn mennä. Prosessin tulee edetä joka hetki, paikalleen ei saa jäädä junnaamaan. Neuvotteluvetäjällä täytyy olla hihassaan aina sopivia kompromisseja, jotka voivat tulla yleiseksi mielipiteeksi. Tämä narujen yhteen vetäminen on todella tärkeää ja se kehittyy pitkän kokemuksen avulla. 

Työllisyys- ja elinvoimatyöryhmässä, jossa olen ollut mukana, neuvottelut ovat sujuneet oppikirjamaisesti ja luottamuksen ilmapiirissä, kiitos neuvottelujen vetäjän, Lauri Lylyn.

Kun neuvottelut on käyty, sovitaan siitä, mitä on päätetty. Neuvottelun jälkihoidossa varmistetaan ne toimenpiteet, joilla neuvottelutulos toteutetaan käytännössä. Lisäksi arvioidaan tulosta ja toteutusta. Lisäksi sovitaan jatkotoimenpiteiden aikataulu. Neuvottelujen päätteeksi raportoidaan tuloksesta kohderyhmille ja tiedottamisesta.

Pormestariohjelma neuvottelut ovat sisällön osalta lopetusvaiheessa. Huomenna tiistaina käydään läpi työryhmien tuotokset. Niitä voidaan yhdessä kommentoida. Tämän jälkeen tuotokset kootaan yhdeksi asiakirjaksi eli pormestariohjelmaluonnokseksi. Eri valtuustoryhmät käsittelevät ohjelmaa tällä viikolla. Valtuustoryhmien palaute otetaan vastaan perjantai- aamuun mennessä. Perjantaina iltapäivällä valtuustoryhmien neuvottelijat kokoontuvat toteamaan tilanteen. Perjantaina ohjelma on saatava valmiiksi. Pormestariohjelma allekirjoitetaan perjantaina 2.6. Ohjelman julkistus tehdään joko maanantaina 22.5. tai 23.5. tiistaina.

Esa Kanerva