Puheenvuoro lietekeskusteluun


                                                                                                                                  

                                                                                                                                     15.2.2017

Siteeraan tässä kirjoituksessa Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtajan Harri Kallion puheenvuoroa tunteita herättäneessä lietekaivojen tyhjennysasiassa. Yleisönosatoissa on keskusteltu kiivaasti hintojen noususta ja uudistuksen tyhmyydestä. Asia ei kuitenkaan ole noin yksioikoinen ja kirjoitukset ovat olleet omasta näkökulmasta arvioituja. Harri Kallio kirjoittaa:

”Keneltä sako- ja umpikaivolietteet tilataan? Vastaus on selkeä, Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta, puh. (03) 240 5010. Asukkaille on lähetetty asiasta kirje toimintaohjeineen.

Lietetyhjennykset tulee tehdä lainsäädännön mukaan

Pirkanmaan Jätehuolto on kuntien omistama yhtiö, jonka vastuulle on siirretty jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät, 1.1.2017 alkaen myös asumislietteen kuljetukset. Käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa jätteiden kuljetukset, organisoi tyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä.

Kuljetusjärjestelmäpäätös on tehty vuonna 2013

Seitsemäntoista kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kunnille annettiin tuolloin mahdollisuus hakea poikkeusta päätöksestä 1.1.2015 mennessä. Hakemuksessa kunnan edellytettiin osoittavan jätelain 37.1 §:n mukaisesti perustellusti, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset. Jaosto myönsi kunnille lisäaikaa täydentää hakemuksiaan 31.5.2015 asti.

Poikkeusta jaoston päätökseen haki 10 kuntaa. 30.9.2015 alueellinen jätehuoltojaosto päätti myöntää poikkeuksen Nokian kaupungille ja hylätä muiden 9 kunnan hakemukset. Kunnat ja osa alueella toimivista kuljetusyrityksistä valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen vaatien mm. päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Hallinto-oikeus antoi 24.2.2016 välipäätöksensä valituksista, eikä kieltänyt täytäntöönpanoa, joten lietteenkuljetusjärjestelmäpäätösten täytäntöönpanoa voitiin jatkaa. Lopullisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi kuntien ja kuljetusyritysten valitukset 20.12.2016 antamassaan päätöksessä.

Kuljetukset on käynnistetty väliaikaissopimuksilla

Pirkanmaan Jätehuollon tekemästä hankintapäätöksestä, jossa hankittiin sako- ja umpikaivojen tyhjennyspalvelua alueen yrittäjiltä, on tehty valitus markkinaoikeuteen. Tässä ei arvioida lietteen kuljetusjärjestelmäpäätöstä, vaan arvioidaan hankintamenettelyä, jolla lietekuljetukset on kilpailutettu. Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisella hankintamenettelyllä, jotta kaikilla sako- ja umpikaivotyhjennyksiä tekevillä urakoitsijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Lainsäädäntö (hankintalaki) turvaa tässäkin kohtaa toiminnan käynnistämisen väliaikaisjärjestelyin oikeusprosessin keskeneräisyydestä huolimatta, koska kyseessä on lakisääteinen velvollisuus palvelun järjestämiseen.

Lietteiden tyhjennyshinnoista 

Lietteiden tyhjennyshinnat koostuvat lietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kuljetukset on kilpailutettu ja lietteitä kuljettaa alueellamme viisi kuljetusurakoitsijaa. Käsittelyhinnat perustuvat kuntien jätevedenpuhdistamojen hintoihin. Alueellisen jätehuoltojaoston hyväksymät hinnat ovat nyt julkiset ja kunnan asukkaille samat. Aiemmin hinta on määräytynyt yrittäjien ja kiinteistöjen välisiin sopimuksiin, joten vertailutietoa hintojen nousuun tai laskuun ei ole julkisesti saatavilla.

Kuntien ja kuntalaisten oma yhtiö Pirkanmaan Jätehuolto huolehtii yhdessä urakoitsijoiden kanssa päivittäin yli 12 000 jäteastian tyhjennykset asianmukaisiin käsittelyihin. Ja keskitetyllä keräyksellä olemme pystyneet organisoimaan työn niin, että jäteastioiden tyhjennyshintamme ovat todistetusti Suomen edullisimmat. Syksyllä tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan alueemme asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä yhtiön tarjoamiin palveluihin. Myös lietekuljetuksissa tulemme tarjoamaan palvelua, jonka keskiössä ovat asukas ja ympäristö.

Päätökset on tehty ja työarki käynnistynyt. Lietereiteille lähti osaavia ja päteviä lietekuljettajia pienistä ja suurista kuljetusyrityksistä. Asukkaiden ei myöskään tarvitse huolehtia jätevedenpuhdistamojen kapasiteetista. Se on kunnan ja Pirkanmaan Jätehuollon välistä yhteistyötä. Kun asukas tilaa tyhjennyksen, hän voi olla varma, että lietteet kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Huolehditaan yhdessä ympäristöstä ja arjen jätehuollosta!”

Julkaisi Esa Kanerva