Avainlippu- ja yhteiskunnallinen yritys- merkki Pirkanmaan Jätehuollolle


                                                                                                                                         24.2.2017


Suomalaisen Työn liiton tiedote

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle on myönnetty Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit osoituksena tärkeästä kotimaisesta työstä jätehuollon ja kestävän materiaalitalouden parissa. Yrityksen voitot käytetään jätehuoltopalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen niin, että 17 Pirkanmaan kunnan jätehuolto toimii ja sitä voidaan jatkuvasti kehittää. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on ensimmäinen jäteyhtiö, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus ja paikallisuus. Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Avainlippu kertoo puolestaan siitä, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy tuottaa kotimaisia palveluita ja työllistää Suomessa.

- Yhtiömme vastuulla on jätehuollon ja kestävän materiaalitalouden kokonaishallinta, jolla mahdollistetaan ympäristön, asukkaiden ja talouden kannalta järkevät ratkaisut. Tavoitteenamme ei ole taloudellisen voiton vaan yhteiskunnallisen hyvän maksimointi. Käytämme onnistumiset asukkaiden ja ympäristön hyväksi, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toiminut jo vuodesta 1994 saakka palvellen sekä asiakkaita että yhteiskuntaa kohti kestävää materiaalitaloutta. Jätehuollossa huomioidaan terveyden- ja ympäristönsuojelu ja asukkaat osallistetaan lajittelemaan jätteet materiaali- ja energiahyötykäyttöön jo niiden syntypaikalla. Yhtiön alueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on yli 98%.

Yhteiskunnalliset yritykset kehittävät jatkuvasti toimintaansa ja tästä hyötyy yksittäisten asiakkaiden lisäksi koko ympäröivä yhteiskunta. Voidaankin sanoa, että Pirkanmaan Jätehuollossa laitetaan hyvä kiertämään. Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta sanoo, että on hienoa, kun Pirkanmaan Jätehuolto Oy voi nyt kertoa olevansa Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkien haltija.

Tiedotti Esa Kanerva, Pirkanmaan Jätehuolto-osakeyhtiön hallituksen jäsen