Tampere odotti messiaita
                                                                                                                                       29.4.2016

Kaupungin organisaatiota muutetaan. Tilaaja-tuottaja-mallista luovutaan joiltakin osin ja uusia toiminnan vetureita valitaan ja palvelualueita muodostetaan. Koko kaupunkiorganisaatiota johtaa virkamiehenä konsernijohtaja. Välittömästi konsernijohtajan alaisuudessa toimivat kolme palvelualuetta. Niitä johtavat hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja ja kaupunkiympäristöjohtaja. Heidän työtään tukevat konserniohjausyksiköt, joita ovat strategia, kehittäminen, henkilöstö, hallinto, talous ja omistajaohjaus. Pormestari ja kolmen apulaispormestaria jatkavat vastuualueittensa johdossa.

Kaupunginhallitus valitsi maaliskuun lopulla organisaation kauan odottamat kolme palvelualuejohtajaa. Tuntui siltä, että kaupungintalon väki eli pysähtyneisyyden tilassa jo jonkin aikaa odotellessaan valintaa ja jonkinlaisia ”pelastajia” ja ongelmien ratkaisijoita. Heidän tehtäväalueensa on laaja. He johtavat oman palvelutuotantoalueensa palveluiden järjestämistä ja tuotantoa. Aluksi he miettivät ja orientoituvat uusiin tehtäviinsä ja muodostavat omat esikuntansa. Palvelualuejohtajat valitsevat avainhenkilöt alueensa tehtäviin. Uudet johtajat tekevät esityksensä tämän vuoden aikana palvelualueidensa toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Työtä ohjaavat uuden toimintamallin tavoitteet, joissa korotuvat asiakaslähtöisyys, kumppanuus, johtamisen selkeys, toiminnan taloudellisuus ja vaikuttavuus sekä henkilöstön rooli toiminnan kehittämisessä. Palvelualueiden uuden rakenteen on tarkoitus olla selvillä vuoden 2017 alkuun mennessä. Tehtäväkenttä on niin massiivinen, että täytyy vain toivoa, että he kykenevät vastaamaan niihin odotuksiin, mitä heihin kohdistuu. Tampereella on nähty monenlaisia johtamiskuvioita. Apulaiskaupunginjohtajia on kierrätetty, ja tilaaja-tuottajamallin myötä tuotiin huipulle uudet nimet ja nimikkeet. Toivoa vain sopii, että korkeimpia virkamiesjohtajia nyt nimitettäessä ratkaisevia tekijöitä olivat kaupunkilaisten tarpeet ja edut.

Hyvinvointijohtajaksi valittiin vt. tilaajajohtaja Taru Kuosmasen. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri ja sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA. Hänen isoja haasteitaan on tuleva Sote-uudistus, väestön kasvu ja ikääntyminen. Häneltä odotetaan vahvaa kehittämisotetta myös koulutus-, kulttuuri- ja urheilupalveluihin. Virkaa haki 54 henkilöä. Vahvimpana kilpailijana ja demarina kisassa oli kehittämisjohtaja Kari Hakari.

Tampereen tuleva elinvoimajohtaja Teppo Rantanen on kiertänyt maailmaa töiden takia 25 vuotta. Työpaikka on ollut Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa, mutta kotiosoite on pysynyt Tampereen Härmälässä. Rantanen on kouluttautunut kauppatieteiden maisteiksi ja hänellä on eMBA-tutkinto. Hän katsoo, että kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tulevana hän tuo mukanaan uutta ajattelua ja kokemustaan. 57-vuotias Rantanen on kahden viime vuoden ajan käynyt töissä Lontoossa. Hän kuuluu konsultti- ja palveluyhtiö Deloitten teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan johtoryhmään. Vuoteen 2014 asti Rantanen toimi Suomen Deloitten toimitusjohtajana. Yhtiö tarjoaa tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Teppo Rantanen kertoo olevansa innostunut uudesta tehtävästään ja haluaa Tampereen elinvoimaisuuden puhkeamaan kukkaan. Elinvoimajohtajaksi haki 38 ihmistä.

Diplomi-insinööri Mikko Nurminen on työskennellyt kaupungin kiinteistöjohtajana vuodesta 2008. Nyt hänet valittiin kaupunkiympäristöjohtajaksi. Nurmisen mielestä Tampereen kasvu ja vetovoimaisuus antavat erinomaisen lähtökohdan kaupunkiympäristön kehittämiseen tulevaisuudessa. Kaupunkiympäristöjohtajaksi halusi 28 ehdokasta.

Virat olivat haettavina heti alkuvuodesta ja haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit tehtiin ripeällä aikataululla. Valittujen kannattaisi tehdä isoja juttuja, joissa Tampere on oikeasti hyvä ja joihin sillä on mahdollisuudet. Nuo kolme hommaa ovat selkeästi sellaisia, että valittujen tulisi pystyä näkemään kauas, tuntea taustat ja faktat sekä hallita isot kokonaisuudet. Tulevaisuuden ennustajan lahjatkaan eivät olisi pahasta, mutta nyt taitavat vaatimukset mennä henkimaailman puolelle.

Esa Kanerva