Jätehuoltopalvelukin uudistuu
                                                                                                                                       20.4.2016

Suomen kunnilla on jätehuoltolain edellyttämä tehtävä järjestää jätehuoltopalvelut. Tehtävää hoitaa Pirkanmaalla 17 kunnan omistama Pirkanmaan Jätehuolto-osakeyhtiö. Yhtiön toimintaan ovat asiakkaat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä. Hinta-laatu-suhde on kohdallaan ja hintoja pystyttiin jopa tämän vuoden alussa laskemaan. Tämän kaltainen hinnanalennus on nykyään asiakkaalle millä tahansa alalla harvinaista herkkua, ruokakauppojen "halpuuttamista" lukuun ottamatta. Kaikki tämä kuitenkaan ei tarkoita sitä, että yhtiö voisi jäädä lepäämään laakereilleen ja hallitus röyhtäistä itsetyytyväisyydestä. Valtion sääntely kiristyy koko ajan. Ns. penkkaan ei saa tämän vuoden alusta ajaa enää jätettä. Se on jatkokäsiteltävä. Pirkanmaan Jätehuolto tekee yhteistyötä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Siitä on osoituksena Tarastenjärvelle noussut Tammer-voima nimisen yhteisyrityksen harjannostajaiset kesäkuussa. Siellä poltetaan Pirkanmaalla syntyvä sekajäte ja osittain myös Keski-Suomesta tuotavaa jätettä. Biokaasuvoimalaitoshanke on käynnissä ja laitos valmistunee ensi vuonna. Se tuottaa joka kaasua tai biopolttoainetta lietteestä Nokian Koukkujärvellä. Lisäksi lietteenkäsittelyprosessin jäännöksistä on tarkoitus jatkaa mullan tekemistä. Lopputuotteiden ostajatkin ovat jo tiedossa, mutta ei heistä sen enempää tässä vaiheessa. Muita kehittämiskohteita ovat jäteastioiden täyttymisen digitaalinen mittaaminen ja täyttymisestä ilmoittaminen jäteautoille.

Tällä hetkellä on yhtiön toimintaa kohdistuvia uhkiakin olemassa. Valtioneuvoton asetuksilla pakkausjäte siirtyi osittain tuottajien vastuulle vuoden 2015 loppuun mennessä. Tuottajayhteisöt ovat perustaneet Rinki Oy:n keräämään pakkausjätteen. Toiminta ei ole lähtenyt liikkeelle toivotusti. Pirkanmaan Jätehuolto on varautunut täydentämään keräystä omilla Eko-pisteillään. Sipilän hallitus on uudistamassa hankintalakia. Kokonaisuudistuksessa siirretään EU:n hankintadirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa ollaan kuitenkin esittämässä direktiiviä tiukempaa sääntelyä julkisille toimijoille, mikä tarkoittaa, että kuntien omistama jätehuoltoyhtiö ei saa enää myydä palvelujaan yksityisille yrityksille. Käytännössä päätös nostaa merkittävästi pk-yritysten jätehuoltokustannuksia. Myös hallitusohjelmassa on linjattu, että kunnallisen jätehuoltoyhtiön vastuulle kuuluisivat jatkossa vain asumisessa syntyvät jätteet. Esimerkiksi Ruotsi soveltaa direktiiviä siten, että kunnallinen yhtiö saa myydä palvelujaan markkinoille 20 prosenttia liikevaihdostaan. Porvarihallitus on taas ruokkimassa markkinoita ja aikoo kiristää kunnallisten yhtiöitten palvelujen myymisen markkinoille 1-2 prosenttiin. Tämä on valtava takaisku esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuollolle. Hallitus haluaa edistää työllisyyttä. Pitää muistaa, että Pirkanmaan Jätehuolto työllistää suoraan 65 henkilöä ja välillisesti yli 170 henkilötyövuotta. Yhtiö tukee pirkanmaalaista elinkeinoelämää ja hyödynnämme alueella olevaa osaamista. Meillä on lukuisia kumppaniyrityksiä esimerkiksi jätteiden käsittelyssä ja materiaalihyödyntämisessä. Pirkanmaan Jätehuolto ei jaa osinkoja, vaan tuotto käytetään ympäristöystävällisiin jätehuoltoinvestointeihin ja palvelun parantamiseen.


Palvelun parantamista tehdään asiakas-edellä periaatteella. Ei ole tavallista asiakasta. On eroteltavissa ainakin seitsemän erilaista asiakasryhmää, häthätää laskien. Palvelujen tulee muuttua jokaisen ryhmän tarpeita vastaavaksi. On tunnistettu, että palveluvalikoimaa on monipuolistettava ja tuotevalikoimaa on laajennettava jokaisen ryhmän tarpeita vastaaviksi. Lähtökohta on periaate: Nykyinen ei riitä! Työtä on tehtävä asiakkaiden tuntemiseksi ja tarpeitten tunnistamiseksi. Muutoin ei voida toimia asiakaslähtöisesti. Joku tarvitsee jätehuoltopalvelunsa avaimet-käteen periaatteella, joka haluaa itse tehdä mahdollisimman paljon ja muut ovat näiden ääripäiden välissä. Asiakkaasta tulee yhteistyökumppani ja hänet motivoidaan tunnesiteellä. Näitä voisivat olla esimerkiksi paikallisuus, vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys. Jätehuoltoyhtiön johdon on huolehdittava ennemminkin asiakkuuksista kuin itse toiminnasta. Pitää ymmärtää, että yrityksen kilpailukyky muodostuu siitä, että erotutaan muista toimijoista positiivisessa mielessä. Pitää siis tietää, mitä asiakkaat haluavat, sitten johdetaan tiedolla prosessit oikein ja päätetään tulevaisuuden palveluvalikko. Suhteet yhteistyökumppaneihin ja työntekijöihin hoidetaan esimerkillisesti. Tässä on avattu lyhykäisesti palvelun parantamisajatuksia.


Koska Pirkanmaan Jätehuolto ei jaa osinkoa, sen voitto menee palvelujen parantamiseen ja asiakkaiden eduksi mm. hinnoissa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy pyrkii olemaan asiakkaidensa luottamuksen arvoinen, sillä on vahva paikallinen identiteetti ja se haluaa olla jätehuollon edelläkävijä ja johtava jätehuollon toiminnan kehittäjä.

Esa Kanerva, Pirkanmaan Jätehuollon hallituksen jäsen