Valtuustolla on taas päätettävää
                                                                                                                                   18.11.2017

Nuija kopahtaa taas maanantaina virastotalolla kokouksen aloituksen merkiksi. Kolme kertaa kuuluu napautus. Viikko sitten istuttiin maratonkokous talousasioiden kipussa. Nyt on listalla Tilakeskuksen jälkeen taas uusi yhtiöittäminen. Se liittyy kiinteästi Sote-kuvioihin. Lain valmistelussa on tullut esiin hallituksen tahtotila keskittää talous- ja henkilöstöhallinto joko valtion perustamaan valtakunnalliseen yhtiöön tai paikallisesti maakuntaan perustettavaan organisaatioon. Rutkasti puhetta herättänee kaupungin Hyvinvointikertomus 2013-2016. Aiheesta valtuutetut voivat pitää puheenvuoroja lähes kaikesta maan ja taivaan välillä. Kaupungin hallintoon liittyy sisäisen valvonnan- ja riskien hallinnan perusteitten hyväksyminen. Kevalle myytävästä tontista valtuusto päättäneen yksimielisesti. Tontti on Tampere-talon vieressä oleva ja Marriot-hotelliketjulle osoitettu paikka.

Tukipalveluiden yhtiöittämistä on selvitelty jo jonkin aikaa ja parhaimmaksi ratkaisuksi ja kumppaniksi esitetään Oulun kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen ympärille leivottuun yhtiöön nimeltään Monetra Oy. Ajatuksena on perustaa konserni, jossa Pirkanmaalla olisi oma yhtiö, johon kuuluisivat Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukset. Kaupunki saisi hallituspaikan Monetra-konsernissa ostamalla osakkuuden yhtiössä. Kun kerta on pakko yhtiöittää, minusta tuntuu järkevälstä hakea volyymietua kumppanista ja tehdä paikallinen ratkaisu mieluummin kuin siirtyä keskitettyyn valtionyhtiöön. Toiminnan pitäisi alkaa Tampereen osalta vuoden 2019 alusta. Kaupunki alkaa ostaa silloin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ko. yhtiöltä.

Hyvinvointikertomuksessa kuvataan asukkaiden hyvinvointia seitsemän hyvinvoinnin osa-alueen sisällä. Osa-alueita ovat yhdenvertaisuus, elämänlaatu ja esteettömyys, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, ympäristö, ravitsemus, kulttuuri ja sivistys ja liikunta ja fyysinen aktiivisuus. Ajattelen, että yhdenvertaisuudesta pitää ainakin puhua. Kertomuksessa väitetään, että edelliseen kertomukseen verrattuna ei ole tapahtunut mitään olennaista muutosta heikompaan. Oma tuntumani on se, että kyllä on menty alaspäin.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on johtamisen väline. Jokaisen hallinnossa ja päätöksenteossa mukana olevan tulisi tietää ja tunnistaa yhtiöitten hallituksissa ja johtokunnissa, että vastuussa ollaan kaikessa veronmaksajille ja kuntalaisille. Kaupungin yhtiöissä ja liikelaitoksiissa ei saa syyllistyä ”pelaamiseen” tai uhkapeliin. Vastuussa ollaan viime kädessä omalla lompakolla. Virheitä saa toki tehdä, koska kaikki on inhimmillistä toimintaa. Pitää olla kuitenkin huolellisesti perehtynyt asioihin ja eikä syyllistyä huolimattomuuteen.

Varavaltuutettu Jari Heinonen on tehnyt aloitteen digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi yhdessä valtuutettu Aarne Raevaaran kanssa. Hyvä aloite, jossa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan. Kaikkien kuntalaisten tulee pysyä mukana kyydissä. Aloitteessa todetaan köyhyyden olevan merkittävä syy digiosattomuuteen. Ajatus opetuksen ja neuvonnan lisäämisestä on kannatettava.

Esa Kanerva