Työtä ja SDP:tä


                                                                                                                                 24.11.2017


Tämän hetkinen tilanne on se, että Suomessa köyhät tulevat vielä köyhemmiksi ja rikkaat "Nallet" kiittävät ja kylpevät rahassa. Köyhyyttä esiintyy kaikissa yhteiskunta-asemissa olevien keskuudessa.

Opiskelijoiden asema heikkenee monin eri keinoin. Opintorahaa leikattiin melkein satasella kuukaudessa ja asumistuki väheni mm. kimppakämpässä asuvien osalta. Eläkeläisen elämä kurjistuu eläkkeitten indeksileikkauksista johtuen. Eläkkeitten ostovoima ei pysy hintojen perässä Jos elät 90-vuotiaaksi, eläkkeen ostovoima puolittuu. Työttömyysetuja on leikattu ja indeksejä heikennetty. Yhä useampi putoaa peruspäivärahalle. Lapsiperheiden toimeentuloa puraisevat lapsilisän indeksiheikennykset ja leikkaukset. Pelkällä sosiaaliturvalla elävien arki on todella heikoissa kantimissa. Turvaverkkoja on revitty rikki ja heikennetty.

Kaiken kaikkiaan kysymys on talouden ohjaamisesta ja voimavarojen suuntaamisesta. Suhdanteista riippumaton julkisen talouden tila heikkenee leikkauksista huolimatta edelleen ja rakenteellinen alijäämä kasvaa. Se johtuu hallituksen politiikasta ja ennen kaikkea tuloperustan romuttamisesta. Hallituksen veropolitiikka on vastuutonta. Suurituloisten rahavirtaa ja tuloja kasvatetaan ilman, että sillä olisi myönteisiä vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen. Julkinen talous kohenee vain nostamalla työllisyysastetta tekemällä uudistuksia, jotka helpottavat tilannetta kuten oppivelvollisuuden pidennys, perhevapaauudistus ja aktiivinen työvoimapolitiikka. Lisäksi olisi panostettava koulutukseen ja tutkimukseen. Nämä nostavat työllisyyspotentiaalia merkittävästi.

Ihmisille tulisi luoda uskoa tulevaisuuteen. Kovaa uusliberalistista politiikkaa ei ole pakko tehdä. Se on hallituksen arvovalinta. Köyhyyden lisääntyminen kuvastaa hyvin kupletin juonen. Tilanteen korjaamiseksi avainsanoja ovat tulonjaon oikeudenmukaistaminen, osaamisen ja koulutukseen panostaminen ja työelämäuudistukset. Koulutuksesta tulisi perua ammatillisen koulutuksen 190 miljoonan leikkaukset ja lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja. Varhaiskasvatuksessa pitää alentaa maksuja, pienentää ryhmäkokoja ja palauttaa subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Oikeudenmukaisuutta vahvistaisi lomarahojen palautus, eläkepaketti ja indeksileikkausten peruminen. Työttömien asemaa ei tulisi enää kajota ja heikentää. Hallitus on syyllistänyt työttömiä laiskoiksi ja työtä vieroksuviksi. Mitä on tapahtunut? Heti kun työtä on alkanut löytyä, työttömyysluvut tippuvat hurjaa tahtia.

Miten edellä mainitut toimenpiteet rahoitettaisiin? Keskeistä on verotuksen tehokkuus ja veropohjan tiivistäminen. Verot pitää maksaa maksukyvyn mukaan ja verojärjestelmän tulee olla aukoton. Erilaiset vähennykset suurituloisille poistettaisiin. 75 % vähennyksistä kohdistuu kahteen ylimpään tulokymmenykseen. Veron kierrolle ja harmaalle taloudelle on tehtävä stoppi.

Näissä vilpeissä valtio menettää verovaroja n. 4-8 miljardia ja se on paljon. Keinot ns. aktiiviseen verosuunnitteluun tukitaan, sen arvoksi on analysoitu n. 100 miljoonaa euroa vuositasolla. Sdp ei ottaisi lisää velkaa. Puolueen vaihtoehdossa esitetään 13-kohtainen ohjelma veronkierron ja harmaan talouden vastaisiksi toimenpiteiksi. Yksi keino ovat tyyppihyväksytyt kassakoneet. Ruotsissa kokeiltu malli lisäsi valtion verotuloja 3 miljardilla kruunulla vuositasolla. Puolueellamme on esittää 23-kohtainen ohjelma verovilppiin ja aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumiseksi. Sdp:n ehdottama vero- ja etuuskokonaisuuden arvo tulonlisäyksenä valtiolle perustuu eduskunnan tietopalvelun laskelmaan.

 Nykyiselle politiikalle on vaihtoehto. Pidetään kaikki kyydissä!

Esa kanerva