Tampereen Tilakeskus Liikelaitos sai uuden toimitusjohtajan
                                                                                                                                  16.12.2917

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta valitsi eilen liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan diplomi-insinööri Petri Mölsän. Mölsä asuu Tampereella ja hän aloittaa työt 1.2.2017. Väliaikaisesti kaksi kuukautta toimitusjohtajan virkaa hoitaa rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen. Tarve valintaan syntyi siitä, että kaupungin uudistaessa omaa johtamismalliaan ja luopuessaan tilaaja-tuottaja-mallista, Tilakeskuksen toiminnat organisoidaan uudestaan kaupungin uuden toimintamallin ja uusien palvelualueiden rakentamisen yhteydessä. Suunnittelun lähtökohtana on rällä hetkellä Tilakeskuksen yhtiöittäminen jatkossa. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle sijoittuva Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä aloittaa toimintansa 1.1.2017. Tilakeskuksen toimitusjohtajan virka jäi avoimeksi 1.12.2016 alkaen toimitusjohtaja Virpi Ekholmin siirtyessä tähän palveluryhmään kiinteistöjohtajaksi. Tilakeskuksen omaisuus siirretään tässä yhteydessä kaupungin taseeseen.

Toimitusjohtajan valintaprosessin hoiti työryhmä, jossa allekirjoittanut toimi puheenjohtajana ja jäseninä johtokunnan varapuheenjohtaja sekä Tilakeskuksen toimitusjohtaja ja Tampereen kaupungin rahoitusjohtaja.

Virkaa haki 29 hakijaa, joista 26 täytti viran kelpoisuusehdot (ylempi korkeakoulututkinto). Esitarkastelun jälkeen seuloutui haastateltavaksi 7 hakijaa. Heistä työryhmä valitsi soveltuvuusarviointiin 4 henkilöä. Arvioinnit teki Personnell Oy. Soveltuvuusarvioinnin ja haastattelujen perusteella erottui kaksi ehdokasta, jotka kutsuttiin vielä erikseen haastatteluun.

Lopulta parhaaksi henkilöksi toimitusjohtajan tehtävään valikoitui diplomi-insinööri Petri Mölsä. Johtokunta hyväksyi toimikunnan ehdotuksen yksimieleisesti eilen illalla pitämässään kokouksessa ja nimitti toimitusjohtajan virkaan Mölsän.

Mölsä on toiminut viimeiset viisi vuotta Hämeenlinnan kaupungin monialayhtiön Tekme Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiön toimialana on ollut kiinteistöjen hoito, huolto ja rakentamispalvelut. Sen lisäksi yhtiö hoitaa Hämeenlinnan kaupungin siivous- ja käyttäjäpalvelut, ruokapalvelut, ja hankinta-, logistiikka ja varastointipalvelut. Toimitusjohtajana hän on vastannut yrityksen liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Mölsän työn kannalta toiminnan painopiste on ollut kannattavuuden parantamisessa ja kannattavassa kasvussa. Työ on vaatinut vahvaa muutosjohtamista.

Tekmen toimitusjohtajan työn ohessa Petri Mölsä on ollut Hämeenlinnan Valot Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiö hallinnoi Hämeenlinnan seudun katu- ja ulkovalaistusta. Yhtiön omistuksessa oli vuoden 2015 lopussa 19200 valaistuspistettä. Tässä yhtiössä Mölsän työn painopiste on ollut hallinnointimallin kehittämisessä ja energiatehokkuuden kasvattamisessa.

Mölsä tuntuu minusta mieheltä, joka johtaa joukkoja ”edestä”. Mölsä on määrätietoinen, mutta samalla avoin joukkuepelaaja. Lisäksi hän on vahva henkilöstöjohtaja, joka tulee hyvin ihmisten kanssa juttuun.

Toivotan Petrin tervetulleeksi Tampereen Tilakeskus Liikelaitokseen töihin ja luotan siihen, että henkilöstönkin kannalta työhön saatiin mies, joka turvallisesti näyttää suunnan ja tavoitteet sekä takaa Tilakeskuksen työpaikat!

Esa Kanerva, Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja