Pirkanmaan jätehuollon uusia avauksia


   

                                                                                                                                 15.12.2016

Biojätteet ja lietteet energiaksi ja liikennepolttoaineeksi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden biolaitoksen, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan hyödyntää energiana ja liikennepolttoaineena.

Pirkanmaan Jätehuolto ja Leppäkosken Sähkö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka perusteella osapuolet sopivat biokaasun hyötykäytöstä. Leppäkosken Sähkö ostaa ja jatkojalostaa biokaasun käytettäväksi energiantuotannossa ja liikennepolttoaineena.

”Tavoitteenamme on edistää biokaasun käyttöä omissa liiketoiminnoissamme ja tulevaisuudessa fokus on myös biokaasun liikennekäytön edistämisessä. Kaasun tankkaukseen on kaavailtu kahta sijoituspaikkaa”, kertoo Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen.

”Jatkossa on mahdollista, että kun jäteauto tuo kuormansa biokaasulaitokselle, se voi tankata samalla omenankaroista ja muista biojätteistä tuotettua biokaasua”, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

Biokaasulaitoksella tullaan tuottamaan myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi.

”Lannoitetuotanto varmistaa typen ja fosforin korkeatasoista ravinnekiertoa. Kartoitamme muun muassa luomulannoitetuotannon mahdollisuuksia”, kertoo Harri Kallio.

Laitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä. Tavoitteena on tuotannollisen toiminnan käynnistäminen syksyllä 2018. Laitos ja biokaasun hyötykäyttö kytkeytyvät osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouskeskusta.

Käynnissä on parhaillaan Koukkujärven bioratkaisun yva-prosessi, joka koostuu biokaasulaitoksen lisäksi Nokian Veden jätevedenpuhdistamosta.

¤¤¤¤¤

Korjaa se! Verkkopalvelu yhdistää korjaajat ja rikkinäisten tavaroiden omistajat

Perjantaina julkaistu www.korjaa.se on maksuton verkkopalvelu, joka yhdistää rikkinäisten tavaroiden omistajat ja paikalliset korjaamisen ammattilaiset Pirkanmaalla. Sivuston on toteuttanut Ekokumppanit osana Pirkanmaan Jätehuollon jätteen syntyä ehkäisevää työtä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi korjaaminen uuden ostamisen vaihtoehtona ja tehdä korjaaminen mahdollisimman helpoksi.

Palvelua varten on soittamalla ja sähköpostitse kerätty ajantasaista tietoa Tampereen seudun kuntien korjausta ja huoltoa harjoittavista yrittäjistä. Teknisestä toteutuksesta vastaa tamperelainen Syrjä Interactive.

Taustalla kertakäyttökulttuuri ja puutteelliset nettitiedot

Korjausta toteuttavat yritykset ja toiminimet ovat usein pieniä toimijoita, joilla ei ole omia verkkosivuja. Verkon yritysrekisterien ja -hakemistojen tiedoissa on myös usein puutteita. Osa hakukoneiden tarjoamista korjaajista on joko lopettanut tai eläköitymässä ja osa ei pystynyt tällä hetkellä vastaanottamaan yksityishenkilöiden toimeksiantoja.

Kertakäyttökulttuurin yleistyminen on vaikuttanut etenkin vaatteiden kestävyyteen ja korjaamisen kynnykseen. Ompelijoiden osaamiselle on silti edelleen tarvetta. Osalle kellosepistä ja korumyyjistä korjaaminen on kilpailuvaltti. Pyörähuoltojen tarve on pysynyt vakaimpana.

Ruotsissa hallitus esitti syysbudjetissaan korjauksen arvonlisäveron alentamista ja verovähennyksiä korjaustöiden hinnasta. Esityksellä pyritään työllisyyden tukemisen lisäksi siihen, että korjauttaminen olisi houkuttelevampaa kuin uuden ostaminen.

Tiedotti Esa Kanerva