Tampereen kaupungin Tilakeskusta myllätään sisäisesti ja ulkoisesti


                                                                                                                                  

                                                                                                                             28.9.2016

Tampereen Tilakeskus on palveluorganisaatio, joka tiloilla ja kiinteistöpalveluilla luo edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Tilakeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vastaten kestävästä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukaisesta rakentamisesta ja kiinteistönpidosta. Tilakeskus huolehtii tilojen ja rakennuskannan monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilyttämisestä ennakoivalla ja kestävällä tavalla. Tilakeskus järjestää joko itse investoiden tai vuokraten tarkoituksenmukaiset tilat kaupungin palvelutuotannolle ja huolehtii tilojen käyttökelpoisuudesta. Nämä tehtävät Tilakeskus hoitaa joko omana työnä tai ulkopuolisten kumppanien avulla. Edelliset lauseet kertovat Tilakeskuksen toiminta-ajatuksen.

Tilakeskuksen toimintaa ollaan sisäisesti virtaviivaistamassa. Organisaatiossa on käynnistetty muutos, jonka tarkoitus on selkeyttää toimintaa purkamalla Tilakeskuksen sisäinen tilaaja-tuottaja -malli sekä yhdistämällä ylläpito- ja tilapalvelut kiinteistönpitoyksiköksi vuoden 2017 alusta.

Tämän lisäksi Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto teetti konsulttityön Tilakeskuksen mahdollisesta uudesta organisoitumistavasta. Selvitys päätyi linjaukseen, jonka myös liiketoimintajaosto hyväksyi. Tilakeskuksen kiinteistöt pysyisivät Tampereen kaupungin taseessa. Sen sijaan nykyisen Tilakeskuksen palvelutuotannosta tulisi osakeyhtiö, jonka palvelukseen henkilöstö siirtyisi entisin palvelussuhteen ehdoin.

Tehdyn selvityksen mukaan yhtiöitettävä palvelutuotanto pitäisi sisällään käytännössä lähes koko nykyisen Tilakeskuksen henkilökunnan ja toimintaan liittyvät tuotantovälineet, mutta ei kiinteistöjä. Uudistus tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaupungin tila-asioita hoitaneen liikelaitoksen palvelutuotannon yhtiöityessä muodostettaisiin kaupunkiorganisaatioon strateginen tilatoimija. Sen tehtävänä olisi kehittää pitkäjänteisesti kaupungin tilaomaisuutta perustuen kaupungin ja kaupunkilaisten nykyisiin sekä tuleviin tilatarpeisiin.

Yhtiön tehtävänä olisi tuottaa tilapalveluja ja muun muassa vastata kiinteistöjen päivittäisestä toimivuudesta. Yhtiöstä tulisi in-house mallin mukainen oma yhtiö, josta kaupunki voi jatkossakin ostaa palvelut kilpailuttamatta.

Strateginen tilatoimija olisi organisatorisesti konsulttityön mukaan tarkoituksenmukaista yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi nykyisen kiinteistötoimen ja maapolitiikan kanssa. Muutoksessa kaupungin tila- ja kiinteistöasiat saataisiin yhden johdon ja strategisen ohjauksen alle. Tämä malli sopisi yhteen kaupungin toimintamallin uudistuksen kanssa, jossa uusi asunto- ja kiinteistölautakunta voisi ottaa vastatakseen myös tilaomaisuudesta.

Muutosta ja linjauksia on varmasti vauhdittanut taustalla tehtävä maakuntauudistus ja tilaomaisuuteen liittyvät ongelmat ja riskit maakuntahallinnon kanssa. Henkilöstö ei saa kantaa yhtiöittämismuutoksessa minkäänlaista ylimääräistä taakkaa, vaan perustettavan, mahdollisen tulevan yhtiön, on kannettava vastuunsa työntekijöistään. In-house-yhtiöittämismalli ei henkilöstön kannalta ole sellainen riski kuin markkinoilla toimiva yhtiö kilpailuttamisineen.

Esa Kanerva