Ratikkahanke vastatuulessa


                                                                                                                                  

                                                                                                                                       27.9.2016

Tampereelle on suunniteltu raitiotietä jo vähintäänkin kymmenen vuotta. Suunnittelun tekemiseen on kulunut n. 10 miljoonaa euroa. Olen yrittänyt perustella itselleni raitiotien tarvetta vastaamalla kysymyksiin, miksi me tarvitsemme ratikan.

Kaupunki kehittyy ja laajenee, se on totta. Asukasmäärä lisääntyy ja joukkoliikenteen tarve lisääntyy. Mutta tarvitaanko siihen raitiotietä, on jo toinen kysymys. Olin viime viikolla Serbiassa ISWA:n kansainvälisessä kongressissa. Osanottajia oli 72 maasta yhteensä 1300 henkeä. ISWA on kansainvälinen jätteiden käsittelyn kehittämisen järjestö. Siellä tuotiin monessa esityksessä esiin uusia prosessointimahdollisuuksia muuttaa yhdyskuntajäte biokaasuksi. Metaanikaasu on tulevaisuuden yhteiskunnan liikenteen käyttövoima. Varustaen bussit myös akuilla, voidaan niissä käyttää tuuli-, aurinko tai biokaasulla valmistettua sähköä yhdessä kaasun kanssa.

Ratikan esteettömyyden ja turvallisuuden korostaminen on ollut koko ajan hankkeen perusteluissa mukana. En usko, että nykyisellä tekniikalla se olisi ylivoimainen kysymys ratkaistavaksi kumipyöräliikenteessäkin. Kumipyöräratikkakin kulkee omia reittejään erillään muusta liikenteestä.

Myös seuraavat sloganit paistattelevat lehtien sivuilla, ympäristöystävällinen, vähäpäästöinen, energiatehokas, hiljainen. Niin ovat muuten biokaasuhybridibussitkin. Uskokoon, ken haluaa, että väite, kaupunkiraitiotie on taloudellisesti kannattava, edullinen käytöltään ja elinkaarikustannuksiltaan, pitää paikkansa. Taloudellisesti se saattaa olla kannattavaa ratikan vaikutusalueella asuville sijoitusasuntojen omistajille, koska asuntojen hinnat nousevat takuuvarmasti. Vuokrat nousevat ja se tietää yhteiskunnalle lisämenoja myös asumistukimenojen lisääntymisenä. Kaupunki nostaa kiinteistöveroa jossakin vaiheessa arvonnousua vastaavasti, mikä ei ole vuokralaisten kannalta hyvä asia, koska kiinteistövero siirtyy suoraan vuokriin. Kun kaupunkirakennetta näillä alueilla tiivistetään, grynderit iloitsevat.

Liiketoimintajaoston puheenjohtaja Kummolan esitys aikalisästä ratikkahankkeessa, on kannatettava. Jo senkin takia, että valtuuston aiemmin asettamat kolme kriteeriä eivät täyty. Hinta on noussut 33 miljoonaa rajaksi asetetusta 250 miljoonasta. Kummolalla on myös oma lehmä ojassa, koska hän haluaa muuttaa ratikkalinjauksia kulkemaan areenan kautta. Enkä olisi niin varma, etteikö myös Kokoomuksen ryhmässä olisi jonkinnäköistä oppositiohenkeä. Kaupunginhallituksen ratikkaesityksen pöydällepano viikoksi saattaa merkitä, että hankkeen eteenpäin meno ei ole kirkossa kuulutettu.

Muistaakseni Aila Dundar-Järvinen toi mielipidekirjoituksessaan esiin kytkennän Sähkölaitoksen myynnistä ja raitiotiestä. Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että kaupunkiraitiotie ajaa kaupungin talouden sellaiseen jamaan, että muuta vaihtoehtoa ei jää kuin porvareitten iloksi ja halusta myydä lypsävä lehmä, hyvin tuottoisa kaupungin Sähkölaitos.

Esa Kanerva