Mihin politiikkaa tarvitaan?
                                                                                                                                      18.12.2015     Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa yhdessä. Toki yksittäisellä valtuutetulla tai kansanedustajalla on valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, mutta isot asiat vaativat yhteistyötä ja isoa porukkaa. Niin pahalta kuin ihmisille ns. ryhmäkuri näyttäytyy, se on ainoa keino viedä isoja asioita eteenpäin ja on kaiken poliittisen toiminnan perusta. Poliittinen ryhmä on juuri niin vahva kuin se kykenee tekemään ja toimimaan yhdessä.

Kuntalaisten hyvän edistäminen edellyttää politiikkaa ja yhteisten asioiden hoitoa. Politiikkaa tekevillä pitäisi olla terveet arvot ja tietty sosiaalinen sekä tiedollinen pääoma. Toisen toverin kunnioittaminen ihmisenä ja hänen mielipiteittensä kuunteleminen on oltava lähtökohta.

Järjestötoiminta on yksi päätöksenteon ja sosiaalisen pääoman ulottuvuus. Järjestötyö kanavoi kansalaisten mielipiteet. Demokratiassa kansa voi aina luottaa siihen, että luottamushenkilöt ovat kontrolloitavissa ja voidaan vaihtaa. Päättäjien on siis lunastettava työllään äänestäjien luottamus ja olla sen luottamuksen arvoisia. Kansalaiset äänestävät aina oikein!

Politiikassa puhutaan hyvin usein minä-muodossa omista tekemisistä ja ansioista. Oman itsensä kunnioittaminen on tervettä. Jo ei kunnioita omaa itseään, ei voi arvostaa toisen ihmisen työtä. Mielestäni on moraalisesti ala-arvoista elämässä yleensä ja varsinkin politiikassa käyttää yleistä tietoista minän ylikorostamista ja muitten saavutusten aliarvioimista.

Sosiaalinen pääoma on myös toimivia ihmissuhteita ja verkostoja. Avainsana on luottamus. Kuntalaisilla ja kansalaisilla tulee olla poliittisiin päättäjiin  tietty usko. Päättäjän vastuu on suuri ja vallankäytön lähtökohtana tulee olla edustettavien hyvä ja tarpeet.

Jokaisella toverilla on vastuu sosialidemokraattisen liikkeen tulevaisuudesta. Toimintamme tulee perustua yhdistystasolta Arkadianmäelle siihen periaatteeseen, että puolue puolustaa heikompiosaisia, korostaa solidaarisuutta, työtä, oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta.

Sosialidemokraattisen puolueen äänestäjät, jäsenet ja puolueaktiivit, olkaa valmiit vastuuseen ja vastuunkantoon. Hallitus voi vaihtua pikemmin kuin uskottekaan! Kannatusluvutkin alkavat olla kohdillaan!

 Esa Kanerva