Biojätelaitos Nokialle

Tiedote 11/15 1.12.2015

Biolaitos rakennetaan Koukkujärvelle

Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden biolaitoksen, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitos kytkeytyy osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouden ekosysteemiä.

Biolaitos perustuu kuivamädätystekniikkaan ja siellä tullaan käsittelemään vuodessa 25 000 tonnia biojätteitä ja 12 000- 24 000 tonnia lietteitä.

Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi. Prosessi tuottaa myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi. Lannoitetuotanto varmistaa typen ja fosforin korkeatasoista ravinnekiertoa.

- Tällä hetkellä biojätteet käsitellään Tarastenjärvellä kompostointilaitoksessa ja lietteet kompostoidaan Koukkujärvellä. Nykyiseen kompostointikäsittelyyn verrattuna uusi ratkaisu tuo merkittäviä etuja, koska laitoksessa pystytään hyödyntämään myös biojätteen ja lietteiden energia, kertoo kehityspäällikkö Esa Nummela Pirkanmaan Jätehuollosta.

- Koukkujärven valintaa laitoksen sijoituspaikaksi puoltaa tuotetun kaasun monipuolisemmat hyödyntämismahdollisuudet sekä valmiit jälkikompostointikentät ja mahdollisuudet multatuotteiden jatkojalostukseen. Myös Nokian jätevedenpuhdistamon sijoittuminen Koukkujärven alueelle on synergiaetu. Koukkujärvestä on kehittymässä seudullinen materiaalihallintakeskus, kertoo Nummela.

Bioratkaisun eri vaihtoehdoista tehtiin jätehuollon elinkaaritarkastelu, joka tuki päätöksentekoa sijoituspaikan valinnassa. Seuraavaksi tehdään laitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Laitoksen kustannusarvio on 7-10 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tuotannollisen toiminnan käynnistyminen loppuvuonna 2017.

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksessa toiminta jatkuu edelleen vilkkaana, vaikka pakkaavilla jäteautoilla kerättävät sekajätteet ajetaankin jo Tarastenjärven ja Tammervoiman suuntaan. Koukkujärvellä otetaan jatkossakin vastaan muun muassa pientuojien jätteitä, vaihtolavakuormia ja maa-aineksia. Lisäksi keskuksesta löytyy muun muassa lietteen kompostointikentät sekä vihermullan myyntiä.

Lisätietoja: Pirkanmaan Jätehuolto Oy
kehityspäällikkö Esa Nummela, puh. 040 570 0965