Vaihtoehtoinen totuus ilmastonmuutoksesta                                                                                                                                           15.1.2020

Perussuomalaiset ovat yleistä käsitystä poikkeavasti ilmastonmuutoksen suhteen epäileviä. Ilmaston lämpiäminen saattaa olla totta, mutta se johtuu väestöräjähdyksestä ja ihmisen toiminnasta. Australian metsäpalot eivät johdu niinkään ilmastonmuutoksesta, vaan ihmisen muusta toiminnasta. Lämpimät kelit edesauttavat paloja ja vaikeuttavat niiden sammuttamista. Vedotaan Australian hallitukseen, joka myös olisi tätä mieltä. Ihmisen vaikutus ympäristöön on päivänselvää, kun sademetsää hakataan maatalouden käyttöön. Puhutaan ympäristön muuttumisesta mieluummin kuin ilmastonmuutoksesta.

Maastopalot Afrikassa ja Amazonissa ovat ihmisen aikaansaamia. Leena Meri antaa blogissaan esimerkin: ” Hyvä esimerkki ihmisen aikaansaamasta ympäristönmuutoksesta on Indonesiassa sijaitseva Jaavan saari, jolla sijaitsee maan pääkaupunki Jakarta. Indonesia on päättänyt siirtää maan pääkaupungin, koska saari vajoaa kovaa vauhtia. Uutistietojen mukaan vajoaminen johtuu pääosin liiallisesta pohjaveden käytöstä. Jakartassa asuu noin 10 miljoonaa ihmistä.” Ihminen muuttaa siis luontoa, eikä ilmastonmuutos ole ratkaiseva tekijä. Uskotaan ihmisen vaikutukseen ympäristöön, mutta ilmastomuutokseen suhtaudutaan kriittisesti.

Suomalaisen lihansyönnillä tai autoilulla ei pystytä vaikuttamaan väestön kasvuun eikä korjaamaan saastuttajamaiden jäte- ja vesihuoltoa. Eikö tämä johdattelu vie kuitenkin lukijaa harhaan puhuttaessa ilmaston muutoksesta. Toinen puhuu aidasta ja toinen sen seipäistä. Puhutaan metsien suojelun heikkoudesta ja huoltoteiden puutteesta, kun pitäisi keskustella hiilidioksidipäästöistä. Leena Meri ei kiistä, etteikö ilmasto olisi lämmennyt ja muuttunut, mutta selitys ei kuulemma ole niin yksinkertainen kuin nyt selitetään. Kyse ei ole ilmastosta, vaan siitä, että alueella on liikaa ihmisiä ympäristön kestokykyyn nähden.

Päättelyn lopputulos on se, että suomalaisten tekemisillä ei ole mitään merkitystä. Hallitus vain haluaa kurjistaa suomalaisten elämää. Ympäristömuutoksen aiheuttajat ovat muualla. Huomatkaa, siis ympäristönmuutoksen, ei ilmastonmuutoksen. Jos muutosta halutaan, se pitää perussuomalaisten mukaan, se pitää keskittää sinne missä ongelmatkin ovat.

Ilmaston muutoksen vähättely on perussuomalaisten yksi kärkiteemoja. Muutosta on vaikea tieteellisesti väittää virheelliseksi. Putkonen ymmärtää, ettei siitä voi vaietakaan. Siksi puolue tuottaa asiasta tekstiä, jossa tarkoituksellisesti puhutaan ohi aiheen, harhautetaan ja vääristellään. Ilmeisesti puolueen kannattajille ei ole niin nokon nuukaa, puhutaanko faktaa vai vaihtoehtoista totuutta. Pääasia, että puhutaan. Kun halutaan kuulla, että dieselin hintaa pitää alentaa ja liha saa maistua, äänestäjä saa sitä, mitä tilaa.

Esa Kanerva