Pirkanmaan Jätehuollon lietekuljetukset kilpailutetaan uudelleen, tiedote


Lietekuljetusten uudelleenkilpailutus käynnistyy marraskuussa

Markkinaoikeus kumosi päätöksellään Pirkanmaan Jätehuollon 30.5.2016 tekemän hankintapäätöksen asumisessa syntyvien lietteiden noudosta ja kuljetuksesta. Hankinta toteutettiin kansallisena hankintana, mutta markkinaoikeus totesi hankinnan EU-kynnysarvon ylittyvän. Tämän vuoksi hankinnasta julkaistaan uusi tarjouspyyntö valitusajan umpeuduttua marraskuun loppupuolella ja hankintapäätös tehdään tarjousten jättöajan jälkeen alkuvuodesta 2018.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti uusi lietekuljetusten hankinta toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana, josta on julkaistava EU:n laajuinen hankintailmoitus. EU- hankintojen hankintamenettely on säännelty tarkasti ja se tulee toteuttaa sähköisesti.

Tarjouspyyntö julkaistaan Tarjouspalvelu.fi – palvelussa, jonka kautta myös tarjoukset tulee jättää. Tarjouspyyntö tulee myös verkkoon: www.hankintailmoitukset.fi (HILMA). Tarjouspyyntöjä ei toimiteta eikä oteta vastaan paperisena, vaan ne ovat vapaasti ladattavissa veloituksetta.

Jätehuoltoviranomaisen kuljetusjärjestelmäpäätös ei ollut arvioitavana markkinaoikeudessa. Viranomaisen päätös siirtyä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen on lainvoimainen ja jätelain 36 § mukaisesti sako- ja umpikaivotyhjennykset tilataan edelleen ainoastaan Pirkanmaan Jätehuollolta (Nokian kaupungin aluetta lukuun ottamatta).


Esa Kanerva, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen