Vanhusten hoidon ongelmat                                                                                                                                            8.10.2017


Aina kun puhutaan vanhustenhoidosta, tuodaan esiin hoitajien liika työmäärä tai vanhusten epäasiallinen kohtelu. Kumpikaan asia ei ratkea yksinkertaisilla ratkaisuilla tai työvoimaa lisäämällä. Viime vuosisadalla vanhukset hoidettiin huutokaupoilla, ero nykypäivään on se, että nyt vanhukset kilpailutetaan isommalla volyymilla yritysten kesken. Kumpikin toimintatapa tuottaa lähes yhtä huonon lopputuloksen. Vanhukset olivat aiemmin talollisen, nyt yrityksen mielivallan kohteita. Palveluyritysten vahvasti prosessoitu hoito ja tehokkuusajattelu ei paljon poikkea menneen maailman menettelytavoista.

Kukaan ei nykypäivän kilpailutuksissa yleensä kysy hoidon laadun perään. Tai jos kysytään, ne ovat vain sanoja kauppasopimuksessa. Tosi asiassa vanhuksia pitäisi hoitaa parhaat hoitotyön ammattilaiset. Työ on henkisesti vaativaa. Fysiikkakin koetellaan, mutta onneksi nykytekniikka helpottaa. Vain henkisesti ja arvoiltaan kypsät ihmiset voivat tehdä sellaista hoitotyötä, joka tekee vanhuksen elämästä elämisen arvoista. Hoitajalle merkityksetön asiakkaan pyyntö on helppo ohittaa olan kohautuksella. Toisaalta pyynnön epääminen tuottaa vanhukselle suurta mielipahaa ja turvattomuuden tunnetta. Se on loukkaus vanhuksen omaa tahtoa ja itsekunnioitusta kohtaan. Kiire on hoitajan helpoin selitys. Samassa ajassa ehtisi toteuttaa vanhuksen tahdon kuin keksiä selityksiä pyynnön epäämiseen. Kiitos, kannustus ja myötäeläminen ei vie aikaa.

Nykytilanne on se, että nuoret ammattilaiset eivät hakeudu vanhustenhoidon pariin yhteiskunnan arvostuksen puutteen ja jopa työnantajien palkkapolitiikan vuoksi. Työikäisille temppuhoitamista tekevät ammattilaiset ovat palkkahierarkian huipulla. Vanhusten hoidon huippuammattilaiset tulisi palkita parhaalla palkalla ja yhteiskunnan arvostuksella.                                                                                

Vanhusten arki on vielä kaiken kukkuraksi nyt se, että hoidon hintakilpailu on johtanut työvoiman laatukatastrofiin. Palveluyritykset työllistävät työharjoittelijoita, työelämään tutustujia sekä kaikkia poikia ja tyttöjä suoraan kadulta. Heitä työvoimaviranomaiset asenteellisesti alalle ilmaiseksi tarjoavat. Taloon tultuaan heidät laitetaan pienen perehdytyksen jälkeen työvuoroon. Mikä on tällaisen ihmisen ammattitaito ja vanhuksen kohtaamisen taito? Ikävimmät tapaukset on ratkottu käräjäoikeuksissa.

Jokainen meistä näköjään ummistaa silmänsä omasta tulevaisuudestaan. Pilkka osuu ennemmin tai myöhemmin omaan nilkkaan. Oli sitten kansanedustaja tai elinkeinoelämän lobbari, avuttomassa tilassa omaiset laittavat sinut laitokseen. Sinut "myydään" laitokseen, joka on hoivan halvimmalla tarjonnut hoivan. Sananlasku sanoo, että on myöhäistä rykäistä silloin, kun........

Esa Kanerva