Hallitus aikoo tehdä lisää työttömiä kuljetusalalle
                                                                                                                                        14.1.2016

Tavaraliikenteessä kabotaasi tarkoittaa valtion sisäistä kuljetusta ajoneuvolla, joka on rekisteröity vieraassa maassa. EU-säädökset sallivat kabotaasin EU- ja Eta-valtioiden ajoneuvoille tietyin edellytyksin. Ulkomaille rekisteröidylle ajoneuvolle sallitaan enintään kymmenen kuljetusta kolmen kuukauden aikana. Jokainen kuorman purkutapahtuma lasketaan kuljetukseksi. Jos kuormaa puretaan useita kertoja reitin varrella, kyseessä on useita kuljetuksia. Kabotaasilla tarkoitetaan siis maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla ajoneuvolla.


Hallitus aikoo poistaa joko tänä tai ensi vuonna sisäisiä kuljetuksia koskevat rajoitukset. Sen jälkeen kuka tahansa liikenneluvan haltija voi tulla toisesta EU-maasta ajamaan kabotaasiliikennettä toiseen EU-maahan. Tulevaa pohjustettiin Suomessa jo viime vuonna, kun raskaan liikenteen massarajat nousivat 60 tonnista 76 tonniin. Sitäkin suurempia rekkoja jyrää jo teillä: suurimmassa puunkuljetusauton yhdistelmässä on 12 akselia vetoauto mukaan lukien. Auton kokonaispituus on 31 metriä ja se on kuusi metriä pidempi kuin tähän saakka liikenteessä olleet suurimmat yhdistelmät.

Kabotaasikuljettajat ovat tämän päivän orjatyövoimaa. Heidän työehtonsa ja elinolosuhteensa ovat alle ihmisarvon. Pääsääntöisesti ajettujen kilometrien mukaan määräytyvä palkkataso ei anna kuljettajille mahdollisuutta edes ruokailla työskentelymaassa, vaan he joutuvat turvautumaan omiin eväisiinsä. Lisäksi työsopimukset ovat epämääräisiä ja solmittu usein ns. postilaatikkoyritysten kanssa, jolloin kuljettaja ei apua tarvitessaan saa yhteyttä kehenkään. Pitkät noin 3-4 kk periodit pois kotoa vaikeuttavat sosiaalista elämää ja asioimista viranomaisten kanssa. Kuljettajista 100 % asuu autonsa hytissä. Heillä ei ole oikeaa tietoa eri maiden lainsäädännöstä, pääsystä terveydenhoidon piiriin tai alkeellistakaan eläkesuunnitelmaa.

Suomessa, suomalaisilla työehdoilla, tieliikenteessä on tällä hetkellä noin 150000 ihmistä töissä. Jo nyt on ongelmia ulkomaisen työvoiman lakisääteisen palkkauksen kanssa. Eräskin kuljetusyritys käyttää pääosin virolaista työvoimaa, virolaisen vuokratyöfirman kautta ja näille virolaisille on asunnoksi varattu erään toimistorakennuksen kellari. Kukaan ei pysty valvomaan kuljettajien oikeusturvaa, koska palkan maksaa ulkomainen yhtiö ja ulkomaiselle tilille.

Mitä tapahtuu, jos tulevaisuudessa kabotaasiliikenteen rajoitukset poistetaan kokonaan ja ulkomaiset yritykset ajavat ulkomaisilla autoilla ja kuljettajilla sekä maksavat palkan ulkomaiselle tilille? Edes AKT ei voi laittaa asiaa eteenpäin, jos työntekijä itse ei sitä halua.

Vapautus on kuolinisku suomalaiselle kuljetuselinkeinolle ja vie suomalaiset raskaan liikenteen kuljettajat työttömien armeijaan.

Myös Autoliikenteen työnantajaliitto on huolissaan kilpailun vapauttamisesta. Liitossa lasketaan, että Suomi menettäisi runsaasti verotuloja. Verotulot supistuisivat, kun kuljetusyritysten liiketoiminta pienenisi ja kuljettajia joutuisi työttömiksi.

Mitä hallitus voisi tehdä, jottei Suomen työttömyyttä pahennettaisi kuljetusalalla. Lakeja tai säädöksiä olisi voitu valmistella käyttöön otettavaksi jo etukäteen ja niitä olisi voitu soveltaa vaikka heti. Suomeen tuleville rekoille olisi voitu asettaa päivämaksu tai useamman päivän maksulippu tai vuosimaksu, jolla pääsisi poistumaan maasta. Tien käyttömaksu olisi yksi ratkaisuvaihtoehto. Kuljetuskalustolle olisi voitu säätää tietyt laatuvaatimukset koskien esimerkiksi talviolosuhteita.

Kabotaasiliikenteen vapautuessa kokonaan rajoituksista se romahduttaa suomalaisen kuljetuselinkeinon. Kabotaasi on siis varsinainen sabotaasi suomalaista työllisyyttä vastaan. Nykyisin paheksutaan kovasti ns. orjatyövoimaa, mutta ei osata avata silmiä ja katsoa mitä Suomessa tapahtuu. Kun avataan rajoja Eurooppaan, sallitaan samalla orjatyövoiman lisääntyminen Suomessa, ja mikä pahinta, suomalaisten työpaikkojen kustannuksella. Tätäkö Sipilän hallitus ja liikenneministeri Anne Berner haluavat?


Esa Kanerva

Faktaa: Kabotaasi tulee ranskan kielen sanasta cabotage, mikä tarkoittaa muussa maassa harjoitettua sisäistä liikennettä. Jos virolainen kuljetusliike harjoittaa maantiekuljetusliiketoimintaa Suomessa, kyseessä on kabotaasiliikenne. Sanan ”kabotaasi” alkuperä on epävarma. Paras selitys lienee se, että kaksi pohjoisitalialaista veljestä Giovanni ja Sebastian Cabot, jotka harjoittivat merenkulkua ja etsivät uusia kauppapurjehdusreittejä. Siis heistä tulee luultavasti ranskan kielen verbi caboter, joka tarkoittaa suurin piirtein ”purjehtimista näköetäisyydellä rannikosta”.Nykyään kabotaasia harjoitetaan paitsi merellä myös maalla ja ilmassa.